Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
17:36 24 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ţilincă Gheorghe, primarul din Casimcea (Tulcea), achitat! Dosarul, la Curtea de Apel Constanța. Legături cu Siluan Proiect SRL, firma fondată de preotul Iscru

ro

10 Mar, 2024 17:00 1670 Marime text
  • Printre aspectele evidențiate de Curtea de Conturi și care au dus la trimiterea în instanță a dosarului se regăsește, potrivit datelor noastre, și contractul încheiat cu Siluan Proiect SRL, firmă înființată de cunoscutul preot Mădălin Adrian Iscru, pentru iluminatul public din comună.
  • În Secțiunea Document poate fi consultată hotărârea de achitare pronunțată de Judecătoria Babadag.
Ţilincă Gheorghe, primarul localității Casimcea, din județul Tulcea, trimis în judecată pentru nerecuperare a prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii de conducerea entităţii a măsurilor transmise de Curtea de Conturi a fost achitat!
 
Judecătoria Babadag, instanță investită cu soluționarea dosarului, a ajuns la concluzia că fapta de care a fost acuzat primarul Ţilincă Gheorghe nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege.
 
Decizia magistraților din Babadag a fost contestată atât de către procurori, cât și de Curtea de Conturi a României la instanța superioară, respectiv la Curtea de Apel Constanța, instanță ce va lua o decizie definitivă.
 
Primul termen în apelul cauzei a fost fixat pentru data de 4 mai 2024.
 
Dosarul penal a fost instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Babadag.
 
Pe scurt, în actul de sesizare s-a reţinut că Ţilincă Gheorghe, „în calitate de primar al U.A.T. Casimcea și ordonator principal de credite, nu ar fi depus diligențele necesare în vederea dispunerii și urmăririi recuperării unor prejudiciilor cauzate și stabilite conform unei Decizii a Curții de Conturi“.
 
De precizat că, printre aspectele evidențiate de Curtea de Conturi și care au dus la trimiterea în instanță a dosarului se regăsește, potrivit datelor noastre, și contractul încheiat cu Siluan Proiect SRL, firmă înființată de cunoscutul preot Mădălin Adrian Iscru, pentru iluminatul public, procurorii apreciind că nu s-ar fi întreprins toate măsurile pentru recuperarea sumelor menținate de Curtea de Conturi.
 
Detaliat
 
Conform celor reținute de Judecătoria Babadag în decizia de achitare, „prin adresa nr. 8339/20.01.2022 a Curţii de Conturi a fost sesizat Parchetul cu privire la efectuarea de cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de nerecuperarea prejudiciilor de către conducerea  UAT ca urmare a nedispunerii și a neurmăririi de conducerea entității a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, faptă prevăzută de art. 64 alin. 1 Legea 94/1992“.
 
Astfel, s-a arătat în decizia magistraților tulceni că „în perioada 2004 - prezent, Ţilincă Gheorghe a ocupat funcția de primar al U.A.T. Casimcea, iar în cursul anului 2020, s-a desfășurat o activitate de audit financiar la UAT de către Curtea de Conturi“.
 
„Prin Decizia emisă de Camera de Conturi s-a constatat printre altele, la punctul I.1 efectuarea de plăți fără temei legal din bugetul UATC Casimcea prin plata unor amenzi contravenționale, în sumă totală de 23.000 lei, fără a se proceda ulterior la o analiză cu privire la responsabilitățile pentru nerespectarea prevederilor legale sancționate, în vederea dispunerii măsurilor necesare de recuperare în regres a sumelor respective“, se arată în hotărârea instanței.
 
Mai exact, „în ceea ce privește calitatea în construcții, UAT Casimcea a fost sancționată contravențional, în repetate rânduri, fapt ce a avut ca efect prejudicierea bugetului entității auditate prin plata unor amenzi în sumă totală de 23.000 lei“.
 
 
Se arată în continuare că „având în vedere pierderea suferită de UAT Casimcea ca urmare a plății amenzilor contravenționale, ordonatorul de credite avea obligația de a analiza cauzele care au condus la producerea pierderii, de a stabili persoanele responsabile și de a se îndrepta în regres împotriva acestora, pentru recuperarea prejudiciului produs, potrivit prevederilor legale referitoare la pierderile patrimoniale produse în legătură cu munca salariatului, aspect a fost constatat la punctul I.1 și s-a dispus remedierea lui cu termen de realizare 30.04.2021“.
 
În continuare, potrivit instanței „la punctul I.2 din Decizia emisă de Camera de Conturi s-a constatat plata nelegală efectuată de UAT Casimcea în sumă totală de 164.612,67 lei din fonduri primite de la bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru realizarea obiectivului de investiții «Modernizarea și dotarea iluminatului public (...)»“.
 
Judecătorii au arătat că, prin raportul Curții de Conturi, „s-au constatat următoarele aspecte: Urmare verificării realității și legalității cheltuielilor de capital efectuate de către entitatea auditată pentru obiectivul de investiții menționat mai sus, UAT Casimcea a fost prejudiciată ca urmare a plății unor cantități de lucrări mai mari decât cele efectiv realizate. În urma controlului efectuat a rezultat că valoarea totală a prejudiciului cert este de 164.612,67 lei și s-a dispus remedierea cu termen de realizare 30.04.2021“.
 
Împotriva acestor măsuri dispuse prin decizie a fost formulate acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Tulcea soluționată prin respingerea ca inadmisibilă a cererii, soluție menținută de Curtea de Apel Constanța.
 
Ulterior, prin Raportul de follow-up înregistrat la entitate sub nr. 3050/27.05.2021 și la Camera de Conturi sub nr. 10999 din 31.05.2021, s-a consemnat fapta de nerecuperare a prejudiciului ca urmare a nedispunerii și neurmăririi de către conducerea UAT Casimcea, a măsurilor dispuse la punctele I.1 și I.2 din Decizie.
 
 
Conform instanței de judecată, „în drept, potrivit art. 64 din Legea nr. 94/1992 (1) nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii şi a neurmăririi de conducerea entităţii a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă“. 
     
 
„Nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii“
 
Totuși, „din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, judecătorul constată că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 64 alin. 1 din Legea nr. 94/1992“.
 
 
Au spus judecătorii în continuare că „pentru existenţa infracţiunii este necesară îndeplinirea cumulativă a trei condiții prevăzute în norma de incriminare: nerecuperarea prejudiciilor, nedispunerea, cât și neurmărirea măsurilor transmise“.
 
„În lipsa menționării măsurilor concrete ce trebuie urmate de entitatea auditată în lege sau în raportul organului de control, judecătorul apreciază că orice măsură luată în vederea recuperării prejudiciului, prin ieșirea din pasivitate a organelor de conducere a instituției auditate, împiedică reținerea infracțiunii“, au spus judecătorii în motivarea deciziei de achitare.
 
„Contrar susținerilor petentei, măsurile luate de entitatea auditată nu au fost pur formale și absolute improprii să conducă la recuperarea prejudiciului“, au explicat magistrații în continuare.
 
Concret, referitor la plata unor amenzi contravenționale de 23.000 de lei, judecătorii au spus că „instanța reține că, la data de 14.02.2023 au fost emise dispozițiile 56, 57, 58 din 2023 de către Primarul comunei Casimcea, inculpatul prin care a fost stabilită întinderea prejudiciului și recuperarea acestuia de la (...), persoană responsabilă cu urbanismul la nivelul instituției lor, ulterior fiind formulată o acțiune de răspundere patrimonială la Tribunalul Tulcea împotriva persoanei susmenționate în vederea reparării prejudiciului constatat de Curtea de Conturi, prejudiciul fiind recuperat la data de 01.08.2023 prin achitarea acestuia“.
 
De asemenea, judecătorii au arătat, „cu privire la a doua măsură dispusă de Curtea de Conturi, respectiv punctul I.2 din Decizia nr. ##/17.12.2020 emisă de Camera de Conturi, s-a constatat plata nelegală efectuată de UAT Casimcea în sumă totală de 164.612,67 lei din fonduri primite de la bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru realizarea obiectivului de investiții «Modernizarea și dotarea iluminatului public în comuna Casimcea, jud. Tulcea» termenul pentru remediere fiind 30.04.2021“.
 
Conform instanței tulcene, „primul demers efectuat de către inculpat s-a concretizat în Dispoziția nr. 40/08.03.2021, prin care s-a stabilit întinderea prejudiciului prevăzut prin Decizia nr. ##/17.12.2020 emisă de Camera de Conturi la suma de 21.593,89 lei și s-a stabilit recuperarea prejudiciului“
 
Totodată, „prin Dispoziția nr. 150/20.11.2021 s-a stabilit întinderea prejudiciului prevăzut prin Decizia nr. ##/17.12.2020 emisă de Camera de Conturi la suma de 223.679 lei. Prin cererea de repunere în termenul de declarație al creanței s-a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 21.593, 89 lei (filele 81-82 d.u.p.), ulterior fiind înscriși la masa credală cu suma de 245272,89 lei fiind înscrisă în tabelul definitiv de creanțe al debitorului ###### ####### SRL, aflat în procedura insolvenței“.
 
Judecătoria Babadag a mai arătat că „dacă în cazul primei măsuri se constată că prejudiciul a fost recuperat, în cazul celei de a doua, prejudiciul nu ar fi putut fi nerecuperat indiferent de modul în care ar fi acționat inculpatul, în condițiile în care ###### ####### SRL a intrat în procedura insolvenței chiar anterior emiterii Deciziei nr. ##/17.12.2020 emisă de Camera de Conturi Tulcea, iar recuperarea se poate realiza fie în urma procedurii de lichidare ca urmare a declarării falimentului, fie ca urmare a existenței unui plan de reorganizare care ar include și plata creditorilor chirografari, așa cum este cazul creditorului UAT Casimcea“.
 
„Singurul lucru pe care creditorul îl poate face în cadrul procedurii insolvenței este cererea de înscrierea a creanței sale în tabelul debitoarei, lucru pe care l-a și făcut, UAT Casimcea fiind înscrisă la masa credală cu suma de 245.272 ,89 lei“, conform celor consemnate de judecători în decizia de achitare.
 
„Astfel, în cazul celor două măsuri impuse de către Curtea de Conturi se observă că inculpatul a depus toate diligențele pentru recuperarea prejudiciului, în primul caz acesta fiind recuperat integral, iar în ceea ce privește a doua situație, a respectat întrutotul procedura insolvenței“, potrivit Judecătoriei Babadag.
 
În aceste condiții, magistrații Judecătoriei Babadag au dispus achitarea primarului.
 
Siluan Proiect SRL
 
Conform Buletinului Procedurilor de Insolvență nr. 1905 din 2 februarie 2022, UAT Comuna Casimcea figurează în Tabelul consolidat al creanțelor debitorului SC Siluan Proiect SRL (nr. 120, din 6 ianuarie 2022) cu suma de 245.272,89 de lei.
 
 
Siluan Proiect SRL, cu sediul social în satul Dăeni, județul Tulcea, a fost fondată de preotul Mădălin Adrian Iscru, fost consilier personal la Cabinetul Secretarului de Stat din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP).
 
Dosarul de faliment al societății, cu indicativul 994/88/2020, se află pe rolul Tribunalului Tulcea, noul termen fiind stabilit pentru data de 17 mai 2024.
 
Conform portalului instanțelor de judecată, pe lista creditorilor se află Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea, DGRFP Galaţi - AJFP Tulcea, Oraşul Năvodari, UAT Comuna Siliştea, UAT Comun Pantelimon, UAT Comuna Stejaru, UAT Comuna Ciucurova și UAT Comuna Casimcea.
 
În Secțiunea Document poate fi consultată hotărârea de achitare pronunțată de Judecătoria Babadag.
 
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
Parchetul European a intrat pe fir!
Familia preotului Iscru, din Dăeni, fiul senatorului PSD Paul Stănescu și stuful transformat în pășune, în mandatul pesedistului Florin Barbu. Firmele implicate (DOCUMENTE)

 
Legături cu scandalul stufului din Deltă
Bizantine Art Proiect SRL, controlată de Marinela Iscru, din Dăeni, fost partener al fiului senatorului PSD Paul Stănescu, în dizolvare! (DOCUMENTE)


 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii