Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
19:51 27 01 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Curtea de Conturi a găsit nereguli privind gestionarea Şantierului Naval 2 Mai SA Mangalia. Despre ce sume este vorba

ro

21 Mar, 2019 00:00 3274 Marime text
Curtea de Conturi a României a publicat raportul pe anul 2017 cu privire la verificările efectuate. De altfel, mai multe societăţi naţionale şi locale au fost controlate de  reprezentanţii curţii. Printre acestea se numără şi Şantierul Naval 2 Mai SA Mangalia.
 
La constituirea societăţii mixte din data de 22.01.1997, Şantierul Naval 2 Mai SA Mangalia a transferat societăţii mixte majoritatea activelor fixe, precum şi dreptul de folosinţă, pe durata societăţii, asupra unui teren în suprafaţă de 80,86 ha, pentru care societatea încasează o chirie în valoare de 48.000 de dolari pe an. Din activitatea de administrare a participaţiei la societatea mixtă nu a încasat dividende.
 
Cu privire la efectuarea inventarierii patrimoniului, s-a constatat organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor de inventariere fără respectarea prevederilor legale, respectiv: în decizia de inventariere nu s-au menţionat modul de efectuare a inventarierii, metoda de inventariere utilizată, gestiunile supuse inventarierii; listele de inventariere a imobilizărilor corporale aflate în curs de execuţie nu cuprind pentru fiecare obiect în parte, pe baza constatării la faţa locului: denumirea obiectului şi valoarea determinată potrivit stadiului de execuţie, pe baza valorii din documentaţia existentă (devize), precum şi în funcţie de volumul lucrărilor realizate la data inventarierii; pe ultima filă a listei de inventariere, gestionarul nu a menţionat dacă toate bunurile şi valorile băneşti din gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de inventariere în prezenţa sa; listele de inventariere nu sunt semnate în toate cazurile de gestionarul bunurilor inventariate şi nici nu au fost confirmate de Compartimentul de contabilitate; nu au fost întocmite situaţii analitice distincte pentru inventarierea elementelor de natura activelor care nu au substanţă materială, a datoriilor şi capitalurilor proprii. În timpul misiunii s-a emis Decizia de inventariere pentru anul 2018 în conformitate cu prevederile legale.
 
Cu privire la evaluarea elementelor deţinute cu ocazia inventarierii s-a constatat că în situaţiile financiare încheiate la finele anului 2017 nu este reflectată valoarea reevaluată a clădirii în care îşi desfăşoară activitatea. Această diferenţă este determinată de neînregistrarea în contabilitate a diferenţei de valoare stabilită prin Raportul de evaluare întocmit la finele anului 2016. Cu privire la constituirea de garanţii materiale şi băneşti pentru persoanele care îndeplinesc atribuţii de gestionar, s-a constatat faptul că pentru gestiunea de materiale nu a fost constituită garanţie gestionară, conform prevederilor legale în vigoare. În timpul misiunii au fost luate măsuri de remediere, fiind întocmit contractul de garanţie, urmând a fi deschis un cont de garanţii la o sucursală bancară.
 
Referitor la exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare, s-a constatat neînregistrarea în contabilitate a obligaţiei de plată în sumă de 306 mii lei. La finele anului 2017, societatea înregistra creanţe neîncasate aferente mărfurilor vândute şi prestaţiilor efectuate în valoare totală de 14.425 mii lei, din care, pentru creanţe în sumă de 1.659 mii lei, exista acţiune în instanţă. De asemenea, s-a constatat că entitatea avea creanţe de încasat în valoare de 330 mii lei, faţă de care există o acţiune în instanţă pentru pretenţii în sumă de 259 mii lei, cu 70 mii lei mai puţin decât creanţa înregistrată. În timpul misiunii de verificare s-a înregistrat obligaţia de plată în sumă de 306 mii lei şi, totodată, s-a solicitat în instanţă majorarea cuantumului creanţei iniţiale de 259 mii lei, cu suma de 70 mii lei.
 
În concluzie, în urma misiunii de audit de conformitate s-a constatat faptul că modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli nu sunt în concordanţă, sub toate aspectele semnificative, cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative prin care a fost înfiinţată entitatea şi/sau nu se respectă, sub toate aspectele semnificative, principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii; gradul de răspândire în activitatea entităţii/entităţilor verificate a cazurilor de neconformitate a obiectivelor specifice cu criteriile de audit este redus.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii