Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:54 21 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Aveți grijă cum votați la alegerile din 5 iunie! (video)

ro

13 May, 2016 09:23 970 Marime text
Ministerul Afacerilor Interne se implică în buna desfășurare a alegerilor locale de anul acesta. MAI va avea aproximativ 50.000 de angajați implicați în măsurile de ordine publică ocazionate de alegerile locale din 5 iunie.

Coordonarea activităților MAI se va face, la nivel de județe, prin activarea comandamentelor operaționale județene iar la nivel central prin Centrul Național de Coordonare Integrată, care funcționează în regim permanent.

Aveți grijă, constituie contravenţii electorale următoarele fapte:

a) înscrierea, cu bună ştiinţă, a unui alegător în mai multe liste electorale; înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot, semnarea listei susţinătorilor cu încălcarea prevederilor art. 51;
b) încălcarea dispoziţiilor referitoare la afişarea listelor de candidaţi şi a candidaturilor independente sau la folosirea semnelor electorale;
c) păstrarea registrelor cu listele electorale permanente şi listele electorale complementare în condiţii necorespunzătoare;
d) neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute de lege şi neoperarea acestora în listele electorale permanente şi listele electorale complementare;
e) efectuarea de operaţiuni în listele electorale permanente şi listele electorale complementare de către persoane neautorizate;
f) necomunicarea către Autoritatea Electorală Permanentă a modificărilor operate în lista electorală permanentă;
g) neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfăşurării normale a adunărilor electorale, precum şi distribuirea, inclusiv de către candidaţi, de băuturi alcoolice în timpul adunărilor sau în ziua votării în perimetrul secţiilor de votare, delimitat potrivit art. 83 alin. (1);
h) nerespectarea prevederilor art. 65 alin. (4);
i) nerespectarea prevederilor art. 81 alin. (3) privind îndepărtarea materialelor de propagandă electorală din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare;
j) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program afişate sau a oricăror altor afişe ori anunţuri de propagandă electorală;
k) afişarea mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele permise potrivit prevederilor legale;
l) acceptarea de către o persoană a înscrierii sale în mai multe liste de candidaţi pentru aceeaşi autoritate publică;
m) neaducerea la cunoştinţa publică, de către membrii birourilor electorale de circumscripţie, a propunerilor de candidaturi;
n) refuzul de a permite accesul persoanelor prevăzute la art. 83 alin. (5) în localul de vot;
o) nerespectarea dispoziţiilor art. 90 privind prezenţa altor persoane în cabina de vot, precum şi fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot de către alegători în timpul exercitării dreptului de vot;
p) refuzul de a se conforma dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot şi în împrejurimi, potrivit dispoziţiilor art. 83 alin.(1);
q) înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate;
r) încălcarea de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare a prevederilor art. 93 şi întocmirea proceselor-verbale cu încălcarea dispoziţiilor art. 94;
s) părăsirea de către membrii biroului electoral a localului secţiei de votare înainte de stabilirea rezultatului alegerilor şi de semnarea procesului-verbal;
ş) continuarea propagandei electorale după încheierea campaniei electorale potrivit dispoziţiilor art. 64, prin lansarea, afişarea sau distribuirea materialelor electorale de orice tip, precum şi sfătuirea alegătorilor, în ziua votării, la sediul secţiilor de votare sau în perimetrul prevăzut la art. 83 alin. (1), să voteze sau să nu voteze anumite partide politice, alianţe politice, alianţe electorale ori candidaţi independenţi;
t) purtarea, pe durata votării, de către membrii biroului electoral al secţiei de votare sau de către persoanele acreditate de ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală;
ţ) absenţa nejustificată a preşedintelui, a locţiitorului acestuia sau a membrilor birourilor electorale, stabiliţi potrivit prevederilor prezentei legi, de la activitatea acestora;
u) refuzul preşedintelui biroului electoral sau al locţiitorului acestuia de a elibera o copie certificată de pe procesul-verbal persoanelor îndreptăţite potrivit prevederilor prezentei legi;
v) nerespectarea de către primar a prevederilor art. 26 alin. (6^1) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător prevederilor art. 16 alin. (3);
w) tipărirea fără drept de buletine de vot, cu excepţia specimenului anulat pus la dispoziţia competitorilor electorali;
x) încălcarea prevederilor art. 81 alin. (5);
y) nerespectarea hotărârilor birourilor şi oficiilor electorale; nerespectarea hotărârilor Autorităţii Electorale Permanente;
z) refuzul de a pune la dispoziţia agenţilor constatatori prevăzuţi la art. 110 documentele şi actele necesare efectuării controlului.
ART. 109
Contravenţiile prevăzute la art. 108 lit. h), j), k), n), o), v) şi w) se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. c) - f), cu amendă de la 1.000 lei la 1.400 lei, cele prevăzute la lit. i), l), m) şi r) - u), cu amendă de la 1.400 lei la 2.000 lei, iar cele prevăzute la lit.
a), b), g), p), q), x), y) şi z), cu amendă de la 2.200 lei la 3.000 lei.
ART. 110
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 108, respectiv art. 109
se fac de către:
a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române, pentru faptele prevăzute la art. 108 lit. a), b), g) - k), m) - q), ş), w), x) şi z);
b) preşedintele biroului electoral de circumscripţie, pentru faptele prevăzute la art. 108 lit. j), l), r), s), t) şi z);
c) preşedintele biroului electoral, în cazul săvârşirii contravenţiilor de către membrii biroului electoral ori preşedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârşirii contravenţiilor de către preşedinţii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de către locţiitorii acestora, pentru faptele prevăzute la art. 108 lit. ţ), u) şi z);
d) împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, pentru faptele prevăzute la art. 108 lit. a), b), c), d), e), f), y) şi z);
e) prefecţii şi subprefecţii, pentru faptele prevăzute la art. 108 lit. v) şi z).
(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 109, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
(3) Contravenţiilor prevăzute la art. 108 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 111
Bunurile destinate sau folosite la săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 108 lit. k), t) şi w) ori rezultate din comiterea acestora se confiscă

 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii