Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
17:07 17 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Un nou contract cu CN APMC Systra SA şi Metroul SA au avut preţul… potrivit (documente)

ro

24 Aug, 2015 00:00 2555 Marime text
Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa (CN APMC) atribuia, în 2012, prin licitaţie deschisă, contractul privind „Asistenţă tehnică supraveghere execuţie lucrări pentru Dezvoltarea capacităţii feroviare în Sectorul Fluvio-Maritim al Portului Constanţa“, cu o valoare estimată de 1.587.228 de lei, echivalentul a 364.880 de euro (1 euro = 4,35 de lei). Procedura de atribuire a fost prin licitaţie deschisă. Sursa de finanţare a acestui contract a fost reprezentată de alocaţia bugetară şi de fonduri structurale ale Uniunii Europene, prin Programul Operaţional Sectorial în Transporturi 2007-2013. Axa prioritară 2 - Domeniul Major de Intervenţie 2.3., Modernizarea şi dezvoltarea porturilor dunărene şi maritime.
 
Au fost stabilite calendarul de atribuire a contractului, termenele de depunere a ofertelor şi de evaluare a acestora. Apoi, a fost desemnată o comisie de evaluare a ofertelor, din care au făcut parte: George Alexandru Iorov - preşedinte cu drept de vot, Iulian Tănase Pepi, Marius Voineagu, Elena Nicoleta Andronache, Cristiana Adina Răcăuţanu, Laurenţiu Teodoru, Liliana Duca, Crina Adina Popescu, Nicoleta Dogaru - membri. Mihaela Alina Staetu, Luciana Izabel Mocanu şi Ionuţ Bogdan Gheorghiu au fost membri de rezervă. În prima şedinţă, preşedintele acestui for anunţa că a fost modificată componenţa comisiei astfel: Liliana Duca şi Nicoleta Dogaru, membri desemnaţi iniţial, au fost înlocuiţi de Mihaela Alina Staetu şi Ionuţ Bogdan Gheorghiu, membri de rezervă. S-au solicitat, apoi, clarificări privind documentaţia de atribuire/descriptivă/de concurs societăţilor Baicons Impex SRL, Metroul SA, Systra Bucureşti şi Tractebel Engineering.
 
Operatorii economici care au depus oferte în termenul-limită au fost:
1. Asocierea SC Tractebel Engineering SA - SC Acciona Ingenieria SA;
2.Asocierea SC Systra SA - SC Metroul SA;
3. SC Baicons Impex SRL.
La finalul şedinţei de prezentare a ofertelor, a fost încheiat un proces-verbal. La aceste şedinţe au participat şi reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor şi observatorii desemnaţi.
Documentaţia de atribuire a fost publicată pe SEAP. Observatori UCVAP/CVAP au fost Constantin Mălinici şi Dumitru Petcu.

A fost nevoie de clarificări în plus

După analiza şi evaluarea ofertei depuse de Asocierea SC Tractebel SRL - SC Acciona SRL, prin solicitarea de calificare nr. 1 -adresa nr. 3020, comisia a solicitat următoarele clarificări şi/sau completări ale ofertei:
- precizarea duratei de prestare a serviciilor luate în calcul la formularea ofertei;
- precizarea perioadei de valabilitate a ofertei depuse;
- societăţii Acciona i s-a cerut actualizarea fişei de date referitoare la impozitul pe activităţi economice;
- privind cerinţa din fişa de date referitoare la certificatul constatator, Acciona a prezentat un extras din certificatul nr. 8368 în care autoritatea contractantă nu a identificat obiectul de activitate solicitat. Pe de altă parte, Carlos Lopez nu este menţionat ca reprezentant legal în acest extras. Drept urmare, s-a solicitat documentul care să respecte cerinţele fişei de date;
- privind Agrementul tehnic feroviar seria AT nr. 667 din 2010 - proiectare şi consultanţă în domeniul infrastructurii feroviare cu valabilitate 28.10.2012, s-a solicitat prezentarea documentului care să ateste prelungirea perioadei de valabilitate.
Potrivit răspunsurilor primite, s-a constatat că perioada de prestare a serviciilor luate în calcul la formularea ofertei este de 44 de luni de la data începerii. Şi firma Acciona a adus toate documentele cerute.
 
După analiza şi evaluarea ofertei depuse de Asocierea SC Systra - SC Metroul, prin solicitarea de clarificări şi/sau completări ale ofertei, acesteia i s-a cerut, ca şi în primul caz: precizarea duratei de prestare a serviciilor luate în calcul la formularea ofertei prezentate, precizarea perioadei de valabilitate a ofertei depuse şi certificatul de atestare fiscală a societăţii Systra. Referitor la contractul „Modernizarea liniei feroviare ce leagă Bourg-en-Bresse de Bellegarde-sur-Valserine (Franţa)“, prezentat de ofertantul Systra ca experienţă similară, se precizează că valoarea efectivă executată de Systra în calitate de asociat este de 6.765.990 de euro. S-a solicitat să se facă dovada procentului executat de ofertant şi să se evidenţieze lucrările executate de acesta în cadrul contractului menţionat.
 
S-a solicitat, de asemenea, şi acordul de asociere dintre Systra şi Metroul. Şi în cazul acestei asocieri, se precizează că durata de prestare a serviciilor este de 44 de luni. Toate documentele au fost prezentate în termen, după cum reiese din raportul contractului.
 
După analiza şi evaluarea ofertei depuse de SC Baicons, prin solicitarea de clarificare nr. 1, comisia a cerut ca firma să precizeze durata de prestare a serviciilor şi valabilitatea ofertei. Firma a spus că durata de prestare a serviciilor este de 44 de luni, eşalonate astfel: faza de preconstrucţie - o lună, faza de construcţie - 18 luni, perioada de notificare a defecţiunilor - 24 de luni, perioada de închidere - o lună.
 
După ce au analizat toate documentele, membrii comisiei au declarat admisibile cele trei oferte. Pentru fiecare ofertant este menţionat succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe, inclusiv diverse valori solicitate sau altele asemenea, acte pe care le puteţi vedea în secţiunea „Documente“.

Semne de întrebare…

În urma analizei propunerilor financiare, s-au solicitat clarificări asocierii SC Tractebel Engineering SA - SC Acciona Ingenieria SA. Mai exact, Comisia de evaluare a constatat faptul că preţul ofertat se situează sub pragul de 85% din valoarea estimată, fiind considerată, din acest punct de vedere, ofertă cu preţ aparent neobişnuit de scăzut. Cele două firme au prezentat fundamentarea modului de formare a preţului. Şi în cazul asocierii Systra SA - Metroul SA, dar şi în cazul SC Baicons Impex SRL s-a întâmplat la fel, cele două societăţi trebuind să fundamenteze modul de formare a preţului.
 
Criteriul de atribuire aplicat ofertelor admisibile a fost „preţul cel mai scăzut“. Ofertele au fost:
Asocierea SC Tractebel Engineering SA - SC Acciona Ingenieria SA: 1.255.941 de lei (288.722,06 euro);
Asocierea Systra SA - Metroul SA: 819.975 de lei (188.500 de euro);
SC Baicons Impex SRL: 1,156,165 de lei (265.785,06 euro).
 
Astfel, oferta câştigătoare a fost cea depusă de Asocierea Systra SA Bucureşti - SC Metroul SA Bucureşti, cu o propunere financiară fără TVA de 819.975 de lei, respectiv 188.500 de euro, şi o durată de 44 de luni. Acesta nu este primul contract încheiat de Systra cu CN APMC.
În secţiunea „Documente“, puteţi vizualiza declaraţiile de avere ale membrilor comisiei de evaluare, aşa cum au fost acestea disponibile pe site-ul CN APMC, în măsura în care aceştia au fost obligaţi să le depună. Tot în secţiunea „Documente“, puteţi vizualiza anunţul de atribuire, raportul procedurii şi procesul-verbal de negociere aferente contractului la care facem referire.

Cine sunt firmele câştigătoare?

Systra SA este o societate cu sediul în 72-76 rue Henry Farman, 75015, Paris, Franţa, reprezentată de SC Systra SA Franţa, Sucursala Bucureşti, şoseaua Oţetari nr. 6B, apartament 3, sector 2, cod 020978, Bucureşti. Societatea a fost înfiinţată în 2008, iar firma-mamă este cea din Franţa. Nu există acţionari, ci doar un administrator, în persoana lui Antonio Ribeiro, cetăţean francez. Obiectul de activitate al societăţii constă în „activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea“.
Societatea Metroul SA este o firmă cu sediul în Bucureşti, strada Gutenberg nr. 3 Bis, sector 5, înfiinţată în 1992. Asociaţi sunt: Sorin Călinescu, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 4,961% / 4,961%; George E. Rozorea, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 10,373% / 10.373%, Victoria Cecilia N. Ivan, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 6,715% / 6,715%, Ovidiu Arghiroiu, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 4,085% / 4,085%, plus încă 245 de acţionari, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 73,866% / 73,866%. Administratorii societăţii sunt Grigore Florescu, Anca Dincă şi George Rozorea. Firma se ocupă de „activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea“.

Ti-a placut articolul?

Comentarii