Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
19:04 25 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Curtea de Conturi, în control la Consiliul Național al Audiovizualului. Ce au descoperit în urma verificărilor

ro

02 Mar, 2021 15:55 1728 Marime text
  • Raportul Curții de Conturi pentru verificările din anul 2019 a fost făcut public
Curtea de Conturi a făcut mai multe verificări în cursul anului 2019, iar raportul a fost publicat recent pe portalul instituției. De altfel, la CNA au fost făcute verificări, cât și recomandări


Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) este autoritate  publică autonomă sub control parlamentar, garantul interesului public în domeniul comunicării audiovizuale și unica autoritate de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale.
 
Consiliul își exercită dreptul de control asupra conținutului programelor oferite de furnizorii de servicii media audiovizuale numai după comunicarea publică a acestor programe. Cadrul  legal specific  activității  este  cel  reglementat  de  Legea  audiovizualului  nr.  504/2002, actualizatăși modificată.
 
Activitatea Consiliului este finanțată de la bugetul de stat. Președintele Consiliului este ordonator principal de credite.
 
Opinia de audit
 
Pentru activitatea desfășurată de CNA în anul 2019 a fost formulată o opinie cu rezerve, cu paragraf de evidențiere a unor aspecte. Valoarea cumulată a erorilor/abaterilor de la legalitate și regularitate se situeazăsub pragul de semnificație stabilit în etapa  de planificare a misiunii de audit financiar și, totodată, situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil în România, deficiențele constatate pentru  perioadele anterioare exercițiului bugetar supus auditului  financiar fiind în mare parte soluționate.
 
La nivelul Consiliului Național al Audiovizualului au fost constatate unele deficiențe privind organizarea și conducerea contabilității în  conformitate cu prevederile legale. Astfel, din verificarea situației  litigiilor în care CNA este parte, s-a constatat că entitatea nu a constituit provizioane pentru acestea, existând riscul ca finalizarea acestora să fie în defavoarea instituției și să determine posibile ieșiri de resurse.
 
La nivelul CNA nu au fost implementate, în totalitate, dispozițiile legale cu privire la controlul intern managerial, activitatea  Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea  metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial nu a fost reglementată prin prisma prevederilor legale stabilite prin Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, fiind constatat faptul că entitatea nu a întocmit planul de activitate pentru anul 2020. S-a mai constatat faptul că nu a existat o comunicare eficientă între Serviciul juridic și Direcția economică, cu privire la stadiul dosarelor aflate pe rolul instanțelor, în care entitatea a fost și este parte.
 
Mai mult, s-a constatat că nu au fost implementate în totalitate Standardul 2 – Atribuții, funcții, sarcini (fișele de post nu au fost actualizate permanent cu noi responsabilități în funcție de modificările structurale), Standardul 13 – Gestionarea documentelor (rapoartele de control întocmite de către inspectorii audiovizuali nu au fost  înregistrate  la  nivelul  entității  în  conformitate  cu  prevederile  legale),  Standardul  9  –  Proceduri  (nu  au  fost  formalizate proceduri pentru toate activitățile desfășurate de entitate).
 
În ceea ce  privește  efectuarea  operațiunilor de inventariere s-a constatat faptul că nu au fost respectate prevederile OMFP nr. 2861/2009 cu privire la modul de efectuare a operațiunilor de  inventariere  a  unor  ele-mente patrimoniale. Astfel, nu a fost stabilită data de începere, respectiv data de finalizare a operațiunilor de inventariere pentru fiecare dintre gestiunile/sediile teritoriale inventariate, iar subcomisiile de inventariere nu au indicat  în  cuprinsul proceselor-verbale de inventariere încheiate   data/perioada când s-au desfășurat operațiunile de inventariere.
 
Carențe și inadvertențe
 
În urma documentării efectuate asupra cadrului legal de  reglementare  a  domeniului  audiovizualului,  respectiv asupra  Codului  audiovizualului  și  actelor  normative  subsecvente,  s-a  constatat faptul că,  în  perioada 2008-2019, Legea audiovizualului nr. 504/2002 a fost modificatăși completată, însă modificările și completările, deși  au  avut  ca  scop  îmbunătățirea  cadrului  legislativ  specific  domeniului  audiovizualului,  nu  au  vizat  și aspectele referitoare la cuantumul amenzilor aplicate radiodifuzorilor pentru nerespectarea cadrului legal stabilit în acest domeniu, acestea rămânând la nivelul celor stabilite în anul 2009.
 
Față de cele mai sus menționate, s-a concluzionat faptul că neactualizarea cuantumului amenzii în raport cu veniturile corespunzătoare anului 2019 ale radiodifuzorilor creează premisele încălcării cadrului legal al do-meniului audiovizualului, afectând pe termen mediu și lung rolul pe care CNA îl are asupra societății românești, respectiv acela de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale [art. 10 alin.(1), (2) și (3) lit. j)].
 
Recomandări:
  • actualizarea,  aprobarea,  difuzarea  și  implementarea  procedurilor  formalizate  pentru  toate  activitățile derulate  de  entitate,  inclusiv  pentru  stabilirea  circuitului  documentelor  între  compartimentele  entității și  al  rapoartelor  de  control  întocmite  de  inspectorii  audiovizuali  și  înregistrarea  acestora  la  nivelul  entității,  la  momentul finalizării lor.
  • Se vor mai dispune măsuri pentru elaborarea unui Plan anual de activitate al CNA,prin  care  să  fie  descrise  obiectivele  instituției,  activitățile  desfășurate  în  vederea  realizării  acestora,  evaluarea riscurilor asociate și termenele de realizare;
  • organizarea, efectuarea și valorificarea rezultatelor inventarierii patrimoniului, în conformitate cu prevederile legale, inclusiv pentru inventarierea obiectelor de inventar date spre folosință, cu scopul asigurării integrității patrimoniului CNA;
  • constituirea de provizioane pentru litigiile aflate pe rol, în care CNA este parte;
  • modificarea cuantumului amenzilor aplicate de CNA, raportat la condițiile actuale ale încălcărilor legislative, prin Hotărâre a Guvernului României conform prevederilor legale.
 
Stadiul de valorificare Decizia Curții de Conturi a fost contestată în instanțăși s-a obținut suspendarea măsurii de recuperare a cheltuielilor de judecată până la judecarea pe fond.
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii