Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
08:17 23 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 24 iunie, ora 12.00

ro

24 Jun, 2015 10:42 485 Marime text
I.               PROIECTE DE LEGE
 
1.  PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic preliminar între Comunitatea Europeană şi Statele sale Membre, pe de o parte şi, Cote d'Ivoire, pe de altă parte, semnat la Abidjan, la 26 noiembrie 2008 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009
2.  PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului Interimar în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat Economic între Comunitatea Europeană şi Statele sale Membre, pe de o parte şi partea "Africa Centrală", pe de altă parte, semnat la Yaounde, la 15 ianuarie 2009 şi la Bruxelles, la 22 ianuarie 2009
3.  PROIECT DE LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învăţământul România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington, la 17 aprilie 2015
 
II.            PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1.  PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei
2.  PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea deblocării şi accelerării procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 
 
III.        PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 
1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 12 decembrie 2014 şi la Londra la 5 martie 2015 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005
2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 28 ianuarie 2015 şi la Paris la 11 februarie 2015 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007
3.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 25 martie 2015 şi la Bucureşti la 9 aprilie 2015, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011
4.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti
5.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Finanţelor Publice-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi a unor imobile, precum şi trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea valorificării
6.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2015
7.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1142/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016 şi a Planului naţional de acţiune 2012-2014 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016
8.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006
9.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarulului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru imobilele aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi ''Grigore Alexandru Ghica'' Drăgăşani (UM 0663 Drăgăşani)
10.                     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2015
11.                     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
12.                     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţi din subordine
13.                     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, semnat la Bucureşti la 30 octombrie 2014 şi la Londra la 17 noiembrie 2014, pentru amendarea Înţelegerii de securitate între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării, semnată la Bucureşti, la 10 noiembrie 2009
14.                     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
15.                     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale
16.                     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1869/2005 pentru aprobarea Programului naţional de asigurare a calităţii în domeniul securităţii aeronautice-PNAC-SECA
17.                     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.589/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică ''Autostrada Orăştie-Sibiu''
18.                     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România
19.                     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională ''Nuclearelectrica''-S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri
20.                     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003
21.                     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistenţă medicală generală, Moaşe, Medicină veterinară, Arhitectură
22.                     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale Institutul de Cercetări în Transporturi-INCERTRANS SA, autoritatea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare
23.                     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "CUPRU MIN" S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului
24.                     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania de Investiţii pentru Turism - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului
25.                     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională
26.                     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei în anul 2015
27.                     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor-Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva, ca urmare a reevaluării
28.                     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr.19 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
29.                     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Parohiei Herăşti, judeţul Giurgiu, a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
30.                     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr.43 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
31.                     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ariniş, judeţul Maramureş
32.                     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stema comunei Bucşani, judeţul Dâmboviţa
33.                     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Lozna, judeţul Botoşani
34.                     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 298/2014 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită şi producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate
 
 
IV.                     MEMORANDUMURI
 
1.  MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului între România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale
2.  MEMORANDUM cu tema: Rezultatele seminarului "Enhanced co-operation between Romania and the OECD" (Bucureşti, 22 aprilie 2015) şi măsuri de implementare a acestora
3.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor pentru încheierea unui Acord între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind încheierea unui acord de exonerare de la plata taxei de viză pentru eliberarea vizelor de lungă şedere
4.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii ''Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea în domeniul industriei de apărare''
5.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului între Guvernul Republicii Belarus şi Guvernul României referitor la cooperarea în domeniul turismului
6.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului de cooperare în domeniul turismului între Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului din România şi Ministerul Turismului din Republica Democrată Socialistă Sri Lanka
7.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere între Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare din România şi Agenţia Naţională pentru Cercetare din Franţa
8.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării demersurilor la nivel naţional pentru participarea la campionatul pan-european ''European Cyber Championship 2015'', sprijinit de Agenţia Uniunii Europene pentru Securitatea Informaţiilor şi Reţelelor (ENISA), de către o asociere formată din Serviciul Român de Informaţii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică şi Asociaţia Naţională pentru Securitatea Sistemelor Informatice
9.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Italiană privind cooperarea în domeniul apărării
 
Biroul de presă
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii