Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:08 24 07 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Contractul de panotaj din municipiul Constanţa a expirat în 2019. Ce prevede noul regulament local de publicitate? (documente)

ro

28 Jan, 2021 00:00 1339 Marime text
  • Proiectul de hotărâre cu privire la Regulamentul local de publicitate la nivelul municipiului Constanța a fost lansat în dezbatere publică
  • Până la data de 12 februarie 2021 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii
  • Zona Peninsulară Constanța, „Zona Comercială Centrală, Zona de protecție Hotel Rex - stațiunea Mamaia, Zona de protecție Vila Regală - stațiunea Mamaia, Zona de protecție Cazinoul Mamaia - stațiunea Mamaia, Zona Sat Vacanță, precum și construcțiile supraterane reprezentând monumente istorice clasate sau aflate în procedură de clasare potrivit legii - zone de publicitate restrânsă
  • Concesionarea, închirierea amplasamentelor şi a mijloacelor de publicitate se va face de către municipiul Constanța

Proiectul de hotărâre cu privire la Regulamentul local de publicitate la nivelul municipiului Constanța a fost lansat în dezbatere publică pentru o perioadă de 30 de zile.
Până la data de 12 februarie 2021 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, în scris prin poștă la sediul Primăriei Municipiului Constanța din Bd. Tomis nr.51 sau prin e-mail la adresa: urbanism@primaria-constanta.ro.


Principalele prevederi ale Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanța

Potrivit regulamentului, care poate fi consultat în secțiunea "documente", mijloacele de publicitate pentru a căror amplasare este necesară obținerea autorizației de construire sunt: firme, panouri publicitare, ecrane publicitare, mesh-uri, indicatoare publicitare direcționale, city light, totem, copertine.
Mijloacele de publicitate pentru a căror amplasare este necesară obținerea avizului arhitectului șef sunt: firma inscripționată pe vitrine, steag publicitar, corturi, panouri publicitare amplasate la sol sau pe acoperișul imobilelor, meshul simplu și digital.

Mijloacele de publicitate pentru a căror amplasare este necesară obținerea autorizație de funcționare pentru desfășurare de activități economice cu caracter temporar sunt : bannere, afișe, postere publicitare, structură publicitară autoportantă, indicatoare publicitare, steagurile publicitare, proiecte publicitare speciale, panou publicitar mobil, publicitate pe vehicule, autocolant,caravan publicitară, distribuire flyere, corturi.

Documentația necesară pentru emiterea autorizației de construire a firmelor va cuprinde în mod obligatoriu planul cu reprezentarea grafică a întregii fațade a imobilului, unde vor fi prezentate detaliate toate elementele prezente (arhitecturale, alte firme, inscripții, firide de branșament la utilități, etc.) respectiv cele propuse a fi autorizate.
În zonele construite protejate, autorizarea lucrăriior se va face cu obținerea în prealabil a Avizului Direcției Județene de Cultură și patimoniu construit care poate impune restricționări suplimentare în situații parliculare, atipice.

Mijloacele de publicitate amplasate pe schelele montate pe fațadele construcțiilor noi, aflate în diferite faze deexecuție, sau ale celor existente, aflate în reparație, ori pe elementele de împrejmuire a șantierului,inclusiv pe utilajele folosite la lucrările deconstrucție, se autorizează odată cu autorizarea organizării de șantier și este valabilă pe toată durata existenței acesteia.
În cazul amplasării mijloacelor de publicitate temporare pe pământ, care nu necesită fundații, în cadrul unor campanii publicitare și/sau activități de promovare ce nu depășesc 30 de zile și care se desfășoară pe domeniul public sau privat al statului și/sau al unităților administrativ-teritoriale ori pe proprietatea privată a persoanelor fizice și/sau juridice, în condițiile prezentei legi,autoritatea administrației publice locale poate aproba, la cererea solicitanților, amplasarea unor astfel de mijloace de publicitate temporară.
 

Reguli generale privind stabilirea zonelor de publicitate

Delimitarea în cadrul teritoriului administrativ al municipiului Constanța, a zonelor de publicitate lărgită şi, respectiv, a zonelor de publicitate restrânsă, se realizează în corelare cu documentaţiile de urbanism aprobate (Planul Urbanistic General al Municipiului Constanța, Plan Urbanistic de Detaliu Stațiunea Mamaia, Plan Urbanistic de Detaliu Satul de Vacanță, etc.), cu Lista monumentelor istorice aprobată prin O.M.C. nr. 2.828/24.12.2015 pentru modificarea anexei nr.1 și 2 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr.2.314/2004și cu legislația în vigoare specifică privind protejarea monumentelor istorice, monumentele de for public, peisajelor naturale (siturile istorice, monumentele istorice, clădirile și ansamblurile cu valoare ambientală, zonele de protecţie ale monumentelor istorice, monumentele naturii, zonele de protecţie ale obiectivelor cu valoare arhitecturală şi/sau ambientală deosebită).

Pe raza municipiului Constanța, se delimitează zonele de publicitate conform: zonele de publicitate restrânsă (ZR1, ZR2): a)ZR1ultracentrală în care se impun restricții severe.

Din ZR1 fac parte: „Zona Peninsulară Constanța”, „Zona Comercială Centrală”, „Zona de protecție Hotel Rex” - stațiunea Mamaia, „Zona de protecție Vila Regală” - stațiunea Mamaia, „Zona de protecție Cazinoul Mamaia” - stațiunea Mamaia, „Zona Sat Vacanță”, precum și construcțiile supraterane reprezentând monumente istorice clasate sau aflate în procedură de clasare potrivit legii, (clădirile și monumentele de for public) și zona lor de protecție.

Până la delimitarea prin studii de specialitate a zonelor de protecţie a valorilor de patrimoniu cultural, se consideră zone de protecţie a monumentelor istorice suprafaţa delimitată cu o rază de 100 metri, măsurată de la limita exterioară a terenurilor aferente monumentelor istorice; parcuri și grădini (așa cum sunt definite în Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor) De exemplu: Parc Tăbăcărie, Parc Teatru, Parc Tomis II, Parc Gară și spațiul verde învecinat, Parc Casa de Cultură, Parc Poarta 6, Parc Arheologic Primărie, Parc Carol I, Parc Piața Farului, Parc Procuratură, Parc Dragoslavele, Parcul Viitorului, Parcul Rotterdam, Zona Pod 3-300, Scuar Tribunal, Piața Ovidiu, Promenadă Faleză Cazino, Promenadă Stațiunea Mamaia;olacurile cu zonele lor de protecție de 5 metri.

Din ZR2 fac parte: situlurban „Zona cartierul românesc" (cod CT-II -s-B-02832 si cod CT-II -s-B-02811 – LMI); sit urban cod CT-II -s-B-02842- LMI ce constituie a doua etapă de dezvoltare a orașului modem, precum și clădirile și ansamblurile cu valoare arhitecturală, ambientală și memorială, după cum urmeză:ozona de coastă, așa cum este stabilită în HCL nr.292/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Zona de coastă a Mării Negre - Etapa I- Creșterea atractivității turistice a falezei Tomis- Mamaia, municipiul Constanța; arterele principale de circulație - În Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Polul de creștere Constanța sunt stabilite arterele principale de circulație: Bulevardul Tomis (partea E60), Bulevardul Mamaia, Bulevardul Alexandru Lăpuşneanu/ Bulevardul 1 Decembrie1918/ Bulevardul 1 Mai (E60/ DN39), Bulevardul I.C. Brătianu (DN3), Bulevardul Aurel Vlaicu (E87/ DN3C/ DC86), Bulevardul Ferdinand, Strada Mircea cel Bătrân, Strada Soveja, Strada Dezrobirii, Strada Baba Novac.

Prezentul regulament local de publicitate stabilește, pe zone, atât amplasamentele, categoriile de mijloace de publicitate admise pe zonele respective (Anexa 3 – tabel - tipuri mijloace publicitare – definire - condiții de amplasare).
 

Concesionarea, închirierea amplasamentelor şi a mijloacelor de publicitate se va face de către municipiul Constanța

Concesionarea, închirierea sau asocierea în participaţie a amplasamentelor şi a mijloacelor de publicitate se va face de către municipiul Constanța în condiţiile legii și ale prezentului regulament local de publicitate.
Organizarea procedurii privind atribuirea prin concesionare, închiriere sau asociere în participaţie a amplasamentelor şi mijloacelor de publicitate stabilite prin regulamentul locale de publicitate, pe zone de publicitate şi/sau tipuri de mijloace de publicitate se va face cu respectarea procedurilor legale privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.

Procedura de concesionare, închiriere sau asociere în participaţie a spaţiilor comerciale va prevedea în mod obligatoriu, în caietele de sarcini, obligaţia ofertanţilor declaraţi câştigători de a asigura accesul nediscriminatoriu al tuturor operatorilor de publicitate la utilizarea amplasamentelor stabilite prin regulamentul local de publicitate.

Amplasamentele și mijloacele publicitare, care vor fi supuse procedurii privind atribuirea prin concesionare, închiriere sau asociere în participaţie cu respectarea procedurii legale privind atribuirea contractelor de achiziție publică sunt următoarele: Panourile publicitare de mari dimensiuni cu suprafața mai mică de 36 mp; Panourile publicitare de mici dimensiuni cu suprafața mai mică de 2,2 mp; Postere digitale de mici dimensiuni pe stȃlpi–care să îndeplinească rolul de steag și panou direcțional în format digital/electronic; Coloane port afiș -Mobilier urban - stații pentru transportul în comun, coloane/ cilindri publicitari; Publicitatea pe mijloace de transport în comun, atȃt prin colantare direct cȃt și prin amplasarea sau montarea unor suporturi special dedicate, pentru format print sau digital/electronic.

Numărul amplasamentelor pentru fiecare mijloc de publicitate supus procedurii de atribuire va fi hotărȃt prin HCL.
 

Reguli generale privind amplasarea mijloacelor de publicitate

Amplasarea mijloacelor de publicitate se poate face atât pe domeniul public sau privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale,cât și pe proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, cu acordul acestora și cu respectarea prevederilor legale.

Pe întreaga perioadă de valabilitate a autorizării construcțiilor-suport pentru mijloacele de publicitate,indiferent de regimul de proprietate al imobilelor sau terenurilor pe care acestea sunt amplasate,proprietarul construcției-suport are obligația afișării permanente de materiale publicitare.

În situația în care proprietarul construcției-suport pentru mijloace de publicitate nu are contracte de publicitate în derulare, va afișa materiale privind propria activitate sau materiale privind campaniieducaționale, umanitare, sociale, culturale de interes public.

Primarul este obligat să ceară proprietarului mijlocului de publicitate desființarea construcției-suport pentru mijlocul de publicitate, atunci când constată lipsa afișării materialelor publicitare pe o perioadă mai mare de 60 de zile.
 

În ce situații amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisă

Amplasarea mijloacelor de publicitate esteinterzisăînurmătoarelesituații:a) în ariile naturale protejate de interes național și internațional, cu excepția intravilanelor incluse în acestea;
b) în spații verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebită;
c) în locurile de joacă sau locurile de odihnă situate în zona blocurilor de locuințe colective;
d) pe clădirile reprezentând sedii ale autorităților administrației publice locale și centrale, precum și ale instituțiilor publice, cu excepția afișajelor care anunță activitatea ce se desfășoară în interiorul sediilor;
e) pe arbori;
f) pe zona carosabilă a străzilor și a drumurilor, indiferent de categoria acestora;
g) pe obiectele de artă monumentală și monumentele de for public;
h) pe monumentele istorice, cu excepția firmelor care anunță activitatea ce se desfășoară în interiorul clădirii și a mesh-urilor amplasate pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/ restaurare în condițiile prezentei legi;
i) pe clădirile aflate în stare avansată de deteriorare, în situația în care amplasarea mijlocului depublicitate afectează structura de rezistență și/sau stabilitatea și integritatea elementelor constructive și decorative ale anvelopei clădirii;
k) în zonele în care a fost restricționată sau interzisă publicitatea prin Regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate;
l) în interiorul intersecțiilor și al sensurilor giratorii, în spațiul destinat circulației autovehiculelor și semnalizării rutiere,în zone în care desfășurarea în condiții normale a traficului ar putea fi perturbată;
m) pe parapeteleși/saupereții pasajelor rutiere subterane și supraterane ori sub poduri;
n) pe semnele de circulație, inclusiv pe stâlpii de susținere a elementelor de semnalizare rutieră sau de circulație, pe stâlpii de alimentare cu energie electrică, pe stâlpii de telecomunicații sau orice alt tip de stâlpi amplasați în localități sau de-a lungul arterelor de circulație;
o) în zona de protecție a autostrăzilor, pe benzile metalice de delimitare a sensurilor decirculație a autostrăzilor sau drumurilor naționale expres, precumși pe benzile laterale de protecție a sensurilor de circulație;
p) pe lucrările de artă care traversează drumul, pe portale cu semnalizare rutieră sau în soluții independente autoportante în traversarea drumului.
Se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafețelor vitrate ale clădirilor.

Se interzic amplasarea și utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniștea publică,cu excepția vehiculelor publicitare utilizate în condițiile prezentei legi.
Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate care prin formă,conținut, dimensiuni și culori în combinații specifice pot fi confundate cu mijloacele de semnalizare rutieră sau împiedică vizibilitatea acestora, precum și a indicatoarelor de orientare și informare.

Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanţă mai mică de 2,00 metri faţă de limita de proprietate a imobilelor sau terenurilor private ale persoanelor fizice şi/sau juridice, fără acordul scris al proprietarilor, şi numai dacă, prin această amplasare, nu se afectează accesulşi utilizarea fără îngrădire a proprietăţii şi/sau nu se estompează în niciun fel vizibilitatea din şi înspre proprietate.

Lista amplasamentelor unde pot fi instalate suporturilor pentru afişe publicitare pentru spectacole publice, teatre, concerte şi altele asemenea şi a anunţurilor de mică publicitate, o puteți consulta în secțiunea "documente".
 

Reglementări referitoare la modalitatea de achitare a taxelor pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

Operatorii economici/persoanele fizice care desfășoară activitate de afișaj, reclamă și publicitate pe raza teritorial administrativă a municipiului Constanța, au obligația respectării prevederilor hotărârii Consiliului local al municipiului Constanța privind impozitele și taxele locale aplicabilă în perioada când se desfășoară activitatea și achitării taxelor prevăzute de aceasta.

În vederea asigurării respectării prevederilor prezentului regulament local privind amplasarea mijloacelor de publicitate cu situaţia de fapt din teren, Primăria municipiului Constanța prin Direcția Generală Poliția Locală –Serv. Disciplina în construcții și afișaj stradal (bază de date comună Direcția Urbanism cu Direcția Generală Poliția Locală), în termen de 90 de zile de la adoptarea acestuia, vor identifica şi vor notifica proprietarii de mijloace de publicitate a căror amplasare nu mai corespunde cu noile reglementări, astfel:a) pentru panourile situate pe domeniul public şi privat al statului şi al autorităţilor publice locale, care nu sunt autorizate în conformitate cu prevederile legale sau care au fost amplasate fără respectarea prevederilor legale ori care nu au inscripţionate informaţiile privind denumirea operatorului şi codul de identificare fiscală a acestuia se va dispune dezafectarea;b) pentru panourile situate pe proprietatea persoanelor fizice sau juridice, care nu au fost autorizate sau care nu au contracte de închiriere valabile ori care nu au inscripţionate informaţiile privind denumirea operatorului şi codul de identificare fiscală a acestuia, se va dispune dezafectarea.

În termen de 90 de zile de la adoptarea prezentului regulament privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, concomitent cu acţiunile prevăzute la art. 54, se pot demara procedurile de închiriere/concesiune/taxare pentru ocuparea temporară a domeniului public sau aducerea ca aport într-o asociere în participaţie a amplasamentelor identificate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale.

În termen de 30 de zile de la notificarea emisă conform art. 54 alin. (1) lit. a) şi b) autorităţile primăria municipiului Constanța va dispune demolarea mijloacelor de publicitate amplasate contrar prevederilor regulamentului local de publicitate pe cheltuiala proprietarului, cu emiterea autorizaţiei de desfiinţare şi fără sesizarea instanţelor judecător.


Citește și:

Viceprimarul Ionuț Rusu, desemnat să conducă Comisia de elaborare a regulamentului privind panotajul în municipiul Constanța

Contractul de panotaj din municipiul Constanţa s-a încheiat. Prietenul lui Mazăre, nevoit să-şi desfiinţeze cele 647 de panouri publicitare (galerie foto)
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii