Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
19:02 17 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Convocatorul Sedintei de Consiliu Local Municipal Iunie 2013

ro

18 Jun, 2013 15:50 2455 Marime text
CONVOCATOR în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) di n Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modif icările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară , Luni 17 iunie 2013 , ora 12 00 , la Complex hotelier Malibu, staţiunea Mamaia, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal Constanţa pe anul 2013;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bug etului municipal pe trimestrul I pe anul 2013;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de e xecuţie al bugetului local pe
anul 2012;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 632 /2008 privind acordarea de facilităţi la transportul urban de călători în muni cipiul Constanţa unor categorii de pensionari ca măsură de protecţie socială;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale RADET Constanţa încheiate la data de 31.12.2012;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al RADET Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale pe anul 2012 al RAEDPP Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2013 a l RAEDPP Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil pe anul 2012 al RATC Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

10. Proiect de hotărâre privind reducerea tarifelor de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa şi stabilirea nivelelor comisioanelor pentru vânzarea de bilete;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de a dministrare al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

12. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 34/18.02.2013 privind aprobarea unor măsuri referitoare la Consiliul de Administraţie al R.A.T.C. Constanţa ;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

13. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 89/30.04.2013 privind organigrama şi statul de funcţii al aparatului de s
pecialitate al primarului municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

14. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 253 /05.09.2012 privind regulamentul de organizare şi funcţionare pentru ap
aratul de specialitate al primarului municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

15. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1, anexa II din HCL nr. 17/2009 privind modificarea anexei II –stat de funcţii – Se
rviciul Public Administrare Creşe în subordinea Consiliului local Constanţa, aprobate prin HCL nr. 435/2008, cu
modificările ulterioare;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

16. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 3 din HCL nr.18/18.02.2013 privind achiziţia serviciilor
de consultanţă şi informare juridică în vederea preluării de către Consiliul lo cal al municipiului Constanţa a CET
Palas ; Sucursala Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

17. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumir i de străzi din zona Palazu Mare, parcela A 498;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

18. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi în zona Veterani Constanţa Sud;Cumpăna ;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

19. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1 din  HCL nr. 164/2012 ;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

20. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Cons tanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

21. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprieta te a unui teren în suprafaţă de 480,84 mp. situat în zona Spitalului Militar Constanţa numitului Toma Laurenţiu Mihai ; cetăţean de onoare al municipiului Constanţa ;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

22. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren în suprafaţă de 480,60 mp. situat în zona Spitalului Militar Constanţa numitului Stănescu Ionuţ Rudi ; cetăţean de onoare al municipiului Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

23. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren în suprafaţă de 480,80 mp. situat în zona Spitalului Militar Consta
nţa numitului Harry Tavitian ; cetăţean de onoare al municipiului Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

24. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren în suprafaţă de 478 mp. situat în Staţiunea Mamaia , zona Club Nautic Pinguin numitului Ali Nurhan ; cetăţean de onoare al municipiului Constanţa ;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

25. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren în suprafaţă de 480,92 mp. situat în zona Spitalului Militar Consta
nţa numitului Ion Tiţoiu ; cetăţean de onoare al municipiului Constanţa ;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

26. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 211/2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domen
iului public al municipiului Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

27. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 322/30.07.2003 privind transmiterea unor terenuri situate în municipiul Co
nstanţa din administrarea municipiului Constanţa în administrarea RAEDPP Constanţa ;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

28. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanţa a terenului în suprafaţă de
37.934 mp. situat în Constanţa, str. Badea Cârţan şi transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa în vederea realizării obiectivului “Sală polivalentă Constanţa”;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

29. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă a S.N.I.F. Bucureşti sucursala Constanţa asupra terenului în suprafaţă de 5503 mp. situat în municipiul str. Vârful cu Dor nr. 4;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

30. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea OMV PETROM S.A. în administrarea Consiliului local Constanţa a unui te
ren situat în municipiul Constanţa, str. Caraiman nr. 1;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

31. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 353 /2012 privind transmiterea unor imobile din administrarea Consiliului local al
municipiului Constanţa în administrarea RAEDPP Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

32. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 357 /2009 privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiulu
i Constanţa, în folosinţă gratuită a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa a spaţiului situat în Constanţa, al.
Mimozelor nr. 4;în incinta Creşei nr. 5;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

33. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 190 /08.06.2013 privind transmiterea unui imobil din administrarea Consiliu
lui local al municipiului Constanţa în administrarea RAEDPP Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

34. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din administrarea Colegiului Tehnic Energetic Constanţa în administrarea RAEDPP Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

35. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor pu
blice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

36. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil în proprietatea privată a municipiului Constanţa de la S.C. BALCAN EXPRES S.R
.L.;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile(terenuri şi/sau clădiri) ce aparţin
domeniului privat al municipiului Constanţa ;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

38. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 471/24.09.2007 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobi
le (terenuri şi/sau clădiri) aparţinând domeniului privat al municipiului Constanţa cu modificările şi completările ulterioare;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz şi servitute de către S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A. pentru lo
tul de teren în suprafaţă de 30 mp, aparţinând unităţii administrativ teritoriale a municipiului Constanţa, zona Palazu Mare, DN 2A, zona Parcela A 495/1, în vedere a construirii unui punct de conexiune în anvelopa de beton(PTAb) pe toată durata de existenţă a capacităţii energetice pentru alimentare cu energie electrică;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

40. Proiect de hotărâre privind repartizarea şi schimbul unor spaţii de locuit construite de ANL în regim de închiriere din recuperări;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

41. Proiect de hotărâre privind repartizarea şi extinderea unor spaţii de locuit din fondul locativ de stat ;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea ‘’Metodologiei de repartizare şi facturare individuală a consumului de apă înregistrat la bran
şamentul condominiului/ansamblurilor de locuinţe’’ şi a „Convenţiei – cadru de facturare individuală a consumatorilor de apă şi de canalizare”

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului de Ecarisaj aprobat prin HCL nr. 499/23.12.2004;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

44. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii