Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
15:13 09 12 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Plăți nelegale și angajarea unor cheltuieli neprincipiale, asta au identificat inspectorii Camerei de Conturi cu prilejul auditului efectuat la primăria Lumina

ro

17 Mar, 2021 00:00 1735 Marime text
 
  • Inspectorii Camerei de Conturi Constanța au efectuat un audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ Teritoriale a comunei Lumina
  • S-a constatat nerespectarea de către ordonatorul de credite al bugetului local al UATC Lumina a obligației de a fundamenta veniturile proprii pentru anul curent
  • O altă constatare a vizat nereflectarea în evidența contabilă precum și neinventarierea unor creanțe de încasat aferente contractelor de vânzare - cumpărare cu plata în rate în valoare totală de 663.101 lei
  • UAT Lumina a angajat în anii 2018 și 2020 a  cheltuieli cu servicii acces consultanță și mentenanță în vederea implementării sistemului de control intern managerial în sumă totală de 52.360 lei cu nerespectarea principiilor de eficiență
  • Totodată, au fost identificate impozite și taxe cuvenite bugetului local al UATC Lumina în valoare de 1.531.470 lei pentru care nu s-au dispus măsuri de executare silită
  • Camera de Conturi a mai semnalat și nerecuperarea sumei de 320.426,63 lei achitată de UATC Lumina în anul 2019 în baza unei sentințe civile

 
În perioada 28.09.2020 – 03.11.2020, inspectorii Camerei de Conturi Constanța au efectuat un audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ Teritoriale a comunei Lumina.

În urma controlului s-a constatat nerespectarea de către ordonatorul de credite al bugetului local al UATC Lumina a obligației de a fundamenta veniturile proprii pentru anul curent (2019) cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent, având în vedere că gradul de realizare a legalitatea și necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat veniturilor proprii în ultimii doi ani a fost sub 97%.

Totodată, o altă constatare a vizat nereflectarea în evidența contabilă precum și neinventarierea
unor creanțe de încasat aferente contractelor de vânzare - cumpărare cu plata în rate în valoare totală de 663.101 lei, a impozitului auto peste 12 tone datorat de persoane juridice în sumă de 120.846 lei, a unei rămășițe de 571.091 lei
înregistrate la 31.12.2019 și a unor investiții în curs de execuție dar  și nerespectarea prevederilor legale referitoare la scăderea din
evidență a impozitelor și taxelor locale numai în baza documentelor justificative. A fost identificată o scădere în sumă de 126.260 de lei efectuată pentru un contribuabil persoană juridică aflat în insolvență, pentru care UATC
Lumina nu a prezentat documente din care să rezulte motivul efectuării operațiunilor, sumele care fac obiectul scăderii din evidență, datele de identificare și semnăturile persoanelor
care au întocmit, verificat, aprobat și semnat documentele justificative aferente operațiunilor de scădere.
UAT Lumina a angajat în anii 2018 și 2020 a  cheltuieli cu servicii acces consultanță și mentenanță în vederea implementării sistemului de control intern managerial în sumă totală de 52.360 lei cu nerespectarea principiilor de eficiență, economicitate și eficacitate în utilizarea fondurilor publice.
De asemenea, inspectorii Camerei de Conturi au relevat nestabilirea și neurmărirea încasării taxei pe terenurile date în folosință gratuită tinerilor în vederea construirii de locuințe, în valoare de 50.225 lei, dar și neurmărirea în teren a stadiului de edificare a construcțiilor în
baza autorizațiilor de construire emise în ultimii 5 ani, nestabilirea și neîncasarea taxei de regularizare și a impozitului pe clădiri pentru construcțiile noi, a căror autorizație de construire a expirat, dar care nu au fost recepționate și declarate în vederea impozitării, precum și
neaplicarea tuturor prevederilor legale privind recuperarea prin executare silită a creanțelor bugetului local. Totodată, au fost identificate impozite și taxe cuvenite bugetului local al UATC Lumina în valoare de 1.531.470 lei pentru care nu s-au dispus măsuri de executare silită, redevențe și chirii neîncasate în sumă de 122.354,65 lei pentru care nu au fost obținute hotărâri judecătorești definitive în vederea recuperării acestora prin executare silită.

Din punct de vedere a calității gestiunii economico-financiare, UAT Lumina a angajat plata nelegală în perioada 2018 - 2020 a unor drepturi salariale cu depășirea indemnizației stabilite pentru funcția de viceprimar, în sumă totală de 84.581 lei și a acordat nelegal  majorări ale indemnizațiilor persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică pentru activitatea desfășurată în proiectele finanțate din fonduri europene derulate la nivelul UATC Lumina, în sumă totală de 4.755 lei.
Alte plăți nelegale de îndemnizații în sumă de 61.860 lei au fost realizate către membrii desemnați în cadrul comisiilor de negociere a vânzării ori concesionării de bunuri aparținând domeniului privat al UATC Lumina.
S-a mai constatat că la nivelul UATC Lumina deși Serviciul Local de Salubrizare funcționează în baza unei hotărâri de consiliu local adoptate în decembrie 2017 privind darea în administrare a serviciului, a unui caiet de sarcini anexă la
hotărâre precum și a unui Regulament de organizare și functionare a serviciului, nu a fost încheiat un contract de prestări servicii ori de delegare a gestiunii serviciului prin atribuire directă cu aprobarea Consiliului Local, prin care să se reglementeze modalitatea de decontare a serviciilor între UATC Lumina în calitate de beneficiar și Serviciul de Salubrizare în calitate de prestator. De asemenea, s-a constatat plata nelegală în anul 2019 către Serviciului Local
de Salubrizare a sumei de 202.597 lei, aferentă salubrizării unor suprafețe ce depășesc dimensiunile străzilor astfel cum au fost prevăzute în inventarul bunurilor din domeniul public.
Camera de Conturi a mai semnalat și nerecuperarea sumei de 320.426,63 lei achitată de UATC Lumina în anul 2019 în baza unei sentințe civile, reprezentând contravaloarea lipsei de folosintă în perioada 2008-2016 a
unor suprafețe de teren și daune morale, stabilită drept prejudiciu în anul 2020 prin dispoziție de primar.
 
6. Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate
 
 -  În timpul desfășurării auditului conducerea entității a procedat la identificarea contribuabililor care au în folosință gratuită terenuri proprietate privată a UATC Lumina, urmând a emite decizii de impunere a acestora pe ultimii 5 ani fiscali.
 
 - Au fost efectuate verificări în teren privind stadiul de edificare a construcțiilor a căror
autorizație a expirat, existența proceselor verbale de recepție și declararea construcțiilor noi la Biroul Taxe și Impozite. Totodată, au fost emise 14 somații pentru beneficiari care aveau obligația înregistrării imobilelor în vederea impozitării.
 
 -  În timpul acțiunii de audit financiar entitatea a înregistrat în evidența contabilă debitul de
320.426,63 lei stabilit prin dispoziția primarului în sarcina membrilor Comisiei Locale pentru
Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Lumina.
 
 

Concluzii audit

 
Opinia exprimată a fost o opinie contrară deoarece. din cauza efectelor denaturărilor semnalate și prezentate în situațiile financiare în ansamblul lor. nu prezintă fidel performanța financiară a UATC Lumina la 31 decembrie 2019, și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.
 
 

Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi

 
Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor. efectuarea cheltuielilor și organizarea evidenței contabile.
Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul adjunct al Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care
s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor, vezi secțiunea "documente".
 
 
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii