Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
03:32 09 04 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

UPDATE - Poziția conducerii Liceului Tehnologic „Gheorghe Duca” Curtea de Conturi a constatat, în unităţile de învăţământ constănţene, cheltuieli nelegale sau abateri cu caracter financiar-contabil (documente)

ro

01 Feb, 2020 00:00 3210 Marime text

În anul 2019, Camera de Conturi Constanţa  a desfăşurat o serie de activităţi de audit şi control în judeţul Constanţa, zilele acestea dând publicităţii un raport cu rezultatele acţiunilor desfăşurate, asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, în conformitate cu Programul de activitate pe anul 2019, aprobat de Plenul Curţii de Conturi, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.
 
În urma acţiunilor de audit financiar, de conformitate (control) şi de performanţă efectuate au rezultat abateri care au generat neîncasarea unor venituri la bugetele publice, efectuarea unor cheltuieli nelegale sau abateri cu caracter financiar-contabil (pe care le puteţi consulta în secţiunea Documente).
 
Au fost sesizate o serie de nereguli constatate la unităţi de învăţământ din judeţul Constanţa, pe care vi le redăm în continuare aşa cum au rezultat din raport:
 
ü Organizarea şi conducerea contabilităţii la nivelul Liceului I.C. Brătianu din subordinea UATC Nicolae Bălcescu nu se face cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile: bunurile din domeniul public al UATC Nicolae Bălcescu primite în administrare nu au fost reflectate în conturi în afara bilanţului; neînregistrarea în evidenţa contabilă a unui teren arabil extravilan aflat în proprietatea liceului; neînregistrarea în evidenţa contabilă şi nereflectarea în situaţiile financiare încheiate la data de 31.12.2018 a contractelor de sponsorizare şi a contractelor de vânzare-cumpărare producţie agricolă, dar şi neorganizarea controlului financiar preventiv propriu.
 
ü La Grădiniţa cu program prelungit nr. 53 şi la Școala Gimnazială nr. 5 „Nicolae Iorga” din subordinea UATM Constanţa s-a constatat că situaţiile financiare întocmite nu prezintă o imagine fidelă a patrimoniului urmare necalculării şi neevidenţierii amortizării mijloacelor fixe în sumă de 51 mii lei respectiv 109 mii lei, dar şi nerespectarea prevederilor legale privind constituirea de provizioane în sumă de 14 mii lei şi de 69 mii lei pentru diferenţele de drepturi salariale pentru personalul didactic din învăţământul de stat, pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011.
 
ü De asemenea, la Grădiniţa cu program prelungit nr. 53 s-a constatat că bunuri de natura obiectelor de inventar în valoare de 2 mii lei au fost înregistrate în mod eronat în evidenţa financiar-contabilă ca fiind de natura cheltuielilor aferente prestărilor de servicii. Școala Gimnazială nr. 5 „Nicolae Iorga” din subordinea UATM Constanţa nu a inventariat şi nu a evidenţiat pe liste separate bunurile din domeniul public primite în administrare de la UATM Constanţa, în valoare de 961 mii lei.
 
ü La Școala Gimnazială nr.1 Comana din subordinea UATC Comana s-a constatat că bunuri de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar în valoare de 9 mii lei au fost înregistrate în mod eronat în evidenţa financiar-contabilă ca fiind de natura altor bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare.
 
ü La Liceul Tehnologic Independenţa din subordinea UATC Independenţa, s-a constatat că bunurile de natura clădirilor şi terenurilor în valoare de 4.766 mii lei aflate administrarea unităţii de învăţământ şi în proprietatea unităţii administrativ teritoriale sunt evidenţiate în mod eronat ca bunuri proprii de natura activelor fixe necurente, pe seama conturilor „Terenuri” şi „Clădiri”.
 
ü La Școala Gimnazială „Ion Ghica” Tortoman din subordinea UATC Tortoman s-a constatat că bunuri de natura obiectelor de inventar în valoare de 26 mii lei au fost înregistrate în mod eronat în evidenţa financiar-contabilă ca fiind de natura cheltuielilor cu bunuri şi servicii pentru întreținere şi funcţionare. De asemenea, nu a înregistrat în evidenţa financiar-contabilă terenul în suprafaţă de 10 ha şi în valoare de 190 mii lei, pentru care deţine titlu de proprietate.
 
ü La U.A.T.C. Topalu s-a constatat nemajorarea valorii de inventar a activului fix „clădire Școala Gimnazială nr.1 Topalu” cu valoarea lucrărilor de investiţii de extindere cu o sală de clasă în valoare de 302 mii lei.
 
ü La Liceul Teoretic Murfatlar din subordinea UATO Murfatlar s-a constatat neînregistrarea în evidenţa contabilă a bunurilor de natura activelor (mijloace fixe, obiectelor de inventar) primite în administrare de la UATO Murfatlar, în valoare de 5.585 mii lei.
 
ü La Liceul Tehnologic Cogealac din subordinea U.A.T.C. Cogealac s-a constatat neînregistrarea în evidenţa contabilă a unui teren de 10 hectare în valoare de 238 mii lei aflat în proprietatea acestuia precum şi nerespectarea normelor contabile la evidenţierea drepturilor salariale. Nu a declarat la serviciul de impozite şi taxe al comunei terenul dat în arendă, în vederea stabilirii de impozit pe teren extravilan arabil în valoare estimată de 1 mie lei. De asemenea, a plătit acciză de 1 mie lei la achiziţia de combustibil destinat încălzirii unităţii şcolare, cu nerespectarea principiului economicităţii în condiţiile în care potrivit Codului fiscal, şcoala este scutită la plata acesteia.
 
ü La Liceul Tehnologic Topraisar din subordinea UATC Topraisar s-a constatat neînregistrarea în evidenţa contabilă a bunurilor de natura activelor primite în administrare, în valoare de 4.703 mii lei, precum şi efectuarea în mod necorespunzător a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
 
ü La Liceul Teoretic Băneasa din subordinea UATC Băneasa s-a constatat că începând cu data de 01.05.2018, activitatea de control financiar preventiv nu s-a desfăşurat urmare refuzului de exercitare a vizei de CFP de către persoana desemnată.
 
ü La Liceul Teoretic Murfatlar din subordinea U.A.T.O. Murfatlar s-a constatat nestabilirea, neîncasarea şi nevirarea la bugetul local a cotei procentuale de 50% din cuantumul total al veniturilor realizate din închirierea bunurilor aparţinând domeniului public al oraşului, în sumă estimată de 5 mii lei.
 
ü La Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca” Constanţa din subordinea UATM Constanţa s-a constatat plata nelegală a sumei de 58 mii lei reprezentând 20% (ultima tranşă) din valoarea contractului având ca obiect ”asigurarea de servicii în domeniul situaţiilor de urgenţă şi obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru obiectivele aparţinând Școlii Gimnaziale „Marin Sorescu” Constanţa, structură a Liceului Tehnologic „Gheorghe Duca”, deşi până la data efectuării auditului nu a fost obţinută autorizaţia de securitate la incendiu, iar lucrările pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu au fost finalizate şi părţile au încheiat procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor.
 
ü La Grădiniţa cu program prelungit nr. 6 din subordinea UATM Constanţa s-a constatat plata nelegală a unui articol de deviz în valoare de 1 mie lei, cuprins de două ori în situaţiile de lucrări, precum şi neconstituirea garanţiilor gestionare de la persoanele care administrează bunuri sau valori, respectiv administratorul grădiniţei, în valoare de 7 mii lei.
 
ü Centrul Școlar de Educaţie Incluzivă „Albatros” din subordinea UATJ Constanţa nu a reţinut garanţii materiale/băneşti de la persoanele care au calitatea de gestionari, dar şi faptul că entitatea are înregistrate extracontabil clădirea în care îşi desfăşoară activitatea şi terenul aferent, în valoare totală de 7.437 mii lei, deşi nu deţine documente din care să reiasă primirea în administrare a acestora de la UATJ Constanţa.
 
ü La Grădiniţa cu program prelungit nr. 6, la Grădiniţa cu program prelungit nr. 8 şi la Școala Gimnazială nr. 24 „Ion Jalea” Constanţa din subordinea UATM Constanţa s-a constatat neconstituirea de garanţii de bună execuţie pentru lucrări de reparaţii, în valoare totală de 7 mii lei.
 
ü La Școala Gimnazială nr.1 Limanu din subordinea UATC Limanu s-a constatat neluarea măsurilor prevăzute de lege de constituire a garanţiei de bună execuţie pentru lucrările executate, în valoare de 3 mii lei.
 
ü La nivelul Liceului Teoretic Negru Vodă din subordinea UATO Negru Vodă nu a fost efectuată în ultimii 3 ani fiscali anteriori reevaluarea tuturor activelor fixe corporale, respectiv a unei suprafeţei de 30 de hectare teren arabil.

UPDATE. Am primit pe adresa redacției, din partea prof. Elena Gogu, directorul Liceului Tehnologic „Gheorghe Duca”, următoarea clarificare:
 
„La data publicării articolului, unitatea noastră de învățământ deținea Autorizația de securitate la incendiu cu nr. 677/19/SU-CT din 06.12.2019, eliberată de Inspectoratul Situațiilor de Urgență. Menționăm că, în conformitate cu informațiile pe care le deținem, Școala Gimnazială «Marin Sorescu», structură a Liceului Tehnologic «Gheorghe Duca» Constanța este singura unitate școlară din municipiul Constanța care deține această autorizație”.

 
Citeşte şi:
 
Ce a găsit Curtea de Conturi în cadrul verificărilor făcute la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa (document)
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii