Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
14:26 19 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ședința Consiliului Local Constanța Liderul PSD, Ion Dumitrache primește terenul din Mamaia. Consilierii au aprobat un împrumut de 250 de milioane de lei (Live text - VIDEO)

ro

28 Feb, 2023 10:33 3061 Marime text
Consiliul local al municipiului Constanţa se convoacă în şedinţă ordinară, marţi, 28.02.2023, ora 14.00.

Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.    

Sunt prezenți 27 de consilieri locali.

Președinte de ședință este Mirela Garip, consilier local USR.

Inițiatorul retrage proiectul nr.13.

 
Proiectul ordinii de zi

1.   Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 19.01.2023;  - aprobat

2.   Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.01.2023; - aprobat

3.   Proiect de hotărâre nr. 56/2023 privind modificare HCL nr. 477/2022 pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente anului şcolar 2022-2023 pentru elevii din învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; - aprobat

     iniţiator: primar Vergil Chiţac

     -avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4
 


4.   Proiect de hotărâre nr. 65/2023 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de maxim 253.918.900 lei; -aprobat

     iniţiator: primar Vergil Chiţac

       -aviz Comisia de specialitate nr. 1

USR nu este de acord cu acest proiect, deoarece unele investiții care fac obiectul acestui împrumut nu fac obiectul unor urgențe.

USR propune ca împrumutul să se facă doar pentru finanțarea noului CET și pentru Spitalul de Boli Infecțioase.

PNL consideră oportun creditul, deoarece un oraș în plină dezvoltare are nevoie de bani.

Și PSD susține împrumutul.

Primarul Vergil Chițac susține că are nevoie de bani pentru a duce la bun sfârșit proiecte care au fost deja aprobate, inclusiv prin Consiliul Local.

Pentru unele dintre acestea, cheltuielile neeligibile (n.r. confinanțări) au crescut.

Proiectul care vizează împrumutul a fost aprobat cu 17 pentru și 10 abțineri.

Detalii aici:

Cere votul Consiliului Local Municipal Primarul Chițac vrea să contracteze un împrumut de 254 de milioane de lei (DOCUMENT)


5.   Proiect de hotărâre nr. 53/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 al CT BUS S.A.; - aprobat

     iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

6.   Proiect de hotărâre nr. 61/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al societăţii Termoficare Constanţa S.R.L.; -aprobat

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

 
7.   Proiect de hotărâre nr. 73/2023 privind aprobarea Planului de administrare (componenta de administrare) al societăţii Termoficare Constanţa S.R.L.; - aprobat
 iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 
8.   Proiect de hotărâre nr. 57/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Confort Urban S.R.L. Constanţa pe anul 2023; - aprobat

iniţiator: primar Vergil Chiţac
 -avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 
9.   Proiect de hotărâre nr. 64/2023 pentru completarea HCL nr.614/2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor la nivelul municipiului Constanţa în anul 2023; - aprobat

     iniţiator: primar Vergil Chiţac

       -avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

10.      Proiect de hotărâre nr. 60/2023 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa; - aprobat

     iniţiator: primar Vergil Chiţac

       -avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5

11.      Proiect de hotărâre nr. 69/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  al societăţii Administraţia Fondului Imobiliar SRL pe anul 2023; - aprobat

     iniţiator: primar Vergil Chiţac

       -avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

12.      Proiect de hotărâre nr. 67/2023 pentru modificarea HCL nr.490/2021 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare; -aprobat

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5

13.      Proiect de hotărâre nr. 80/2023 pentru modificarea şi completarea HCL nr.456/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul „Staţii de reîncarcare pentru vehicule electrice în municipiul Constanţa”;  - RETRAS

       iniţiator: primar Vergil Chiţac

       -avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3


14.      Proiect de hotărâre nr. 85/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit nr.6, Constanţa”; -aprobat

       iniţiator: primar Vergil Chiţac

       -avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

 
15.      Proiect de hotărâre nr. 87/2023 pentru modificarea HCL nr. 277/2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii ”CNI” SA a imobilului teren şi construcţie „Cazino Constanţa” în vederea consolidării şi restaurării acestuia; - aprobat

       iniţiator: primar Vergil Chiţac

       -aviz Comisie de specialitate nr. 1


16.      Proiect de hotărâre nr. 84/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, Bulevardul I.C. Brătianu”;  -Aprobat

Bulevardul Brătianu are 3.7 km iar lucrările vor dura 35 de luni de la ordinul de începere a lucrărilor. Sunt alocați peste 141 milioane de lei.

70% din bulevard necesită un sisrem rutier nou.

Proiectul prevede si piste pentru biciclete, însa pista va fi discontinuă.

Proiectul vizează prioritizarea transportului public se propune realizarea a câte unei benzi de circulație pe fiecare direcție de mers, benzi dedicate exclusiv mijloacelor de transport public (transformarea primei benzi de circulație în bandă dedicată exclusiv transportului public cât și desființarea spațiilor de parcare existente). Delimitarea dintre benzile de transport public și benzile de trafic general se va face prin intermediul unor unor separatori de circulație din cauciuc.

Trotuarele se vor reabilita, urmând ca în cadrul lațimii trotuarelor să se realizeze, pe zonele unde spațiul existent permite acest lucru, piste dedicate exclusiv bicicliștilor, câte o pistă de biciclete pe fiecare sens de circulație. Acestea din urmă, vor avea îmbracaminte asfaltică colorată. Pistele de biciclete se vor incadra cu borduri 10 x 15 cm către trotuare cât și către zonele verzi adiacente.

Lățimea pistelor de biciclete va fi de minim 1,20 m incluzând lățimea bordurilor de încadrare (minim 1,00 m îmbrăcăminte asfaltică colorată).

Pentru realizarea benzilor dedicate, a pistelor de biciclete și a unor trotuare cu lățimi care să respecte prescripțiile de proiectare este necesară reconfigurarea spațiului existent de pe bulevardul I.C. Bratianu.
 
Având în vedere că unul din obiectivele este prioritizarea transportului public, în cadrul proiectului s-a prevăzut desființarea unor sensuri giratorii (sensuri giratorii ale căror elemente geometrice nu respectă normativele în vigoare – AND 600) cât și reconfigurarea unor intersecții.

Proeictul a fost aprobat cu 18 voturi pentru și 9 împotrivă.

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3


17.  Proiect de hotărâre nr. 76/2023 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică, a caietului de sarcini, a fişei de date a procedurii, precum şi a raportului de evaluare ce stabileşte preţul minim de pornire a vânzării imobilului proprietate privată a municipiului Constanţa, situat în str. Siretului nr.17, staţiu comercial şi depozit, compus din două corpuri, respectiv C1 în suprafaţă de 273,80 mp şi C2 în suprafaţă de 65,19 mp, precum şi teren în suprafaţă indiviză de 198,90 mp; - aprobat

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 -avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5


18.      Proiect de hotărâre nr. 70/2023 privind aprobarea vânzării directe a imobilului-locuinţă situat în municipiul Constanţa, str. Constantin Hurmuzache nr.1B, bl. IV26, sc. A, ap. 2, către Olaru Petre şi Olaru Violeta în vederea punerii în executare a sentinţei civile nr. 3353/31.03.2022, pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr.26971/212/2019, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1716/22.11.2022 a Tribunalului Constanţa; -aprobat

     iniţiator: primar Vergil Chiţac

     -avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 

19.   Proiect de hotărâre nr. 62/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare, modernizare şi dotare clădire administrativă   - Servicii Control”; -aprobat

           iniţiator: primar Vergil Chiţac

       -aviz Comisia de specialitate nr. 1

 

20.      Proiect de hotărâre nr. 63/2023 privind aprobarea aderării municipiului Constanţa la reţeaua de oraşe europene a EIT Urban Mobility, o iniţiativă a Institutului European pentru Inovare şi Tehnologie (EIT), organism al Uniunii Europene; -aprobat

iniţiator: viceprimar Florin Daniel Cocargeanu

       -avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 

21.      Proiect de hotărâre nr. 79/2023 privind aprobarea documentație tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții ”Amenajare spațiu public situat la intersecția str. Soveja cu str. Ștefăniță Vodă - amenajare peisagistică – parc Soveja și reconfigurare circulație – etapa studiu fezabilitate (SF);  - proiectul a primit aviz negativ de la Comisiile de specialitate - aprobat

     iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

 Construirea bazin olimpic în municipiul Constanţa respinsă de Consiliul Local Municipal


22.   Proiect de hotărâre nr. 82/2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Construire bazin olimpic în municipiul Constanța şi desfiinţare elemente existente”; Proiectul prmise avize nefavorabile în Comisia de specialitate - RESPINS
 
iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

 

23.   Proiect de hotărâre nr. 78/2023 privind probarea documentației tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate ”Lucrări de regenerare urbană şi amenajare spații verzi în zona Sala Sporturilor -  Bd. Tomis colț cu strada Sarmisegetuza din municipiul  Constanța”; -aprobat

iniţiator: primar Vergil Chiţac

     -avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3   şi nr. 5

 

24.   Proiect de hotărâre nr. 77/2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate ”Centru social/cultural/recreativ şi amenajare spații verzi în zona cartier Poarta 6 -  Str. Pajurei din municipiul Constanţa”; - aprobat

iniţiator: primar Vergil Chiţac

     -avize Comisiile de specialitate nr.  1, nr. 3 şi nr.5

 

25.   Proiect de hotărâre nr. 81/2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Pasarelă pietonală peste liniile de cale ferată între cartierul KM 4-5 şi cartierul Faleză Sud -Poarta 6, în zona Liceului Lucian Blaga”; -aprobat

iniţiator: primar Vergil Chiţac

     -avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

 

26.   Proiect de hotărâre  nr. 86/2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea integrată a zonei cuprinsă între accesul către Plaja Modern, strada Lebedei şi Taluz – Crearea de facilităţi pentru evenimente culturale şi pentru petrecerea timpului liber, zone de promenadă şi parcaje” - aprobat

      iniţiator: primar Vergil Chiţac

       -avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

 

27.      Proiect de hotărâre nr. 47/2023 pentru modificarea HCL nr. 338/2021 privind aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de vânzare prin licitaţie publică a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanţa; - aprobat

       iniţiator: primar Vergil Chiţac

       -avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5. 

Propunerea este consilierul local Adriana Arghirescu, care îl înlocuiește pe Teodor Popa care a demisionat la începutul anului din Consiliul Local Municipal.

 

28.   Proiect de hotărâre nr. 734/2022 privind aprobarea raportului de evaluare nr. 263140/15.12.2022 ce stabileşte diferenţa de preţ rezultată ca urmare a modificării reglementărilor şi funcţiunilor urbanistice ale terenului situat în staţiunea Mamaia, Sat Vacanţă, Luna Park, în suprafaţă totală de 1622 mp;  - aprobat cu 19 voturi pentru și 8 împotrivă.

Acest proiect a mai fost pe ordinea de zi și în ședința din luna decembrie 2022. Atunci proiectul a picat la vot.


            iniţiator: primar Vergil Chiţac

        -avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 

29.   Proiect de hotărâre nr. 48/2023 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 265 mp situat în municipiul Constanţa, Aleea Veteranilor nr. 27, proprietatea privată a municipiului Constanţa; - aprobat

            iniţiator: primar Vergil Chiţac

       -avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 

30.   Proiect de hotărâre nr. 49/2023 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 53 mp situat în municipiul Constanţa, str. Bogdan Petriceicu Haşdeu nr. 15A, identificat cu nr. cadastral 250959, proprietatea privată a municipiului Constanţa; - aprobat

           iniţiator: primar Vergil Chiţac

       -avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 

31.   Proiect de hotărâre nr. 50/2023 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 149 mp situat în municipiul Constanţa, str. Căpitan Petre Romulus nr.4B, identificat cu nr. cadastral 222053, proprietatea privată a municipiului Constanţa; - aprobat

       iniţiator: primar Vergil Chiţac

       -avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 

32.  Proiect de hotărâre nr. 51/2023 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 28 mp situat în municipiul Constanţa, str. Ion Adam nr.34, identificat cu nr. cadastral 253961, proprietatea privată a municipiului Constanţa; - aprobat

       iniţiator: primar Vergil Chiţac

       -avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 

33.  Proiect de hotărâre nr. 52/2023 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 50 mp situat în municipiul Constanţa, str. Gheorghe Lazăr nr. 2, identificat cu nr. cadastral 252675, proprietatea privată a municipiului Constanţa; - aprobat

       iniţiator: primar Vergil Chiţac

       -avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 

34.   Proiect de hotărâre nr. 36/2023 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin   licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 79 mp situat în municipiul Constanţa, str. Pescarilor nr.35A, proprietatea privată a municipiului Constanţa; - aprobat

        iniţiator: primar Vergil Chiţac

        -avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5


Liderul PSD, Ion Dumitrache primește terenul din Mamaia cu voturile PNL și PSD și cu ajutorul consilierului USR, Iulian Călin


35.      Proiect de hotărâre nr. 55/2023 privind aprobarea oportunităţii vânzării terenului în suprafaţă de 854 mp, situat în municipiul Constanţa, staţiunea Mamaia, identificat cu număr cadastral 230677, proprietatea privată a municipiului Constanţa, aferent construcţiei C1-Bufet Felix-Parter, cu respectarea dreptului de preempţiune al societăţii MARINA & SANTIS  S.R.L. -aprobat cu 19 voturi pentru și 8 împotrivă!

USR solicită celorlalți consilieri că în cazul unui vot pozitiv, se va da curs edificării unui hotel pe o bucată de plajă în mijlocul stațiunii Mamaia. Cu toate acestea, consilierul USR, Iulian Călin a votat pentru acest proiect. Pentru acest vot, Călin urmează să fie exclus din partid, susțin surse. Călin conduce Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, numit fiind în funcție de președintele CJ, liberalul Mihai Lupu.

În mandatul trecut, consilierii liberali s-au abținut în bloc.

Marina & Santis SRL, înființată în 1991 și controlată de Ion și Maria Dumitrache și administrată de Sorin Lupu.

Ion Dumitrache este președintele organizației PSD municipiu Constanța, dar și un prosper om de afaceri.


Citește și:

Va reuși Chițac să-l „servească” pe Ion Dumitrache? În 2019, consilierii PNL s-au opus vânzării terenului aferent bufetului Felix din Mamaia care aparține Marina & Santis SRL(DOCUMENT)


iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 

36.   Proiect de hotărâre nr. 58/2023 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică, a caietului de sarcini, a fişei de date a procedurii, precum şi a raportului de evaluare ce stabileşte preţul minim de pornire a vânzării terenului în suprafaţă de 147 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Popa Farcaş nr. 22B; - aprobat

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 

37.      Proiect de hotărâre nr. 74/2023 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa; - aprobat

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 

38.      Proiect de hotărâre nr. 44/2023 privind aprobarea sistării stării de indiviziune cu  sultă asupra imobilului teren identificat cu număr cadastral 211492, înscris în cartea funciară nr. 211492, în supafaţă de 93 mp, situat în municipiul Constanţa, strada Sentinelei nr. 15, în favoarea numitei Popescu Roxana; - aprobat

       iniţiator: primar Vergil Chiţac

       -avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 

39.  Proiect de hotărâre nr. 45/2023 privind aprobarea sistării stării de indiviziune cu  sultă asupra imobilului teren identificat cu număr cadastral 251495, înscris în cartea funciară nr. 251495, în suprafaţă de 69 mp, situat în municipiul Constanţa, strada Locomotivei nr. 18 bis, în favoarea numitei Becu Tanţa; - aprobat

        iniţiator: primar Vergil Chiţac

        -avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 

40.      Proiect de hotărâre nr. 83/2023 privind revocarea dreptului de administrare al  societăţii Administraţia Fondului Imobiliar S.R.L. Constanţa asupra imobilelor situate în municipiul Constanţa; - aprobat cu 18 voturi pentru și 9 împotrivă (USR).

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 

41.  Proiect de hotărâre nr. 59/2023 privind dezmembrarea imobilului situat în  municipiul Constanţa, aleea Veteranilor - zona Constanţa Sud, în vederea înscrierii în cartea funciară; - aprobat

       iniţiator: primar Vergil Chiţac

       -avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 

42.  Proiect de hotărâre nr. 66/2023 privind darea în folosinţă gratuită către  Universitatea ”Ovidius” din Constanţa a imobilului (teren şi construcţie) situat în municipiul Constanţa, str. Ion Vodă nr. 58, Şcoala generală nr. 43;  - aprobat

       iniţiator: primar Vergil Chiţac

       -avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5

 
43.  Proiect de hotărâre nr. 75/2023 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Constanţa a unor imobile situate în municipiul Constanţa; - aprobat

       iniţiator: primar Vergil Chiţac

       -avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 
44.  Proiect de hotărâre nr. 699/2022 privind atribuirea de denumiri cartierelor din municipiul Constanţa; -aprobat

     iniţiator: primar Vergil Chiţac

       -aviz Comisia de specialitate nr. 2

 

45.      Proiect de hotărâre nr. 68/2023 privind confirmarea adeziunii municipiului Constanţa la Convenţia Primarilor - Europa; - aprobat

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 

46.      Proiect de hotărâre nr. 54/2023 privind aprobarea planului anual de evoluţie al  tarifelor, corespunzător documentaţiei tehnico-economice aprobate Studiu de Fezabilitate ”Reabilitarea reţelelor de termoficare din municipiul Constanţa-etapa V”, pentru perioada 2023-2041”; - aprobat

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 

47.      Proiect de hotărâre nr. 703/2022 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a  unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Constanţa pentru anul şcolar 2023-2024; - aprobat

iniţiatori consilieri locali: Ionuţ Rusu, Mirela Garip, Romeo Stavăr-Vergea, Irinela Nicolae, Liviu Merdinian  

      -avize Comisiile de specialitate nr. 4 şi nr. 5

 

48.      Proiect de hotărâre nr. 71/2023 privind aprobarea modificării şi completării  Statutului şi Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal Constanţa”; -aprobat

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5

 

49.      Proiect de hotărâre nr. 72/2023 privind aprobarea modificării şi completării  Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal Constanţa” şi în care îşi desfăşoară activitatea operatorul regional RAJA S.A. Constanţa şi a contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; -aprobat

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5

 

50.  Proiect de hotărâre nr. 46/2023 privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administraţie al societăţii Confort Urban S.R.L.; -aprobat

Propuneri: Solomon Ioan  - PNL,  Darea C. Daniel  - PSD și  Anghel Radu-Liviu   - USR 

        iniţiator: primar Vergil Chiţac

        -avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5 


Ordinea de zi suplimentară  poate fi consultată mai jos.  Toate cele 6 proiecte au fost adoptate cu 27 de voturi „pentru".
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Vezi toate STIRILE VIDEO!

Ti-a placut articolul?

Comentarii