Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
10:58 23 09 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Bunele intenţii ale lui Horia Ţuţuianu. Dar atât! Raportul de activitate al preşedintelui CJC, garnisit cu proiecte despre care nu ştim când se vor finaliza (document)

ro

31 Jul, 2017 00:00 1957 Marime text
Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Horia Ţuţuianu, şi-a publicat raportul de activitate pentru primul an de mandat (iunie 2016 - iunie 2017). La capitolul activitate decizională, aflăm că, în perioada 23.06.2016 -23.06.2017, s-au desfăşurat 14 şedinţe ordinare şi două şedinţe extraordinare, Consiliul Judeţean Constanţa adoptând 386 de hotărâri, toate fiind considerate legale.
 
O hotărâre a fost atacată în contenciosul administrativ, respectiv HCJ nr. 82/31.03.2017, de către Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Constanţa. În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa a emis 1.391 de dispoziţii, toate fiind considerate legale.
 
Raportul de activitate este extrem de elaborat, conţine 100 de pagini, motiv pentru care am selectat câteva dintre cele mai importante repere ale acestuia. Raportul integral poate fi consultat în secţiunea „Documente“.

Sănătate - anul 2016 - Spitalul Judeţean 

Prevederea bugetară alocată pentru Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“ Constanţa pe anul 2016, prin hotărârile de Consiliu Judeţean Constanţa nr. 46, nr. 106 şi nr. 318, pentru finanţarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare, a fost de 5.122.009 lei, din care, pentru secţiunea funcţionare - 1.200.000 de lei, iar pentru secţiunea dezvoltare, 3.922.009 lei. Suma de 1.200.000 de lei acordată spitalului s-a utilizat pentru achitare utilităţi în valoare de 885.000 de lei, iar suma de 315.000 de lei a reprezentat plăţi către Cardioscan. 3.922.009 lei au fost utilizaţi pentru: reparaţii capitale la Secţia Ginecologie - 2.278.410 lei, reparaţii capitale la Secţia Pediatrie - 1.338.375 de lei, plată echipamente medicale - 305.224 de lei către: Braun Medical - 83.634 de lei, Rafi Internaţional - 141.600 de lei, Storz Endoskope - 79.990 de lei.

Anul 2017 - Spitalul Judeţean  

Pentru anul 2017, sumele prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli sunt de 6.100.000 de lei, iar la data prezentei nu s-a efectuat niciun virament. Prevedere - total - 6.100.000 de lei, din care: pentru secţiunea funcţionare - 1.200.000 de lei, iar pentru secţiunea dezvoltare - 4.900.000 de lei.
 
În raport se menţionează că în 2017 s-au făcut şi demersuri pentru noul centru de radioterapie, după ce, în aprilie 2016, Laboratorul de Radioterapie şi-a încetat activitatea.
 
Spitalul Judeţean ar fi printre primii cinci beneficiari ai licitaţiei de echipamente de radioterapie organizate de Ministerul Sănătăţii, prin Banca Mondială. Licitaţia a început la sfârşitul lunii aprilie şi este încă în derulare. Acestuia i-a fost repartizat un accelerator liniar de 6 MeV, care urmează să fie amplasat în buncărul aflat în structura spitalului, după ce vechea sursă de cobalt va fi dezafectată.
 
Potrivit experţilor, buncărul nu necesită lucrări de reabilitare, ci doar de igienizare. În acelaşi context, în cadrul spitalului, prin structurile de specialitate, s-a demarat procedura de achiziţie a serviciului de expertizare tehnică a structurii - Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii - DALI, Documentaţia Tehnică de Autorizare a Lucrărilor - DTAC şi Proiectul Tehnic pentru reamenajarea Secţiei de Radioterapie. Termenul pentru finalizarea acestui obiectiv este de aproximativ un an, după finalizarea licitaţiei şi utilare. Între timp, vor fi scoase la concurs două posturi de fizicieni medicali.

Strategii şi proiecte la nivelul judeţului 

La nivelul judeţului Constanţa, prin Hotărârea nr. 277/25.10.2016, a fost aprobată Strategia
judeţeană în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pe perioada 2016 - 2020. Iată care sunt obiectivele generale ale acesteia! Obiective generale în domeniul protecţiei copilului: închiderea CSC Cristina - construirea de case de tip familial pentru copiii cu dizabilităţi; construirea de centre de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi în comunitatea în care vor fi identificate spaţii; înfiinţarea unui centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică; închiderea CSC „Orizont“ - extinderea actualului centru de zi pentru copiii cu autism şi înfiinţarea unui centru multifuncţional pentru copiii cu tulburări sau Sindrom Autist, Sindrom Down sau alte dizabilitǎţi neuropsihice; închiderea CP „Delfinul“ - construirea de case de tip familial; construirea de centre de zi pentru copii; închiderea CP „Ovidiu“ - înfiinţarea unui centru de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentǎ; construirea de case de tip familial; reabilitarea/modernizarea/dotarea Centrului Maternal Mangalia, în vederea înfiinţării unei căsuţe de tip familial; dezvoltarea unui serviciu specializat de prevenire a delincvenţei juvenile care să ducă la limitarea fenomenului şi reintegrarea socio-profesională a minorilor care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal; înfiinţarea Compartimentului coordonare şi îndrumare metodologică a SPAS-urilor.
 
Obiective generale în domeniul asistenţei sociale: supraetajare parţială corp parter existent, reconfigurare, amenajări interioare, reparaţii capitale imobil P+1E - locuinţă unifamilială, împrejmuire lot, strada Dorobanţi nr. 31, Constanţa (Adăpostul de noapte pentru oamenii străzii); închiderea CRRN Năvodari - construirea a şase locuinţe protejate pentru persoane cu dizabilităţi; construirea de centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi în comunitatea în care vor fi identificate spaţii; reparaţii capitale şi dotări la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă „Armonia“ Negru Vodă în vederea dezvoltării actualului Centru de Îngrijire şi Asistenţă şi a înfiinţării unui centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică; demolarea corpurilor D şi E din localitatea Techirghiol (fostul CRRN Techirgiol) şi
construirea unui centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu BFT pentru persoane cu dizabilităţi; etc.

Cultura a primit mai mulţi bani în ultimul an 

Consiliul Judeţean Constanţa, în calitatea sa de autoritate a administraţiei publice locale, are în subordine şapte instituţii publice de cultură: Teatrul de Stat Constanţa, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Căluţul de mare“ Constanţa, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Muzeul de Artă Constanţa, Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, Biblioteca Judeţeană „I.N. Roman“ Constanţa, Centrul Cultural Judeţean „Teodor T. Burada“ Constanţa.
 
În anul 2016, din subvenţia în valoare totală de 170.600 de lei acordată secţiunii Investiţii, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa a primit şi el fonduri. De pildă, numai repararea acoperişului şi a grupului sanitar ale secţiei din Adamclisi a costat 477.000 de lei. Având în vedere faptul că Muzeul „Ion Jalea“ a fost închis timp de zece ani din lipsa fondurilor (această clădire nu a fost întreţinută şi încălzită corespunzător), precum şi a evoluţiei în timp a grinzilor de rezistenţă, s-au constatat vicii ascunse la planşeul peste subsolul clădirii unde funcţionează secţia de sculptură „Ion Jalea“. Aici a fost nevoie de investiţii în valoare de 173.000 de lei. Cele mai mari investiţii au fost făcute în cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, iar valoarea lor detaliată o regăsiţi în raportul de activitate disponibil în secţiunea „Documente“.

Judeţul Constanţa a participat la două târguri de turism 

Consiliul Judeţean Constanţa a implementat în perioada 2011-2017 diferite proiecte, între care cele intitulate „Judeţul Constanţa - o descoperire mereu actuală“ şi „Itinerarii şi evenimente inedite în Dobrogea“, finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului“, Domeniul de intervenţie 5.3 - „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică“.
 
Având în vedere prevederile din contractele de finanţare privind sustenabilitatea proiectelor, Consiliul Judeţean Constanţa, în calitate de beneficiar, are obligaţia să menţină natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin cinci ani după încheierea lor, prin reeditarea materialelor de marketing ce au făcut obiectul proiectelor, reeditare susţinută din bugetul propriu al instituţiei. În consecinţă, s-au reeditat materiale de promovare a ofertei turistice a judeţului, spre a fi distribuite la târgurile de turism la care Consiliul Judeţean Constanţa a participat, dintre care unul la Bucureşti (Târgul de Turism al României, ediţia februarie 2017) şi unul internaţional, la Berlin (ITB, ediţia martie 2017).

Finanţări nerambursabile conform Legii 350/2005 

Judeţul Constanţa - Consiliul Judeţean Constanţa a susţinut, cu finanţare din fonduri publice, proiectele şi programele cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţean, precum şi acţiuni sau programe culturale de interes general, în conformitate cu prevederile bugetare pentru anul 2016, în cuantum total de 12.000.000 de lei. Programul anual de finanţări nerambursabile a prevăzut suma de 10.000.000 de lei pentru proiecte şi programe sportive, precum şi proiecte, programe sau evenimente sportive ale asociaţiilor şi cluburilor paraolimpice. Pentru acţiuni, proiecte sau evenimente culturale de interes public general, regional sau judeţean, programul anual a prevăzut finanţări nerambursabile în cuantum de 2.000.000 de lei.
 
În anul 2017, Judeţul Constanţa - Consiliul Judeţean Constanţa susţine cu finanţare nerambursabilă din fonduri publice proiectele şi programele cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport, precum şi acţiuni/proiecte culturale, sociale şi de tineret, de interes public, în conformitate cu prevederile bugetare pentru anul 2017, în cuantum total de 8.000.000 de lei.
 
În acelaşi interval, pentru programul de burse pentru elevi din mediul rural, Consiliul Judeţean a alocat în perioada noiembrie 2016 - mai 2017 suma de 2.175.400 de lei.

Proiecte aflate în derulare prin fonduri structurale sau proiecte pierdute? 

Iată care sunt o parte dintre proiectele aflate în derulare prin fonduri europene şi ale căror termene de finalizare au fost schimbate tocmai pentru a da şansa judeţului să se salveze de la a da bani înapoi către Uniunea Europeană! Acestea au termen de finalizare la sfârşitul anului, iar în acest moment, majoritatea sunt departe de a fi finalizate. Amintim aici de: Reabilitare Ambulatoriu Eforie Sud, Restaurarea şi punerea în valoare a Sitului Arheologic Cetatea Capidava, Proiectul D-STIR pentru cercetare şi inovare responsabilă, Proiect Violet - conservarea clădirilor de patrimoniu.

Proiecte cu finanţare europeană derulate pe plan naţional 

O altă categorie este cea a proiectelor cu finanţare europeană derulate pe plan naţional în mai multe domenii de activitate.
Cultură:
a) proiecte pregătite pentru susţinerea la finanţare, inclusiv obţinerea avizelor de specialitate (grad de maturitate ridicat): „Salvarea şi punerea în valoare a Mormântului pictat Hypogeu“ - valoare aproximativă: 1.500.000 de euro; „Restaurarea, conservarea, amenajarea şi valorificarea cultural-turistică a Cetăţii Carsium (Hârşova)“ - valoare aproximativă: 2.500.000de euro; „Reabilitarea Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa“ - valoare aproximativă: 5.000.000 de euro; „Restaurarea, conservarea, amenajarea şi punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic“ - valoare aproximativă: 5.000.000 de euro;
b) proiecte a căror pregătire a fost demarată, dar se află în fază incipientă: „Restaurarea şi punerea în valoare a Cetăţii Histria“ - valoare aproximativă: 5.000.000 de euro, „Ansamblul Rupestru Murfatlar“ - valoare aproximativă: 5.000.000 de euro.
 

Infrastructură rutieră:

a) Proiect depus la finanţare: 1. „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 223: tronsonul Cernavodă - Rasova - Aliman - Ion Corvin“ - lungime 40 km. Proiectul a fost pregătit şi depus la finanţare în data de 22.03.2017. A trecut cu succes de etapa evaluării administrative şi urmează a fi evaluat din punct de vedere tehnico-financiar. Valoare: 35.000.000,00 de euro;
b) proiecte aflate în fază incipientă: „Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul Corbu-Săcele-Istria-Mihai Viteazu - DJ 226“ - lungime 46 km - valoare aproximativă: 21.000.000,00 de euro; „Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul Cetatea Histria - DN 22/Tariverde - DJ 226A“ - lungime 17 km - valoare aproximativă: 7.000.000,00 de euro; pentru aceste două proiecte, CJC a demarat procedura de achiziţionare a serviciilor de proiectare - faza SF/ DALI pentru cele două obiective.
 
Un alt proiect este „Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul Cernavodă - DN 2A, asigurând conectivitatea directă la coridorul TEN T Constanţa - Bucureşti“ DJ 223 Nord - lungime 40 km, cu o valoare aproximativă de 35.000.000,00 de euro.
 
CJC a demarat procedurile de cadastrare pentru ca mai apoi să fie realizată proiectarea faza DALI/ SF. O posibilă sursă de finanţare ar fi SUERD.

Social: lucrări de eficienţă energetică la Centrul de Plasament „Ovidiu“ - valoare aproximativă:1.500.000 de euro; lucrări de eficienţă energetică la Centrul de Plasament „Antonio“ - valoare aproximativă: 1.500.000 de euro; lucrări de eficienţă energetică la Centrul de Primire a Copilului în Regim de
Urgenţă - valoare aproximativă: 1.500.000 de euro; lucrări de eficienţă energetică la Complexul de Servicii Comunitare „Orizont“ - valoare aproximativă: 1.500.000 de euro; lucrări de eficienţă energetică la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă „Poarta Albă“ - valoare aproximativă: 1.500.000 de euro.
 
Sănătate: extinderea Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei“ Constanţa - valoare aproximativă: 2.000.000 de euro. Proiectul va fi pregătit în vederea depunerii la finanţare în cadrul POR 2014-2020.
 
Iată şi alte propuneri pentru care nu au fost identificate surse de finanţare: Acvariu (acvariu nou). Valoare estimată: 5-10 milioane de euro; Delfinariu (Delfinariu descoperit). Valoare estimată: 4,5 milioane euro; mini-porturi turistice/marine turistice (amenajare). Valoare estimată: aproximativ 250.000 de euro per proiect; Teatrul de Vară Soveja (readaptare). Valoare estimată: 3 milioane de euro; sate turistice (creare). Valoare estimată: 1,5 milioane de euro.

Ti-a placut articolul?

Comentarii