Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
05:15 19 08 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Un bărbat a scăpat de amenda primită în Constanţa pentru că poliţistul nu a putut dovedi unde era parcată maşina

ro

19 Jul, 2019 00:00 2406 Marime text

Pe rolul Judecătoriei Constanţa, s-a aflat la data de 11 iulie 2019, soluţionarea cauzei civile având ca obiect plângere contravenţională împotriva Procesului Verbal de Constatare şi Sancţionare a Contravenţiei nr.xxxxxx/15.11.2018 , formulată de petentul I. L. R., în contradictoriu cu intimatul Primăria Municipiului Constanţa – Direcţia

Generală "Poliţia Locală", cu sediul în Municipiul Constanţa.

Petentul cere în principal, anularea Procesului Verbal de Constatare şi Sancţionare a Contravenţiei nr.xxxxxx/15.11.2018 şi în subsidiar, înlocuirea sancţunii amenzii contravenţionale, dispuse prin actul atacat, cu sancţiunea avertisment.
În cuprinsul procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nr.xxxxxx/15.11.2018 , întocmit la ora 21:10, la descrierea faptei se arată: (.....) În ziua de 15.11.2018, ora 13.20, autoturismul marca VW cu nr.de înmatriculare XXXXXXXXX, a fost depistat parcat pe loc de parcare fără a avea achitat tariful orar. Din modul în care este descrisă fapta, dar şi din modul de completare a procesului verbal de contravenţie, constatăm că acesta nu indică cu exactitate fapta şi locul săvârşirii, în raport de momentul întocmirii actului: procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei a fost întocmit la ora 21:10, iar prezumtiva faptă contravenţională, aşa cum se precizează în act, a fost săvârşită la data de 15.11.2018, ora 13:20. La data de 15.11.2018, ora 13,20, petentul se afla cu autoturismul parcat în dreptul Oficiului Registrului Comerţului Constanţa, în interes de serviciu. Mai mult de atât, este amenajată o parcare a instituţiei, fără să fie amplasat niciun semn/indicator rutier referitor la parcare cu taxă şi nici nu există amplasat vreun aparat de tip parcometru.

Sub aspectul temeiniciei, se impune a reţine că procesul verbal de contravenţie a fost întocmit cu nerespectarea disp art.16 alin.1 din O.G. nr.2/2001, aspecte ce determină concluzia că nu permite instanţei să analizeze corect şi să determine temeinicia, astfel că procesul verbal de contravenţie nu beneficiază prin el însuşi de prezumţia de veridicitate, atribuită exclusiv pentru situaţia constatării faptei de agentul constatator ex propriis sensibus. Intimatul trebuie să producă probe în susţinerea elementelor de fapt consemnate în procesul verbal de contravenţie, respectiv fotografii sau înscrisuri din care să rezulte elementele de fapt ce realizează conţinutul constitutiv al faptei contravenţionale, astfel că instanţa nu poate reţine ca dovedit şi, prin urmare, ca veridică susţinerea privind locul de săvârşire a faptei contravenţionale, elementul material al laturii obiective a faptei contravenţionale a urmării produse şi a legăturii de cauzalitate directă dintre fapta ilicită şi urmarea socială periculoasă creată.
Prin lipsa indicării corecte a locului săvârşiri faptei, petentului i s-a produs un prejudiciu ce nu poate fi altfel înlăturat decât prin anularea procesului verbal, întrucât instanţa nu poate verifica, în concret, dacă actul normativ special a fost încălcat, respectiv prevede această sancţiune.
Ca situaţie de fapt, în procesul verbal de contravenţie contestat s-a reţinut în sarcina petentului că, la data de 15.11.2018, ora 15:33, autovehiculul marca VW cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX a fost depistat în parcarea de pe Bulevardul Tomis fără a avea achitat tariful orar. În speţă, petentul a susţinut că descrierea faptei este incompletă, nefiind indicat exact locul săvârşirii, ceea ce îl pune în imposibilitatea de a se apăra în raport cu susţinerile intimatului, producându-i-se astfel un prejudiciu ce nu poate fi înlăturat decât prin anularea procesului verbal de contravenţie, întrucât instanţa nu poate verifica, în concret, dacă actul normativ special a fost încălcat, respectiv dacă prevede această sancţiune.

În speţă, instanţa constată, astfel cum a susţinut şi petentul, că agentul constatator a descris insuficient fapta contravenţională, întrucât nu a indicat exact parcarea publică cu plată tarif orar în care ar fi depistat autovehiculul. Intimatul a afirmat că autoritatea administraţiei publice locale, emitentă a prevederilor H.C.L.M. nr.235/28.06.2018, a reglementat drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice sau juridice care utilizează locurile de parcare publice, pe care le clasifică în funcţie de modalitatea de exploatare în: parcări publice fără plată, parcări publice cu plată tarif orar, parcări de reşedinţă, parcări mixte de reşedinţă şi cu tarif orar, parcări comerciale. Norma de incriminare prevăzută de art.24 lit.(a) din H.C.L.M. nr.235/2018 impune , pentru întrunirea elementelor constitutive al contravenţiei, ca autovehiculul să ocupe un loc de parcare, în parcările cu plată cu tarif orar, fără achitarea tarifului de parcare sau după expirarea perioadei pentru care a fost făcută plata.
Instanţa observă că, în descrierea faptei, agentul constatator a consemnat că autovehiculul marca VW cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX a fost depistat în parcarea de pe Bvd Tomis fără a avea achitat tariful orar. Fără îndoială că Bulevardul Tomis, de o mărime apreciabilă la nivelul Municipiului Constanţa, nu este prevăzut cu o singură parcare, cea pe care agentul constatator a avut-o în atenţie, şi, în plus, din descrierea faptei nu rezultă că exact aceasta se încadrează în categoria parcări publice cu plată tarif orar, astfel că, în caz de neplată a tarifului (sau după expirarea perioadei pentru care a fost făcută plata), să fie întrunite elementele constitutive ale contravenţiei reţinute în actul atacat.

Instanţa mai reţine că pentru petent, care, la data de 15.11.2018, s-a aflat în Municipiul Constanţa doar în interes de serviciu, insuficienta descriere a faptei contravenţionale nu îi permite să realizeze o apărare eficientă în contradictoriu cu organul constatator în ceea ce priveşte posibilitatea combaterii constatărilor efectuate în cuprinsul procesului-verbal de contravenţie. A arătat petentul că, la data de 15.11.2018, ora 13,20, se afla cu autoturismul parcat pe Bulevardul Tomis, nr.476, în dreptul Oficiului Registrului Comerţului Constanţa, unde este amenajată o parcarea instituţiei, în care nu este amplasat niciun semn/indicator rutier referitor la parcarea cu taxă şi în care nici nu există amplasat vreun aparat de tip parcometru. Pe de altă parte, nici instanţa, în condiţiile în care nu poate stabili, din descrierea faptei, care a fost parcarea publică cu plată tarif orar unde a fost depistat autovehiculul, nu poate realiza controlul de legalitate, pentru că, în lipsa acestui element de esenţa realizării elementelor constittive ale contravenţiei (de esenţa contravenţiei, iar nu doar de natura acesteia, pentru că depistarea autovehiculului în oricare dintre celelalte categorii de parcări din clasificarea anterior evocată, nu constituie contravenţia analizată, în caz de ne achitare a tarifului de parcare sau după expirarea perioadei pentru care a fost făcută plata), se află în imposibilitatea de identifica corespunzător fapta pentru care a fost sancţionat petentul.

Constatând cauza de nulitate relativă privind descrierea insuficientă a faptei şi faptul că vătămarea produsă este de natură să împiedice identificarea faptei săvârşite, încadrarea în drept şi sancţiunea aplicabilă, în temeiul art.34 alin.1 din O.G. nr.2/2001 , instanţa va admite plângerea contravenţională formulată de către petentul I. L. R. , în contradictoriu cu Direcţia Generală "Poliţia Locală" şi, dând efect corespunzător soluţiei de admitere a cererii, va dispune anularea Procesului Verbal de Constatare şi Sancţionare a Contravenţiei nr.xxxxxx/15.11.2018 , cu consecinţa exonerării petentului de la plata amenzii contravenţionale în cuantum de 600,00 lei, aplicate prin acesta.

Ti-a placut articolul?

Comentarii