Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
09:48 21 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Auditul Curţii de Conturi la Departamentul pentru Relaţii Interetnice. Nereguli financiare la Minorităţi

ro

23 Feb, 2018 00:00 2086 Marime text
Secretariatul General al Guvernului (SGG) funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea prim-ministrului, având rolul de a asigura derularea operaţiunilor tehnice aferente actului de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului şi ale prim-ministrului, reprezentarea Guvernului şi a prim-ministrului în faţa instanţelor judecătoreşti.
 
În anul 2017 au fost auditate şi conturile de execuţie bugetară ale unor entităţi din subordinea SGG, printre care şi Departamentul pentru Relaţii Interetnice.

Observaţiile Curţii de Conturi


La Secretariatul General al Guvernului, Curtea de Conturi a constatat o serie de deficienţe care au vizat, în principal, modul de alocare a unor fonduri destinate organizării unui program de internship, sume fără semnificaţie majoră în cadrul situaţiilor financiare.
 
La SGG s-au verificat activitatea şi modul de gestionare a fondurilor alocate la nivelul Departamentului pentru Relaţii Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului, concluzionându-se că nu a existat o monitorizare a utilizării acestora conform destinaţiei legale, fapt care a condus la constatarea unor abateri de la legalitate şi regularitate la nivelul Asociaţiei Liga Albanezilor din România (ALAR) şi al Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR), astfel: Asociaţia Liga Albanezilor din România a efectuat cheltuieli în sumă de 94.000 de lei, reprezentând contravaloarea unor servicii pentru care nu au fost prezentate documente care să certifice prestarea efectivă a acestora şi care nu sunt conforme cu tipurile de cheltuieli prevăzute în Anexa nr. 3/13/02a la bugetul SGG, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, precum şi în Anexa nr. 1 la HG nr. 58/2016, respectiv HG nr. 827/2016, şi anume: s-au efectuat plăţi nejustificate, în sumă de 62.000 de lei, prin decontarea contravalorii a două contracte de execuţie lucrări, pentru operaţiuni deja achitate prin contractul de execuţie lucrări de proiectare, demolare şi execuţie a imobilului situat în Craiova; valoarea activelor asociaţiei, precum şi calcularea în mod nejustificat a amortizării clădirilor achiziţionate din fonduri publice au fost înregistrate eronat, ceea ce nu oferă o imagine fidelă a patrimoniului administrat de asociaţie.

În ceea ce priveşte, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR), aceasta nu a înregistrat în mod distinct în evidenţa contabilă bunurile achiziţionate din fondurile alocate de la bugetul statului. A efectuat plăţi în sumă de 1.474.000 de lei, reprezentând contravaloarea unor servicii (cazare, transport) şi achiziţii de produse, pentru care nu au fost prezentate documente care să certifice necesitatea, achiziţionarea şi realizarea acestora, iar cheltuieli în sumă de 726.000 de lei s-au înregistrat cu nerespectarea principiilor de economicitate şi eficienţă în utilizarea fondurilor alocate de la bugetul statului, precum şi cheltuieli în sumă de 302.000 de lei, fără a avea legătură cu obiectul de activitate şi statutul UDTTMR.

Reprezentanţii Departamentului pentru Relaţii Interetnice au exprimat un punct de vedere, potrivit căruia monitorizarea se realizează prin sondaj şi nu presupune verificarea tuturor documentelor justificative care stau la baza plăţilor efectuate din fonduri publice, întrucât DRI nu are personal specializat şi nici capacitatea de a face o monitorizare efectivă privind utilizarea fondurilor publice de către organizaţiile beneficiare.

Recomandări

 
Pentru plăţile nelegale comunicate ordonatorului de credite prin actele de audit întocmite, se vor lua măsuri de stabilire a întinderii prejudiciilor create pe seama fondurilor publice, recuperarea şi virarea acestora la bugetul statului.

Opinia de audit


Pentru remedierea abaterilor de la legalitate şi regularitate, a fost emisă o decizie prin care s-au dispus măsuri de înlăturare a abaterilor constatate, atât la SGG, cât şi la Asociaţia Liga Albanezilor din România şi la Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România. Secretariatul General al Guvernului nu a contestat măsurile dispuse.
 

Concluzii


În urma verificărilor efectuate asupra modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse pentru remedierea abaterilor constatate în cadrul auditurilor financiare anuale anterioare, a rezultat faptul că nu toate măsurile au fost implementate în totalitate, cca 50% dintre acestea fiind implementate parţial. Măsurile implementate au condus la corectarea evidenţei contabile, astfel încât să fie în concordanţă cu realitatea şi exactitatea operaţiunilor desfăşurate, precum şi la clarificarea unor prevederi din OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, care, nefiind clare, generau interpretare, dificultate sau imposibilitatea aplicării.
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii