Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
00:53 20 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Posturi libere la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa!

ro

08 Jun, 2024 09:26 1402 Marime text
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa organizează concurs la sediul unităţii din Constanța, Bld.Ferdinand nr.100, pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante, perioadă nedeterminată în baza H.G. nr.1336/2022 cu modificările și completările ulterioare, respectând prevederile O.U.G. 115/2023:

– 1 post vacant de asistent medical principal, specialitatea de medicină generală, S, în cadrul Compartimentului terapie intensivă;
– 1 post vacant de asistent medical, specialitatea medicină generală, S, în cadrul Compartimentului explorări funcţionale+ecografie;
– 1 post vacant de asistent medical principal, specialitatea de laborator, S, în cadrul Laboratorului de analize medicale (punct de lucru exterior-hematologie, biochimie, imunologie);
– 1 post vacant de îngrijitoare, personal auxiliar, G, în cadrul Spitalizarii de zi;
– 1 post vacant de registrator medical principal, M, în cadrul Serviciului de informatică, evaluare şi statistică medicală;
– 1 post vacant de economist IA, specialitatea economică, S, în cadrul Compartimentului achiziţii publice şi contractare;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Pentru postul de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, S, în cadrul Copartimentului de terapie intensivă:

– diplomă de licenţă în specialitate medicina generală
– examen pentru obţinerea gradului de principal
– 5 ani vechime ca asistent medical

Pentru postul de asistent medical principal, S, specialitatea laborator, în cadrul Laboratorului de analize medicale (punct de lucru exterior-hematologie, biochimie, imunologie);

– diplomă de licenţă în specialitate laborator
– examen pentru obţinerea gradului de principal
– 5 ani vechime ca asistent medical

Pentru postul de asistent medical, specialitatea medicină generală, S, în cadrul Compartimentului explorări funcţionale+ecografie:

– diplomă de licenţă în specialitate medicina generală
– 6 luni vechime ca asistent medical

Pentru postul de registrator medical principal, M, în cadrul Serviciului de informatică, evaluare şi statistică medicală:

– diplomă de studii medii de specialitate sau diploma de studii medii
– examen pentru obţinerea gradului de principal
– 4 ani vechime în specialitate

Pentru posturile vacante de îngrijitoare, personal auxiliar, G:

– școala generală
– nu este cerută vechime în activitate

Pentru postul de economist IA:

– diplomă de licenţă în specialitatea economică
– 6 ani şi 6 luni vechime în specialitatea economică

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 07.06.2024 -data publicarii anuntului de concurs;
 • 20.06.2024 ora 12:00- ultima zi pentru depunerea dosarelor de înscriere;
 • 21.06.2024 ora 16:30 – selectia dosarelor;
 • 02.07.2024 ora 11:00 – probă scrisă ( pentru toate functiile);
 • 04.07.2024 ora 12:00 – termen limita pentru depunerea contestatiilor privind rezultatele probei scrise;
 • 05.07.2024 ora 16:30 – solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale la proba scrisa;
 • 08.07.2024 ora 11:00 -proba practică ( pentru functiile asistent medical, registrator medical si ingrijitoare);
 • 08.07.2024 ora 11:00 – proba interviu ( pentru functia de economist IA );
 • 10.07.2024 ora 12:00 – termen limita pentru depunerea contestatiilor privind rezultatele probei practice; ( pentru functiile asistent medical, registrator medical si ingrijitoare);
 • 10.07.2024 ora 12:00 – termen limita pentru depunerea contestatiilor privind rezultatele probei interviu; ( pentru functia de economist IA);
 • 11.07.2024 ora 16:30- solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale la proba practica( pentru functiile de asistent medical, registrator medical si ingrijitoare);
 • 11.07.2024 ora 16:30- solutionarea contestatiilor la proba interviu si afisarea rezultatelor finale concurs ( pentru functia de economist IA);
 • 12.07.2024 ora 11:00 – proba interviu ( pentru functiile asistent medical, registrator medical si ingrijitoare);
 • 16.07.2024 ora 12:00- termen limita pentru depunerea contestatiilor privind rezultatele probei interviu( pentru functiile de asistent medical, registrator medical si ingrijitoare)
 • 17.07.2024 ora 16:30- solutionarea contestatiilor pentru proba interviu si afisarea rezultatelor finale concurs (pentru functiile de asistent medical, registrator medical si ingrijitoare);
În vederea participarii la concurs, începand cu data publicării anunţului şi pănă în data de 20.06.2024, intre orele 09:00 – 12:00 candidaţii vor putea depune doar la Comp. R.U.N.O.S.(la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, bd.Ferdinand nr.100) un dosar care va conţine în mod obligatoriu următoarele:

– formular de înscriere la concurs;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
– copia certificatului de căsătorie şi copia certificatului de naştere sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
– copiile documentelor care atesta nivelul studiilor şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
– copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
– certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar sau judiciar sau o declaraţie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu funcţia pentru care candidează. În cazul în care candidatul declarat admis la selecţia dosarelor a depus la înscriere o declaraţie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susţinere a primei probe a concursului.
– adeverinţa medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de catre medicul de familie al candidatului sau de către unitaţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
– certificatul de integritate comportamentală din care sa reiasă ca nu s-au comis infracţiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si funcţionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învătămant, sănătate sau protecţie sociala, precum şi orice entitate publică sau privată a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vărstă, persoane cu dizabilitaţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologică a unei persoane;
– curriculum vitae, model comun european.
-certificat de membru OAMGMAMR (pentru asistent medical )
– avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei (dupa caz) ( pentru asistent medical)
– asigurarea de raspundere civila profesională a personalului medical (malpraxis) (dupa caz)( pentru asistent medical )
– adeverinţă pentru înscriere la concurs eliberată de OAMGMAMR ( pentru asistent medical)
– chitanţă achitare taxa concurs, 50 lei;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătaţii. Pentru candidaţii cu dizabilitaţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţita de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis in condiţiile legii.

Copiile de pe actele menţionate mai sus , precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezinta insoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografia şi tematică, condiţiile generale şi specifice prevazute în fişa de post sunt afişate la sediul instituţiei (Bld.Ferdinand nr.100) şi pe site-ul spitalului: https://infecţioaseconsţanta.ro/angajări-promovări/.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic (luni-vineri) intre orele 12,00 – 14,00 de la Comp.R.U.N.O.S., tel.0241/484.519.


Citește și:

Grădiniţa „Amicii“ din Constanţa angajează. Ești interesat?
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii