Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
10:48 25 09 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Primăriile Chirnogeni şi Dumbrăveni din judeţul Constanţa, găsite cu nereguli de Curtea de Conturi

ro

07 Feb, 2020 00:00 2179 Marime text

Curtea de Conturi a României, prin Camera de Conturi Constanţa, a organizat o serie de verificări la mai multe entităţi de pe raza judeţului Constanţa în 2019, publicând neregulile găsite în raportul de la începutul acestui an.
 

Chirnogeni

 
Astfel, conform sintezei rezultatelor acţiunii de audit desfăşurate la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Chrnogeni, audit efectuat între 3 septembrie şi 4 octombrie 2019, au fost găsite mai multe nereguli.
 
S-a constatat că pentru clienţii neîncasaţi în perioada de prescripţie, în sumă totală de 59.445 lei, nu s-a procedat la analizarea, înregistrarea în contul „Clienţi incerţi” şi constituirea de provizioane pentru sumele datorate de aceştia bugetului local. S-a mai constatat că pentru contractele de lucrări şi prestări servicii nu s-a procedat la evidenţierea în contabilitate a scrisorilor bancare deschise în favoarea UATC Chirnogeni, precum şi a garanţiilor de bună execuţie.
 
La nivelul UATC Chirnogeni, în Acordul de cooperare încheiat cu Asociaţia Comunelor din România, nu sunt reflectate cotele financiare datorate de entitate către ACOR, pentru desfăşurarea activităţii de audit intern. S-a mai constatat că misiunea de audit intern efectuată în anul 2018, nu a atins niciuna dintre activităţile financiare prevăzute în Legea auditului intern, activităţi care trebuie auditate cel puţin o dată la 3 ani.
 
S-a constatat că pentru 18 persoane juridice plătitoare de chirie pentru spaţiile utilizate din clădirile aparţinând domeniului public al entităţii, pe lângă taxa pe clădire nu s-a stabilit şi taxa pe terenul aferent clădirii calculat în timpul auditului în sumă de 111 lei.
 
Deşi la încheierea în anul 2012 a contractului de delegare de gestiune a serviciilor de salubrizare, cantitatea anuală medie de deşeuri în funcţie de care a fost fundamentat tariful, a fost stabilită la 174,258 tone/an, ţinând cont de un număr de 3.227 locuitori, în anul 2018 cantitatea anuală medie a crescut la 582 tone/an în condiţiile în care numărul de persoane fizice beneficiare ale serviciilor de salubrizare contractate a scăzut la 2.536 locuitori, rezultând un efort bugetar suplimentar în sumă de 113.816 lei.
 
Totodată, au reieşit abateri cu privire la situaţia juridică a Asociaţiei Sportive „Fulgerul” Chirnogeni, care au condus la efectuarea de plăţi nelegale din bugetul local a unor cheltuieli de funcţionare a asociaţiei în sumă de 35.045 lei.  Au fost constatate abateri cu privire la utilizarea unor metode de calcul care au condus la o subevaluare a valorii estimate a contractelor de achiziţie publică şi divizarea acestora, cu scopul de a se încadra în pragurile prevăzute în lege pentru achiziţia directă. Astfel, din verificarea documentelor privind investiţiile pentru asfaltare străzi din comuna Chirnogeni, s-a constatat că au fost încheiate 6 contracte distincte de achiziţie directă pentru 6 străzi, în condiţiile în care lucrările de asfaltare vizau acelaşi tip de lucrări şi ar fi trebuit organizată o procedură de licitaţie pentru atribuirea valorii totale a lucrărilor de asfaltare, exprimate în km, cu indicarea străzilor pe care urmau să se execute lucrările.
 
De asemenea, în urma verificărilor a reieşit că entitatea a încheiat un contract de prestări servicii de asistenţă în procedura achiziţiilor directe în valoare de 4.290 lei, care a asigurat servicii de pregătire a documentaţiei şi managementul procedurii de achiziţie directă, prin elaborarea documentelor/documentaţiilor necesare parcurgerii etapelor procesului de achiziţie publică.

 
S-a constatat că în cazul lucrărilor de investiţii demarate în anul 2017 şi continuate în anul 2018, care au vizat reabilitarea împrejmuirii şi asfaltarea aleilor din Cimitirul Ortodox Chirnogeni (gard din prefabricate din beton, alee principală şi alee secundară), entitatea a plătit nelegal suma de 18.541 lei, aferentă lucrărilor de reabilitare a 33 metri liniari de gard decontate în plus (materiale + manoperă). De asemenea, pentru faptul că lucrările au fost executate cu întârziere, echipa de audit a procedat la stabilirea şi calcularea de penalităţi de la data la care ar fi trebuit încheiate lucrările, respectiv la data de 15.10.2017, rezultând o sumă datorată bugetului local de către executantul lucrărilor, de 24.727 lei.
 
Din documentele privind organizarea achiziţiilor publice privind asfaltarea şi a modului de derulare a achiziţiei, s-a constatat că pentru 3 din cele 6 contracte de achiziţie, prestatorul a făcut actualizarea preţului contractului, fără respectarea prevederilor contractuale. Astfel, s-a plătit nelegal suma de 21.384 lei.
 
În urma analizării investiţiilor realizate de UATC Chirnogeni în anul 2018, prin efectuarea inspecţiei pe teren, s-a constatat că lucrările executate în cadrul contractului de modernizare a Căminului Cultural Chirnogeni, constând în înlocuire şi montare acoperiş; zugrăvire interior/exterior şi asfaltare platformă din faţa Căminului Cultural, au fost realizate defectuos în sensul că au fost majorate nejustificat anumite elemente de deviz, pentru unele elemente constatându-se nerespectarea devizelor ofertă. Astfel, s-au efectuat plăţi nelegale de 65.604 lei.
 
Entitatea nu a procedat la actualizarea bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Chirnogeni şi nu a întreprins niciun demers legal în vederea modificării şi completării anexei la HG nr.904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, ţinând cont de prevederile Legii nr.213/1998 şi de modificările intervenite în structura bunurilor deţinute, din anul 2002 până în prezent. Totodată, s-a constatat că pentru sistemul de monitorizare video amplasat în sediul Poliţiei Chirnogeni, parte a sistemului de supraveghere video în valoare de 144.552 lei achiziţionat în data de 18.09.2018 şi instalat în localităţile Plopeni şi Chirnogeni, nu s-a încheiat un  proces-verbal de custodie cu Poliţia Chirnogeni, entitate aflată în subordinea Ministerului de Interne.
 
UATC Chirnogeni a încheiat cu un cabinet de avocat în anul 2013 un contract pentru prestarea de „servicii de consultanţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti pe întreaga durată a contractului”, pentru care s-a angajat să plătească lunar un onorariu în sumă de 1.785 lei/lună. În condiţiile în care bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă anual, respectivul contract de consultanţă a fost încheiat pentru o durată de 3 ani, până la data de 31.12.2016, ulterior fiind prelungit pentru încă 2 ani, până la data de 31.12.2018, cu nerespectarea principiului anualităţii bugetare. Verificările au mai evidenţiat că la facturile lunare decontate de entitate nu sunt prezentate rapoarte de activitate întocmite de avocatul respectiv.
 
Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenţei contabile şi a sistemelor de control intern. Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul adjunct al Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor.
 

Dumbrăveni

 
Potrivit sintezei rezultatelor acţiunii de audit desfăşurate la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Dumbrăveni, audit efectuat între 11 martie şi 12 aprilie 2019, au fost găsite mai multe nereguli. Pentru o suprafaţă de teren de 508,90 ha, rezultată ca urmare a soluţionării în instanţă a unui litigiu, contribuabilii nu şi-au achitat în perioada 2017-2018 obligaţiile fiscale în valoare de 50.043 lei. Acordarea nelegală către angajaţii entităţii a unor drepturi de personal în sumă de 3.500 lei care excedează cadrului legal. Nerecuperarea până la data auditului a sumei de 75.970 lei reprezentând plăţi în avans efectuate în anul 2018 nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate.
 
Entitatea nu a procedat la reevaluarea activelor fixe corporale potrivit prevederilor legale. În timpul auditului, primarul comunei a stabilit prin decizie o comisie pentru reevaluarea activelor fixe corporale. Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind efectuarea reevaluării, încasarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor.
 
Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul adjunct al Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii