Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
19:50 25 05 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Primarul şi viceprimarul au beneficiat nelegal de sporuri pentru condiţii periculoase (document)

ro

07 Feb, 2017 00:00 2100 Marime text
Inspectorii Camerei de Conturi Constanţa au desfăşurat acţiuni de audit şi la Primăria oraşului Băneasa. Perioada efectuării acţiunii de audit a fost 28.03.2016 - 29.04.2016. În continuare, vă prezentăm informaţii privind indicatorii bugetari ai entităţii verificate. 

Principalele constatări ale Curţii de Conturi 

În ceea ce priveşte organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern), ca urmare a verificării modului de organizare şi desfăşurare a operaţiunilor de control financiar preventiv la Liceul Teoretic Băneasa, s-a constatat că, începând cu data de 1.10.2015 şi până în prezent, această activitate nu a mai fost organizată.

Inspectorii Camerei de Conturi au verificat şi modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, şi au descoperit că, în perioada 22.05.2014 - 22.05.2015, pentru un teren concesionat (păşune) aparţinând UAT Băneasa nu s-a stabilit, urmărit şi încasat suma estimativă de 22.736 de lei, reprezentând venituri din proprietate, astfel: 7.804 lei - taxă pe teren, la care se adaugă 2.452 de lei - majorări de întârziere aferente, 12.000 de lei - redevenţa aferentă terenului concesionat datorată de concesionari, la care se adaugă 480 de lei - majorările de întârziere aferente.

Totodată, în perioada 2014 - 2016, nu a fost stabilită, urmărită şi încasată suma estimativă de 35.348 de lei, reprezentând taxa datorată de diverşi operatori economici pentru autorizarea/avizarea anuală a autorizaţiei pentru desfăşurarea unor activităţi economice, respectiv baruri şi restaurante.

Controlul Curţii de Conturi a relevat şi faptul că, în perioada 1.01.2015 - 1.04.2016, nu au fost îndeplinite obligaţiile ce decurg din aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006, în sensul că entitatea nu a avut în această perioadă angajate persoane cu handicap şi nu a virat către bugetul de stat suma de 24.525 de lei datorată ca urmare a neangajării unor persoane cu handicap, dar nici nu a achiziţionat produse sau servicii de la unităţi protejate, autorizate potrivit legii.

În ceea ce priveşte calitatea gestiunii economico-financiare, inspectorii Curţii susţin că, „în perioada 08.2013 - 04.2016, s-au efectuat plăţi nelegale în sumă de 733.622 de lei, reprezentând drepturi salariale care excedează cadrul legal aplicabil, respectiv sume acordate pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă. Iar în perioada 2013 - 04.2016, primarul şi viceprimarul au beneficiat nelegal de sume acordate pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă şi de sume acordate pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă în sumă totală estimativă de 73.594 de lei.

Totodată, administraţia locală a achiziţionat în anul 2015 un kit WinGIS Professional, inclusiv instruirea personalului desemnat de beneficiar pentru a utiliza acest program şi asistarea (la cerere) la portarea datelor de către beneficiar şi încărcarea lor în WinGIS. La data efectuării auditului, programul respectiv nu era instalat, astfel că entitatea a plătit nelegal suma de 27.484 de lei, la care se adaugă accesorii în sumă de 10.678 de lei.
 
În altă ordine de idei, se mai arată în raportul Curţii de Conturi, „în cadrul contractului de prestări servicii având ca obiect «întreţinere iluminat public şi montare şi demontare iluminat festiv», entitatea auditată a acceptat la decontare situaţii de lucrări ce conţineau contribuţia obligatorie la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale aplicată la total manoperă în procentul eronat de 25% în loc de 0,25%, astfel că s-a plătit nelegal suma de 2.442 de lei“.

În plus, s-a constatat că, în cadrul contractelor de prestări servicii având ca obiect „reparaţii iluminat public oraş Băneasa“ şi „întreţinere iluminat public şi montare şi demontare iluminat festiv“, s-au acceptat la decontare situaţii de lucrări ce conţineau contribuţie de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale în procentul eronat de 0,99%, în loc de 0,26%, astfel că s-a plătit nelegal suma de 613 lei.

Alte abateri constatate de Curtea de Conturi

La UAT Băneasa s-a constatat că entitatea nu a dat în folosinţă gratuită sau, după caz, în răspundere gestionară către unităţile de învăţământ din subordine (Liceul Teoretic Băneasa şi Şcoala Gimnazială nr. 1 Făurei) bunurile de natura clădirilor şi terenurilor în care îşi desfăşoară activitatea entităţile respective.

La Liceul Teoretic Băneasa, s-a constatat că, până la data misiunii de audit, nu a fost întocmit Registrul-inventar. La Şcoala Gimnazială nr. 1 Făurei, din subordinea Primăriei Băneasa, s-a constatat că, până la data misiunii de audit, nu a fost întocmit Registrul-inventar.

Măsurile dispuse de Camera de Conturi Constanţa

Pentru abaterile identificate, s-au formulat recomandări ce vizează respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenţei contabile şi a sistemelor de control intern. Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul adjunct al Camerei de Conturi Constanţa a emis o decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii
prejudiciilor şi recuperarea lor.
 
În secţiunea „Documente“, puteţi consulta sinteza raportului Camerei de Conturi Constanţa ca urmare a auditului financiar desfăşurat la nivelul UAT Băneasa.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii