Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
18:09 24 03 2023 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Curtea de Conturi, recurs în dosarul în care Primăria Siliștea contestă un control. Despre ce sumă este vorba la mijloc

ro

14 Oct, 2021 00:00 1649 Marime text
  • Curtea de Conturi a depus recurs în dosarul deschis la Tribunalul Constanța de către primăria din Siliștea
 
 
Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi a Județului Constanța a depus recurs în procesul deschis de Comuna Siliștea prin Primar și Primarul Comunei Siliștea împotriva Curții de Conturi a României. Reclamanții au decis anularea actului administrativ Decizia nr. 29/04.09.2020.
 
În iunie, soluția pe scurt a fost „Admite contestația. Dispune anularea Încheierii 04/09.10.2020 emisă de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Constanța – Comisia de Soluționare a Contestațiilor. Dispune anularea în parte a Deciziei 29/04.09.2020 emisă de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Constanța sub aspectul măsurii dispuse la pct. II.1. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi 02.06.2021 potrivit art. 396 c.proc.civ”.
 
Recursul depus de Curtea de Conturi a fost înregistrat pe 6 octombrie 2021.
 
Conform Rolii.ro, prin cererea adresată Tribunalului Constanța, reclamantul a solicitat în temeiul disp. art. 15 din legea 554/2004 suspendarea executării actului administrativ reprezentat de Decizia nr. 29/04.09.2020 și anularea aceluiași act, precum și anularea Încheierii 04/09.10.2020, emise de intimate. Relativ la solicitarea de suspendare, invocă reclamanții dispozițiile art. 14 și 15 din legea 554/2004, apreciind că măsura suspendării se impune a fi apreciată în raport de calitatea de autoritate publică, a cărei activitate ar putea fi afectată de consecințele executării actului administrativ, fiind de asemenea afectată și activitatea serviciilor aflate în subordinea acesteia și a proiectelor derulate.
 
Invocă nelegalitatea Încheierii 4/2020 în integralitatea sa, cât și a Deciziei 29/2020 sub aspectul pct. II.1, privitor la abateri de la legalitate și regularitate care au determinat crearea unor prejudicii, respectiv plata nelegală a unor sume personalului din cadrul administrației publice locale, implicat in proiecte finanțate cu fonduri nerambursabile, astfel încât, contrar prevederilor legale, venitul salarial al acestora, inclusiv prevăzuta la art 16, alin 1 din Legea cadru 153/2017, si inclusiv indemnizația de hrana a depășit nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar, in care nu trebuie inclusa majorarea acordata conf art 16, alin 2 din legea-cadru .
 
Urmare a comunicării Deciziei menționate anterior, in termen legal a formulat contestație administrativa, sens in care Comisia de Soluționare a Contenstatiilor de pe langa Camera de Conturi Constanta a dispus prin incheierea nr 4/2020, respingerea contestației
In ceea ce privește abaterea de la punctul 1- auditul curții de conturi retine faptul ca au fost constatare abateri cu privire la modalitatea de stabilire si acordare a veniturilor salariate pentru angajații desemnați in echipere de derulare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, iar acest aspect fiind un fapt constatator de prejudicii.
Apreciază, ca in mod nefondat, comisia de soluționare a contestațiilor retine ca apărările nu au legătura cu angajarea unei firme de audit si cu economia de fonduri stipulata in contestație, in condiții in care angajații primăriei Siliștea desemnați in proiectele cu fonduri europene au adus plus valoare prin activitatea depusa in interesul primăriei iar, per a contrario, rezulta ca de fapt primăria a făcut o economie la bugetul local prin conlucrarea cu angajații care, bineinteles, au trebuit sa fie remunerați pentru activitatea prestata.
 

Prin Dispoziția primarului nr. 58 din 13 mai 2019 a fost constituită echipa de implementare a proiectului "Dotare școală cu echipamente specifice pentru realizare program școlar tip after-school". Persoanelor nominalizate în echipa de implementare li s-a acordat o majorare salarială în procent de 10%, în conformitate cu prevederile art.4 din Hotărârea Guvernului nr.325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile.
 
În acordarea măririi salariale au fost avute în vedere dispozițiile art. 11 al.1 și 4 și art. 16 al.1 din legea cadru 153/2017, art. 77 din legea 215/2001, apreciindu-se că limitarea salariului la nivelul celui al viceprimarului se referă la salariul de bază, iar majorarea salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nu este supusă aceste limitări, după cum în mod nefondat auditul Curții de Conturi reține în cuprinsul actului de control, cât și comisia de soluționare a contestației administrative.
In speță, la data audilului financiar, pentru măsura de la pct. 11.1 din Decizia nr. 29/2020 a Camerei de Conturi Constanța valoarea abaterii a fost estimată la suma dc 17.108 lei, reprezentând plăți nelegale aferente unor drepturi de natură salarială acordate personalului entității verificate. în perioada ianuarie 2019- iunie 2020, astfel:
- suma de 1.638 lei, reprezentând norma dc hrană
- suma de 15.471 lei. reprezentând indemnizații pentru participarea în cadrul proiectelor de investiții
 
Prin Contestatia depusa, UATC Siliștea contesta continutul deciziei cu privire la masura II.1 in privinta faptului ca nu s -au incalcat dispozitiile legale privitoare la acordarea veniturilor salariale pentru angajatii desemnati in echipele de derulare a proiectelor din fonduri europene §i nu s -a cauzat vreun prejudiciu, ci dimpotriva, s -au făcut economii, in conditiile in care angaiarea unei firme de audit specializate presupunea cheltuieli mult mai consistente, iar in sustinerea acestui considerent contestatarul a invocat drept temei legal prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, prevederile Legii administratiei publice nr. 215/2001, invederand totodata faptul ca dispozitiile emise de primar, ca acte administrative, nu au fost atacate in instanta de contencios administrativ de către Institutia Prefectului, avand avizul de legalitate al acestui for.
Prin urmare, avand in vedere faptul cã responsabilitatea respectarii conditiilor i limitelor stabilite prin prevederile legii la nivelul echipei de proiect organizata in cadrul institutiei, revine ordonatorului principal de credite, este cat se poate de clar ca acesta trebuie sa se asigure de indeplinirea conditiilor stabilite prin legea — cadru a salarizarii. Din perspectiva argumentelor formulate prin Contestatie, procedand la propria sa evaluare a actelor normative invocate, conducerea institutiei deduce ca: "limitarea salariului la nivelul celui al viceprimarului se refera la salariul de bază, iar majorarea salarialei pentru activitatea prestată in proiecte finantate din fonduri europene nu este supus acestei limitări", ori aceasta interpretare este complet eronata, eel putin din perspectiva art. 7 Definitii precum si a celui din art. 16 alin.1 din lege.:
- a) salariul de baza reprezinta suma de bani la care are dreptul lunar personalul pleitit din fonduri publice, corespunzeitor functiei, gradului/treptei profesionale, gradatiei, vechimii in specialitate, astfel cum este stabilita in anexele nr. 1-1X
-m) venitul salarial al personalului din sectorul bugetar cuprinde salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, soldele de grad/salariile gradului profesional detinut, gradatiile, soldele de comanda/salariile de comanda, indemnizatiile de incadrare, indemnizatille lunare si, duper caz, compensatiile, indemnizatiile, sporurile, nzajordrile, adaosurile, primele și premiile, precum ci alte drepturi in bani si/sau in natura, corespunzeitoare fiectirei categorii de personal din sectorul bugetar
 
Instanta apreciaza, astfel, că acordarea drepturilor pentru implementarea proiectului „ Dotare cu echipamente specifice pentru realizare program tip after school - s-a făcut legal, conform bugetului proiectului.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
 
 
 
 
 
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii