Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
03:57 25 10 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Județul Tulcea Consiliul Local al orașului Sulina a fost convocat în ședință ordinară. Ce s-a discutat (document)

ro

31 Aug, 2021 21:49 504 Marime text
  • Consiliul Local al orașului Sulina, județul Tulcea, a fost convocat în ședință ordinară pe data de 26.08.2021, ora 14.00. 
„Art. 1. – Se convoacă în ședință ordinară Consiliul Local al orașului Sulina, în data de 26.08.2021, ora 14.00, în sala de expoziție - Școala Veche - Str. Costache Negri, Nr.10.

 Art. 2. - Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa care face parte integranta din prezenta dispoziție.

 Art. 3. (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi cuprinzând proiectele de hotărâre însoțite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele compartimentelor de specialitate, precum și celelalte documente conexe sunt puse la dispoziția consilierilor locali, în format hârtie, la sediul Primăriei orașului Sulina.

(2) Proiectul ordini de zi a sedinței Consiliului local al Orașului Sulina se aduce la cunoștință locuitorilor orașului Sulina prin afișare pe pagina de internet www.primaria sulina.ro.

Art. 4. Asupra proiectelor de hotărâre inițiate se pot formula și depune amendamente în condițiile O.U.G. nr. 57/2019.

Art. 5 Prezenta dispoziție se afișeaza la sediul Primăriei orașului Sulina, se publică pe pagina de internet www.primaria-sulina.ro și se înainteaza Prefectului județului Tulcea pentru exercitarea controlului de legalitate”.
 
PROIECTUL ORDINII DE ZI
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Orașului Sulina pe anul 2021.

Primarul Orașului Sulina, Dan NICOLCENCO

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a Statelor de funcții ale aparatului de specialitate al primarului orașului Sulina, ale serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Sulina, pentru anul 2021.

Primarul Orașului Sulina, Dan NICOLCENCO
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție „Modernizare străzi de interes local în orașul Sulina, județul Tulcea”.

Primarul Orașului Sulina, Dan NICOLCENCO
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui mijloc tehnic pentru supravegherea, măsurarea și înregistrarea vitezei de deplasare a autovehiculelor și a unui kit etilotest.

Primarul Orașului Sulina, Dan NICOLCENCO
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de intervenție împotriva animalelor lăsate nesupravegheate pe domeniul public/privat al orașului Sulina, județul Tulcea

Primarul Orașului Sulina, Dan NICOLCENCO
 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sulina nr. 72/ 30.06.2021 privind aprobarea transmiterii în exploatarea și folosința S.C.A.S.P.L. SULINA S.R.L. - Sulina a unor mijloace fixe destinate asigurării de faciliăți portuare pentru utilizatorii Portului Sulina, respectiv a unui număr de 6 (șase) pontoane de acostare, achiziționate de către U.A.T. Orașul Sulina, prin Programul Operațional de Pescuit 2007 – 2014.

Primarul Orașului Sulina, Dan NICOLCENCO
 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sulina nr. 23/ 27.02.2020 privind aprobarea însușirii Raportului de evaluare și a vânzării către Albu Ioan, în calitatea sa de titular al Contractului de închiriere nr. 140 A. 01.03.2015, a imobilului cu destinația de locuință, în suprafață totală de 51.30mp, situate în intravilanul orașului Sulina, zona “A”, pe strada a III-a, nr. 71, apartament 15, etaj 3, județul Tulcea.

Primarul Orașului Sulina, Dan NICOLCENCO
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării listei cuprinzând persoanele care beneficiază de reducerea cu 50% a impozitelor pe clădiri și terenuri și a celorlalte taxe, conform O.G. nr.27/1996, republicată în 1997 si a Legii nr. 26/ 2019 pentru modificarea și completarea O.G. 27/ 1996, prin nominalizarea în cadrul acesteia a unor noi beneficiari.

Primarul Orașului Sulina, Dan NICOLCENCO
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii