Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
04:21 19 04 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Raportul Curţii de Conturi pe anul 2017 Mai multe nereguli și abateri, constatate la AJOFM Constanța

ro

26 Mar, 2019 00:00 826 Marime text
În timpul misiunii de audit de la nivelul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) s-au verificat și 37 de entități subordonate, dintre care: 29 de agenții județene pentru ocuparea forței de muncă, șapte centre regionale de formare profesională a adulților și Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu, iar diferența de 13 agenții județene s-a verificat de către camerele de conturi teritoriale.
 
În cadrul controalelor, s-au efectuat plăți nelegale reprezentând indemnizații de șomaj și venituri de completare, acordate unor beneficiari de drepturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj, care au realizat concomitent și venituri incompatibile cu drepturile primite din acest buget, în sumă de: 780 mii lei, pentru unii beneficiari care au încasat simultan și venituri declarate de angajatori din contracte
individuale de muncă (ANOFM și la AJOFM: Constanța și Brașov); 266 mii lei, pentru beneficiarii care au realizat în aceeași perioadă și venituri din activități autorizate mai mari decât indicatorul social de referință (ANOFM și la AJOFM: Arad, Bacău, Brașov, Călărași, Iași, Maramureș, Mureș și Tulcea); 264 mii lei, sume acordate unor beneficiari care, în același timp, au încasat subvenții/prime de încadrare/prime de mobilitate/prime de activare/venituri de completare chiar dacă nu au fost menținute raporturile de muncă conform prevederilor legale (ANOFM și la AJOFM Arad, Bacău, Ialomița și Mureș); 61 mii lei, pentru beneficiarii care au primit concomitent și pensii pentru limită de vârstă, anticipată, de invaliditate sau de urmaș (ANOFM și la AJOFM Botoșani, Iași și Maramureș); 57 mii lei, pentru beneficiari care erau și absolvenți de liceu și care au fost admiși și înscriși la cursurile unei unități de învățământ superior (AJOFM Arad, Botoșani, Călărași, Iași și Vrancea); 36 mii lei, pentru unii beneficiari care, în același timp, au încasat și de la bugetul de stat indemnizația pentru creșterea copilului (ANOFM).
 
Potrivit raportului făcut public, s-au raportat eronat datorii în sumă de 1.158 mii lei prin situațiile financiare anuale ale ANOFM la finele anului 2017, reprezentând contravaloarea unor cereri de rambursare pentru proiecte cu finanțare externă înregistrate eronat în evidența financiar-contabilă. De asemenea, din analiza evidenței fiscale a datoriilor ANOFM către Bugetul general consolidat (Fișa sintetică de evidență a contribuțiilor entității la ANAF) a rezultat o neconcordanță în sumă de 5.705 mii lei, reprezentând sume virate în plus, pentru care nu există obligații de plată cuprinse în declarațiile fiscale obligatorii, pentru care entitatea nu a putut justifica existența sumelor, figurând ca virate în plus față de sumele declarate drept impozite și contribuții. Diferența provine din faptul că la nivelul ANOFM fie nu s-au depus declarații prin care să se stabilească obligații de plată către Bugetul general consolidat, fie sumele plătite în anul 2017 au fost mai mari decât cele datorate.
 
Mai mult, au fost raportate prin situațiile financiare centralizate ale ANOFM, întocmite la data de 31.12.2017, debite în sumă de 502 mii lei, aferente unor debitori radiați din registrul în care au fost înregistrați potrivit legii, reprezentând plăţi compensatorii acordate salariaţilor disponibilizaţi din industria de apărare.
 
S-a constatat deținerea în patrimoniul ANOFM a unei aplicații informatice e-Card Profesional, fără să poată fi utilizată, pentru obținerea unor date centralizate la nivelul ordonatorului principal de credite necesare verificării beneficiarilor de drepturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj, întrucât entitatea deține doar o copie a codului sursă. În aceste condiții nu este asigurată funcționarea aplicației e-Card Profesional necesară desfășurării întregii activități a ANOFM și a unităților subordonate, deoarece nu este actualizată la timp cu modificările legislative, ceea ce conduce la lipsa controlului asupra beneficiarilor de indemnizații de șomaj..
 
La nivelul ANOFM s-au verificat 37 de entități, dintre care: 29 de agenții județene pentru ocuparea forței de muncă: Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, București, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vâlcea, Vaslui, 7 Centre Regionale de Formare Profesională a Adulților: Brașov, Călărași, Cluj, Mehedinți, Mureș, Teleorman, Vâlcea și Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu Râșnov. De asemenea, la nivelul camerelor de conturi teritoriale s-au verificat 13 agenții județene pentru ocuparea forței de muncă: Argeș, Bacău, Botoșani, Brașov, Călărași, Constanța, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mureș, Tulcea, Vrancea.
 
Curtea de Conturi a identificat neconstituirea de provizioane în sumă de 107 mii lei pentru drepturi de natură salarială stabilite prin sentințe judecătorești în favoarea personalului din instituție la AJOFM Arad. S-a constata raportarea eronată prin situațiile financiare anuale debite constituite și recuperate în sumă de 211 mii lei de la angajatorii care au beneficiat de măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă la AJOFM Bacău. Referitor la stadiul implementării sistemului de control intern managerial (SCIM) s-a apreciat că acesta este parțial conform, întrucât, la finalul anului 2017, la nivelul ANOFM erau implementate 10 standarde de control intern managerial din cele 16 prevăzute în Codul controlului intern managerial al entităților publice. Totuși, pentru îmbunătățirea procesului de implementare a sistemului de control intern managerial în anul 2017 la nivelul ANOFM au fost realizate, în principal, următoarele activități: actualizarea componenței Comisiei de monitorizare; elaborarea programului de dezvoltare a SCIM; elaborarea și aprobarea Codului de conduită a funcționarilor publici și a Codului de conduită a personalului contractual; activitatea de control și recuperare debite a fost reglementată prin Procedura operațională privind activitatea de control și Procedura de sistem privind activitatea de îndeplinire a măsurilor asiguratorii și de executare silită a debitelor; revizuirea Registrului general al riscurilor; elaborarea și aprobarea PS-11 „Procedura formalizată de sistem – Managementul funcțiilor sensibile”.
 
În ceea ce privește organizarea activității de audit public intern, ANOFM asigură această activitate în sistem mixt astfel:la nivelul aparatului propriu: un compartiment de audit intern cu două posturi de auditori superiori, funcții publice de execuție; la nivelul fiecărei agenții teritoriale de muncă: prin constituirea unui compartiment de audit intern cu un singur post, funcție publică de execuție; la nivelul centrelor regionale de formare profesională a adulților (CRFPA Brașov, Călărași, Cluj, Dolj, Mureș, Teleorman, Mehedinți, Vâlcea) și al Centrului național de formare profesională a personalului propriu (CNFPPP Râșnov) prin Compartimentul de audit intern organizat la nivelul ANOFM.
 

Ce recomandări au fost făcute

 
Principalele recomandări formulate pentru eliminarea deficiențelor prezentate au vizat: raportarea prin situațiile financiare anuale a unor datorii care să reflecte realitatea la finele exercițiului financiar; analizarea situațiilor financiare întocmite de entitățile din subordine în vederea identificării debitelor aferente unor debitori radiați și raportării unor creanțe care corespund realității; recuperarea sumelor plătite în plus și virarea acestora pe destinațiile legale; efectuarea demersurilor pentru obținerea accesului la copia codului sursă asupra sistemului informatic eCard Profesional, în vederea actualizării acestuia cu modificările legislative în domeniu, necesare gestionării beneficiarilor care încasează drepturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj, recuperarea prejudiciilor, virarea sumelor la buget pe măsura recuperării.
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii