Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
14:08 23 02 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ședinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanţa. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

ro

16 Jan, 2019 16:22 324 Marime text
Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud. Constanţa, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, republicată, cu  modificările  şi  completările  ulterioare  în data de 23  ianuarie 2019 ora-  12,00, ce va  avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.
 
Ordinea de  zi  este  compusă din următoarele puncte: 
 
        1. Proiect de  hotărâre  privind   aprobarea  Planului  de  pază  al comunei  Valu  lui Traian  pentru  anul 2019.
Iniţiator-Primar- MITROI   FLORIN
 2. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea    Planului  de  Ordine  şi  Siguranţă  Publică  al  Poliţiei  Locale  Valu  lui  Traian, pe  anul  2019.
Iniţiator-Primar- MITROI   FLORIN
  3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  Acţiuni  şi Lucrări  de interes local, ce vor  fi  executate  de  beneficiarii  de  ajutor  social  potrivit  Legii nr.416/2001  în  anul 2019.
Iniţiator-Primar-  MITROI  FLORIN
  4. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea Planului  de  acţiuni  sau de  lucrări  de interes local, ce vor  fi  executate  de  persoanele  faţă  de  care  s-a  renunţat  la  urmărirea  penală  şi  s-a  stabilit  prestarea   unei  munci  neremunerate  în  folosul comunităţii,  în  anul 2019.
Iniţiator-Primar- MITROI   FLORIN
        5. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea Planului  de  acţiuni  sau de  lucrări  de interes local, ce vor  fi  executate  de  persoanele  faţă  de  care  s-a  stabilit, prin  hotărâri  judecătoreşti,  prestarea   unei  munci   în  folosul comunităţii,  în  baza  Legii nr.272/2004 privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  copilului, în  anul 2019.
Iniţiator-Primar- MITROI   FLORIN
       6.  Proiect  de  hotărâre  privind actualizareanomenclaturiistradale  la  nivelulcomuneiValuluiTraian.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN    
      7. Proiect  de  hotărâre  privind  actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2019.
Iniţiator-Primar- MITROI   FLORIN
      8. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea Programului de investiţii şi dotări al  Societăţii ”Gospodărie  comunală Valu  lui Traian”SRL, pe  anul 2019.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
       9. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea   Programului  de  achiziții de  bunuri  și  servicii pentru  desfășurarea  activității    Societății ”GOSPODĂRIE  COMUNALĂ  VALU  LUI  TRAIAN”S.R.L., pe  anul 2019.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
      10. Proiect de  hotărâre  pentru modificarea anexei  la  HCL nr.383/11.12.2018  privind  aprobarea   Planului de  întreţinere  a  domeniului public şi privat de realizat de  către   societatea ”GOSPODĂRIE  COMUNALĂ  VALU  LUI  TRAIAN”S.R.L., în  anul 2019.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
11. Proiect de  hotărâre  pentru   modificarea   poziţiilor nr.7; nr.10; nr.12  şi nr.23  din anexei  la  HCL nr.378/ 11.12.2018  privind stabilireatarifelorpentruactivităţileprestate  de  S”GOSPODĂRIE  COMUNALĂ VALU  LUI  TRAIAN”SRL.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
      12. Proiect de  hotărâre  privind  stabilirea  salariilor de  bază  pentru  personalul  S” Gospodărie  comunală Valu lui Traian”SRL, începând  cu  data de 01.01.2019.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
13. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordării  unui  termen  în  vederea  eliberării  unor  autorizaţii  de  construire.
     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
 14. Proiect  de  hotărâreprivind aprobarea  acordării  unor  ajutoare  de  urgenţă.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
 
  15. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  utilizării  excedentului  anual  al  bugetului  local  rezultat  la  încheierea  exercițiului bugetar  2018.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    16. Proiect de  hotărâre  pentru  aprobarea  raportului  privind  acordarea  finanţărilor nerambursabile   în cursul  anului 2018.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
17. Proiect de  hotărâre  privind stabilirea  salariilor de  bază  pentru  funcţionarii publici  şi  personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate  al primarului  comunei  Valu  lui Traian  şi  din  serviciile  publice  din subordinea  Consiliului Local al  comunei  Valu  lui Traian, începând  cu  data de 01.01.2019.
    Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    18. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  şi  completarea  anexei    nr.2   la    H.C.L. nr.360/ 11.12.2018  privind  aprobarea  PROGRAMULUI  DE  ACHIZIŢII   şi a  STRATEGIEI  de ACHIZIŢIE  PUBLICĂ, pentru  anul 2019.
Iniţiator-Primar-  MITROI  FLORIN
19. Proiect  de  hotărâre  privind  stabilireachirieiaferentelocuinţelorpentrutineri, destinateînchirierii (ANL), aflateînproprietateaprivată a  statuluişiînadministrareaConsiliului Local ValuluiTraian, pentruanul 2019.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
20. Proiect  de  hotărâre  privind  includerea în  Bugetul de Venituri  şi  Cheltuieli  a  cotei de cofinanţare aferentă  Comunei Valu lui Traian din cadrul „Proiectului  regional  de dezvoltare  a  infrastructurii  de apă şi apă uzată  în aria de  operare  a  S.C.RAJA  SA  Constanţa în  perioada 2014-2020”
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    21. Proiect  de  hotărâre  privind  acordul  Consiliului Local  pentru  utilizarea  unui  spaţiu  din clădirea  Pieţei Agroalimentare, ca  locaţie  nouă  a  Secţiei de Votare 551. 
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    23. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  radierii  din  evidenţele  financiare a   unor  debite.
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    24. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici   pentru   obiectivul: „Racorduri  de canalizare menajeră  locuinţe  zona C”.
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    25. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  cofinanţării  din bugetul local  a  cheltuielilor   neeligibile  pentru proiectul : „Racorduri de canalizare menajeră zona C”.
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
   26. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici   pentru   obiectivul: „Asfaltare străzi  şi  Trotuare, Comuna  Valu  lui Traian, jud. Constanţa”
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    27. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  cofinanţării  din bugetul local  a  cheltuielilor   neeligibile  pentru proiectul : „Asfaltare străzi  şi  Trotuare, Comuna  Valu  lui Traian, jud. Constanţa”.
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    28. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici   pentru   obiectivul: „Supraetajare  Şcoala cu clasele I-VIII, nr.2,  Viceamiral Ioan Murgescu, str. Mihai Eminescu nr.157, comuna  Valu lui Traian  şi  construire Sala de Sport”.
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    29. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  cofinanţării  din bugetul local  a  cheltuielilor   neeligibile  pentru proiectul : „Supraetajare  Şcoala cu clasele I-VIII, nr.2, Viceamiral Ioan Murgescu, str. Mihai Eminescu nr.157, comuna  Valu lui Traian  şi  construire Sala de Sport”.
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    30. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici   pentru   obiectivul: “Proiectare  şi  Execuţie-Amenajare Tramă stradală Extindere Zona C,  Comuna  Valu  lui Traian, jud. Constanţa”
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    31. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici   pentru   obiectivul: “ Proiectare  şi  Execuţie -Amenajare Tramă stradală Zona F  Est,  Comuna  Valu  lui Traian, jud. Constanţa”
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
   32. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici   pentru   obiectivul: “ Proiectare  şi  Execuţie -Amenajare Tramă stradală Zona F  Centrala,  Comuna  Valu  lui Traian, jud. Constanţa”
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    33. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici   pentru   obiectivul: “ Proiectare  şi  Execuţie -Amenajare Tramă stradală Zona F  Vest,  Comuna  Valu  lui Traian, jud. Constanţa”
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    34. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici   pentru   obiectivul: “ Proiectare  şi  Execuţie -Reabilitare  drumuri de interes local,  Comuna  Valu  lui Traian, jud. Constanţa”
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    35. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici   pentru   obiectivul: “ Proiectare  şi  Execuţie -Modernizare  drumuri de interes local,  Comuna  Valu  lui Traian, jud. Constanţa”
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    36. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  cofinanţării  din bugetul local  a  cheltuielilor   neeligibile  pentru proiectul : “ Proiectare  şi  Execuţie - Amenajare Tramă stradală Extindere Zona C,  Comuna  Valu  lui Traian, jud. Constanţa”.
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    37. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  cofinanţării  din bugetul local  a  cheltuielilor   neeligibile  pentru proiectul : “ Proiectare  şi  Execuţie -Amenajare Tramă stradală Zona F  Est,  Comuna  Valu  lui Traian, jud. Constanţa”.
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    38. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  cofinanţării  din bugetul local  a  cheltuielilor   neeligibile  pentru proiectul : “ Proiectare  şi  Execuţie -Amenajare Tramă stradală Zona F  Centrală,  Comuna  Valu  lui Traian, jud. Constanţa”.
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    39. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  cofinanţării  din bugetul local  a  cheltuielilor   neeligibile  pentru proiectul : “ Proiectare  şi  Execuţie -Amenajare Tramă stradală Zona F  Vest,  Comuna  Valu  lui Traian, jud. Constanţa”.
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
   40. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  cofinanţării  din bugetul local  a  cheltuielilor   neeligibile  pentru proiectul : „Proiectare  şi  Execuţie -Reabilitare  drumuri de interes local,  Comuna  Valu  lui Traian, jud. Constanţa”
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    41. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  cofinanţării  din bugetul local  a  cheltuielilor   neeligibile  pentru proiectul : „Proiectare  şi  Execuţie -Modernizare  drumuri de interes local,  Comuna  Valu  lui Traian, jud. Constanţa”
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
   42. Proiect de hotărâreprivindaprobareaîncredințariidirectă a contractului  de achiziţie – “Asfaltarestrăzişitrotuare”.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
   43. Proiect de hotărâreprivindaprobareaîncredințariidirectă a contractului  de achiziţie – “Canalizaremenajeră  str. Islazuluişi str. Semănătorilor, întrestrăzileÎmpăratulTraianşiSoarelui”.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
44.  Diverse :
                 -Prezentarea Deciziei  nr.48/1/ 08.01.2019 emisă de directorul  adjunct al Camerei de Conturi Constanța de prelungire a  termenului pentru realizarea  măsurilor dispuse prin Decizia  nr.48/12.12.2017.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii