Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
09:28 21 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Aproape 250 de persoane fizice și juridice au depus o plângere prealabilă la Primăria Constanța. Este vizat proiectul „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului”(DOCUMENTE +FOTO)

ro

19 Oct, 2023 17:00 10633 Marime text

 
  • O plângere prealabilă semnată de aproximativ 250 de persoane fizice și juridice care domiciliază sau muncesc în zona centrală a municipiului Constanța a fost înregistrată în această săptămână la Registratura Primăriei Constanța
  • Plîngerea a fost întocmită de avocatul Mirela Doicescu urmare a unor discuții cu locuitorii de pe străzile afectate de lucrările din cadrul proiectului „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a Municipiului Constanța”
  • Și nu este vorba strict despre calitatea sau durata acestor lucrări cât mai ales despre intenția autorității publice locale de a institui sensuri unice pe Bulevardul Ferdinand și pe strada Cuza Vodă după finalizarea șantierelor
  • Prin intermediul plângerii prealabile, constănțenii solicită revocarea în tot a următoarelor două acte administrative, respectiv dispoziția primarului nr. 1295/20.02.2018 prin care s-a înființat Comisia de Circulație și avizul Comisiei de Circulație nr. 121/18.03.2019 prin care s-a avizat proiectul „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a Municipiului Constanța”
  • Constănțenii semnatari susțin că nu vor să blocheze proiectul de reabilitare a zonei centrale a municipiului, însă atenționează asupra faptului că în studiul de trafic aferent proiectului, nu se prevedea transformarea străzii Cuza Vodă în stradă cu două benzi pe sens cu desființarea parcărilor, și cu toate acestea autoritatea locală a comunicat faptul că implementarea proiectului va modifica propunerile studiuluiAproximativ 250 de persoane fizice și juridice care domiciliază sau muncesc în zona centrală a municipiului Constanța au semnat o plângere prealabilă întocmită de avocatul Mirela Doicescu adresată Primăriei Municipiului Constanța în temeiul art 7 din legea 554/2004. Plângerea a fost înregistrată în această săptămână la Registratura Primăriei Constanța.

Cu toții sunt îngrijorați nu doar de modul în care se implentează proiectul de mobilitate din centrul orașului cât mai ales de intenția autorității publice locale de a institui sensuri unice pe Bulevardul Ferdinand și pe strada Cuza Vodă.

Prin intermediul plângerii prealabile, constănțenii solicită revocarea în tot a următoarelor acte administrative: dispoziția primarului nr. 1295/20.02.2018 prin care s-a înființat Comisia de Circulație și avizul Comisiei de Circulație nr. 121/18.03.2019 prin care s-a avizat proiectul „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a Municipiului Constanța”.


Motivele plângerii prealabile
 
În 20.02.2018 a fost emisă Dispoziția Primarului nr. 1295 prin care s-a înființat Comisia de Circulație a Municipiului Constanța.
 
La data de 18.03.2019 Comisia de Circulație a Municipiului Constanța, luând în considerare Certificatul de Urbanism nr. 2312 din 01.08.2017, a avizat favorabil proiectul ”Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a Municipiului Constanța” emițând avizul nr. 121/18.03.2019.
 
„Toate actele Comisiei de Circulație, avizele, solicitările către Poliția Rutieră cu privire la proiectul ”Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a Municipiului Constanța” sunt nelegale", se arată în plângerea prealabilă.„Apreciem că atât Dispoziția  Primarului, cât și Avizul emis de către Comisia de Circulație sunt nelegale, prin prisma considerentelor pe care le detaliem mai jos:
 
La data menționată (18.03.2019) Comisia de Circulație a Municipiului Constanța FUNCȚIONA NELEGAL, în baza Dispoziției Primarului nr. 1295/20.02.2018, act administrativ emis cu exces de putere, nelegal atât din punct de vedere al competenței dar și neoportun prin raportare la realitățile zonei. Inființarea Comisiei de Circulație s-ar fi putut face doar prin Hotărâre de Consiliu Local, la data de 20.02.2018 fiind în vigoare Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001.
 
Astfel, Comisia de Circulație se putea înființa doar printr-o Hotărâre de Consiliu Local, Primarul neavând atribuțiuni legale în ceea ce privește administrarea drumurilor publice ca să poată să delege aceste atribuțiuni către Comisia de Circulație.
 
Cu toate acestea prin Dispoziția Primarului nr. 1295/20.02.2018 s-a înființat Comisia de Circulație cu următoarele atribuții:
 
- asigurarea, prin persoana desemnată din cadrul Biroului siguranţa circulației urbane şi parcări, a primirii şi ţinerii evidenţei documentaţiilor înaintate de solicitanți pentru eliberarea avizelor necesare;
- pentru eliberarea avizului, va fi desemnată o persoană din cadrul Biroului Siguranța circulației urbane şi parcări;
- avizarea sau inițierea instituirii de noi reglementări de trafic rutier sau pietonal şi de restricții sau interdicţii de oprire, parcare sau acces a autovehiculelor în diferite zone sau străzi;
- stabilirea şi avizarea măsurilor necesare fluidizării şi derulării în siguranță traficului în zonele în care acesta se desfășoară cu greutate sau în condiții nesigure;
- analizarea și avizarea documentațiilor elaborate în cadrul proiectelor investiții ale primăriei care modifică sau modernizează structura urbanistica oraşului (cartiere noi de locuințe, modificări şi extinderi ale rețelei strada modificări şi extinderi ale sistemului de parcaje, etc.);
- analizarea şi avizarea propunerilor de reglementări privind organizarea și desfășurarea transportului public local de călători (amplasamentele și semnalizarea unitară a stațiilor, înființarea de noi trasee etc.)
- stabilirea drumurilor publice unde circulația se desfășoară pe un singur sens, cu avizul Poliției Rutiere;
- primirea, ținerea evidenței, analizarea sesizărilor și propunerilor contribuabililor referitoare la modificarea sau completarea sistemului de sistematizare rutieră, prin persoana desemnată din cadrul Serviciului sistematizare rutieră și parcări, precum și soluționarea acestora
 
Chiar și NELEGAL înființată prin Dispoziție a Primarului, Comisia de Circulație putea stabili drumuri publice cu sens unic și resistematizare rutieră doar cu avizul prealabil al Poliției Rutiere aviz care nu a fost obținut înainte de prezentarea în Comisie a proiectului ”Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a Municipiului Constanța” și avizarea acestuia.
 
Considerăm că solicitarea unui aviz ulterior de la Poliția Rutieră în acest moment pentru proiectul ”Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a Municipiului Constanța” nu suplinește lipsa acestui aviz la momentul la care s-a stabilit resistematizarea circulației rutiere în baza proiectului, resistematizarea propusă fiind lovită pe această cale de nulitate absolută.
 
Totodată, Dispoziția Primarului nr. 1295/20.02.2018 privind înființarea Comisiei de Circulație nu conținea nici un Regulament de funcționare a Comisiei de Circulație.
 
Anterior emiterii avizului de către Comisia de Circulație și adoptării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul amintit a fost elaborat un Studiu de Trafic aferent proiectului (acesta a fost contractat în 11.06.2018).

Propunerile de resistematizare ce s-au desprins din studiul de trafic nu au fost supuse avizării Poliției Rutiere și nici nu au fost însușite de către Consiliul Local, printr-o hotărâre de consiliu local care să aprobe Studiul amintit.

Studiul nu prevedea transformarea str. Cuza Vodă în stradă cu două benzi pe sens cu desființarea parcărilor, și cu toate acestea autoritatea locală a comunicat faptul că implementarea proiectului va modifica propunerile studiului prin desființarea parcărilor de pe str. Cuza Vodă și transformarea ei în stradă cu sens unic dinspre str. Mircea cel Bătrân spre Gară.
 
Observăm și faptul că avizul Comisiei de Circulație se bazează doar pe certificatul de urbanism al proiectului, fără să țină cont de concluziile Studiului de Trafic.
 
Proiectul ”Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a Municipiului Constanța” nu deține o evaluare de impact a siguranței rutiere conform Legii 265/2008, din cadrul proiectului făcând parte și străzi de categoria I și a II-a.
 
Lipsa procedurilor de transparență decizională pentru proiectul ”Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a Municipiului Constanța”. Așa cum ne-a confirmat Primăria Constanța, proiectul ”Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a Municipiului Constanța” nu a fost niciodată în procedură de transparență decizională, pentru ca persoanele interesate să poată formula propuneri, sugestii sau opinii referitoare la modalitatea în care autoritatea locală dorește resistematizarea rutieră a zonei", se arată în plângerea prealabilă.
 
Totodată în plângere este prezentată și jurisprudență relavantă cu privire la obligativitatea avizului prealabil al Poliției Rutiere, vezi secțiunea „documente".


 


 
Ce solicită semnatarii plângerii prealabile?
 
Cele aproape 250 de persoane fizice și juridice cu domiciliile sau sediile comerciale pe str. Cuza Vodă, Ștefan cel Mare, Ferdinand, Siretului, Ion Lahovari și Jupiter solicită autorităților locale să renunțe la resistematizarea propusă de către proiect deoarece îi vor afecta sub mai multe aspecte.

De pildă, traficul propus pentru strada Cuza Vodă (care va prelua traficul de autovehicule care circulă în acest moment pe bd. Ferdinand) ne va afecta locuințele și sediile prin vibrațiile produse de trafic. Amintim faptul că pe strada Cuza Vodă multe clădiri sunt vechi, iar reparațiile care se pot face acestora sunt costisitoare, prin obligativitatea respectării arhitecturii existente.

Transformarea străzii Cuza într-o stradă de trafic intens va determina creșterea poluării în zonă.

Desființarea parcărilor de pe strada Cuza, în coroborare cu desființarea parcărilor și de pe celalalte artere din proiect va determina aglomerarea străduțelor limitrofe, cu imposibilitatea parcărilor autovehiculelor personale. Menționăm faptul că înțelegem faptul că Primăria dorește încurajarea transportului public, dar chiar dacă toți am circula cu transportul public, nevoia de a parca autovehiculul personal în proximitatea domiciliului pe durata în care folosim transportul public rămâne o nevoie reală. Primăria nu a inițiat nici un fel de măsură care să atenueze efectele negative ale desființării atâtor locuri de parcare din perimetrul proiectului ”Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a Municipiului Constanța”
Petiționarii mai susțin că proiectul nu a fost niciodată în procedură de transparență decizională pentru ca persoanele interesate să poată formula propuneri, sugestii sau opinii referitoare la modalitatea în care autoritatea locală dorește resistematizarea rutieră a zonei.

Constănțenii mai susțin că așa cum reiese din proiectul tehnic, pe strada Cuza Vodă nu sunt prevăzute semafoare la intersecțiile cu străzile principale perpendiculare pe aceasta (Bd. Tomis, str. Mihai Viteazu, str. I. G. Duca, str. Atelierelor) și în condițiile în care străzile antemenționate vor avea trafic intens, circulația pe strada Cuza Vodă va fi blocată (traversarea făcându-se foarte greu) iar toate acestea vor avea drept consecință directă creșterea poluării pe str. Cuza Vodă.


Primăria Constanța are termen legal de 30 de zile să dea curs plângerii cetățenilor
 
Avocatul Mirela Doicescu care în urma întâlnirilor cu constănțenii care locuiesc sau muncesc în zona centrală a municipiului a formulat în numele acestora plângere prealabilă adresată Primăriei Municipiului Constanța a precizat pentru ZIUA de Constanța că municipalitatea are la dispoziție termenul legal de 30 de zile pentru a da curs plângerii.

În cazul în care răspunsul Primăriei nu va fi favorabil cetățenilor, în termen de 6 luni, plângerea va fi înregistrată în instanța printr-o acțiune de anulare.

„Nu dorim blocarea proiectul pe fonduri europene, vrem doar ca autoritățile să renunțe la resistematizarea rutieră de pe Ferdinand și Cuza Vodă și la păstrarea locurilor de parcare pentru locuitori", a spus av. Doicescu.
Vom reveni.
 
În secțiunea „documente", puteți consulta integral plângerea prealabilă înaintată Primăriei Constanța.

foto: Nicușor BUȘURICĂ
 

PRECIZĂRI:
 
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.


 Citește și:

Constănțeanul supărat. Dispar locurile de parcare și de pe bulevardul Ferdinand. Spre Gară nu vor putea circula decât autobuzele și bicicletele (DOCUMENTE)

Atenție, constănțeni! Au început lucrările și pe bulevardul Ferdinand. Dispar locurile de parcare, iar spre Gară nu vor putea circula decât autobuzele (GALERIE FOTO+VIDEO)
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii