Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
17:32 16 10 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Nesrin Geafar, secretar interimar al județului Constanța. Avere și interese!

ro

07 Jan, 2021 00:00 4105 Marime text
  • Până la organizarea concursului pentru ocuparea funcție de secretar al județului Constanța, de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, postul este ocupat temporar de Nesrin Geafar
  • Acesta a fost numită prin dispoziția lui Mihai Lupu, șeful CJC
  • Geafar a ocupat în trecut și funcția de secretar al municipiului Medgidia
  • Potrivit declarației de avere, Nesrin Geafar deține doar un autoturism Nissan Juke , an de fabricație 2012
  • În schimb, secretarul interimar are patru credite în valoare de peste 70.000 de lei, toate scadente în 2024
  • Din declarația de interese, reiese că aceasta este membru inactiv al Asociației Profesionale Centrul de Mediere Dobrogea


Până la organizarea concursului pentru ocuparea funcție de secretar al județului Constanța, de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, postul este ocupat temporar de Nesrin Geafar, numită prin dispoziția lui Mihai Lupu, șeful CJC.

Aceasta a fost cooptată în echipa de la județ, ca șef Serviciu, gradul II al Serviciului Juridic și Contencios în cadrul Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică.

Geafar a ocupat în trecut și funcția de secretar al municipiului Medgidia.


Despre secretarul general al județului

Fiecare unitate administrativ-teritorială are un secretar general salarizat din bugetul local, funcționar public de conducere, cu studii superioare juridice, administrative sau stiinte politice, ce asigură respectarea principiului legalității în activitatea de emitere și adoptare a actelor administrative, stabilitatea funcționării aparatului de specialitate al consiliului județean, continuitatea conducerii și realizarea legaturilor funcționale între compartimentele din cadrul acestora.

Secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale:

- nu poate fi soț, soție sau rudă până la gradul al II-lea cu președintele sau vicepreședintele consiliului județean, sub sancțiunea eliberării din funcție;

- nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancțiunea destituirii din funcție;

Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu și regimul disciplinar ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale se fac în conformitate cu prevederile părții a VI-a, titlul II din OUG 57/2019.

 

Secretarul general al unității administrativ-teritoriale îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

- avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile președintelui consiliului județean, hotărârile consiliului consiliului județean, după caz:

- participă la ședințele consiliului județean

- asigura gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul județean și președintele acestuia, precum și între acestia și prefect;

- coordonează organizarea arhivei și evidența statistică a hotărârilor consiliului județean și a dispozițiilor președintelui consiliului județean;

- asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a dispozițiilor și hotărârilor

- asigură procedurile de convocare a consiliului județean și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al ședințelor consiliului județean și redactarea hotărârilor consiliului județean;

- asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului județean, și comisiilor de specialitate ale acestuia;

- poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările și completările ulterioare, actul constitutiv și statutul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcționează;

- poate propune președintelui consiliului județean înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a sedințelor ordinare ale consiliului județean;

- efectuează apelul nominal și ține evidență participării la ședințele consiliului județean a consilierilor județeni;

- numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui consiliului județean sau, dupa caz, înlocuitorului de drept al acestuia;

- informează președintele consiliului județean sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul și la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului județean;

- asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora;

- certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unității administrativ-teritoriale;

- alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul județean sau de președintele consiliului județean, după caz.
 

Ce avere are secretarul CJC?

Potrivit declarației de avere, depuse la finalul anului trecut, vezi secțiunea "documente", Nesrin Geafar deține doar un autoturism Nissan Juke , an de fabricație 2012. În schimb, secretarul interimar are patru credite în valoare de peste 70.000 de lei, toate scadente în 2024.
În ultimul an fiscal, Geafar a avut venituri de 75.100 lei dobândite în calitate de secretar al municipiului Medgidia.
Din declarația de interese, reiese că Nesrin Geafar este membru inactiv al Asociației Profesionale Centrul de Mediere Dobrogea.


Citește și:

Secretara județului Constanța, Mariana Belu, iese la pensie. Cine va ocupa temporar postul ?
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii