Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
17:38 22 04 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Oficial. Cum se decontează cheltuielile pentru tratamentul în străinătate al persoanelor afectate în Club Colectiv

ro

13 Jan, 2016 15:09 743 Marime text
 Astăzi, în Monitorul Oficial al României a fost publicat Ordinul privind metodologia de decontare, modelul cererii şi al declaraţiilor pe propria răspundere pentru plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti.
 
Astfel, potrivit documentului oficial la care facem referire,  
 
Art. 1. - (1) Se decontează următoarele cheltuieli aferente tratamentului în străinătate pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, denumite in continuare victime, care beneficiază de tratament medical în clinici din state membre ale Uniunii Europene, state din Spaţiul Economic European, precum şi în state terțe, în perioada 2015-2016, in continuarea tratamenului acordat în regim de spitalizare în unități sanitare publice din România:
a) contravaloarea contribuţiei personale stabilită pe baza facturii emise de clinicile din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, care acordă servicii de îngrijire a sănătății în baza documentului portabil S2 ’’Document de deschidere de drepturi la tratament planificat’’;
b) contravaloarea serviciilor de îngrijire a sănătățiii stabilită pe baza facturii emise de clinicile care acordă servicii de îngrijire a sănătăţii pentm victimele care se transferă la clinici din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, precum şi în clinici din state terțe.
c) transportul medical specializat al victimelor pe teritoriul statului în care au fost tratate.
(2) Nu pot fi suportate cheltuielile care se decontează din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate și/sau din donații/sponsorizări.
(3) În cazul în care cheltuielile prevăzute la alin. (1) au fost suportate parţial din alte surse, se suportă de la bugetul de stat doar diferenţa dintre suma prevăzută in factura emisă de clinicile din străinătate şi suma suportată din alte surse.
Art 2.- În vederea decontării cheltuielilor prevăzute la art. 1, victima/însoțitorul depune o cerere la Ministerul Sănătății, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
 Art. 3.- Cererea prevăzută la art 2 se depune la Ministerul Sănătății însoțită de urrmătoarele documente justificative:
a) copia oricărui document care face dovada identităţii victmei şi copia actului de identitate al însoţitorului, dacă cererea este întocmită de însoțitor (numele, prenumele şi codul numeric personal ale victimei/însoțitorului);
 b) docurnente din care să reiasă calitatea de membru al familiei victimei, rudă a acestuia, indiferent de gradul de rudenie, sau declaraţie pe propria răspundere a însoţitorului prin care acesta îşi asumă responsabilitățile care decurg din calitatea de însoțitor al
victimei, după caz;
c) documente de plată/factura şi medicale emise de către unităţile sanitare prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvemului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, din care să rezulte contravaloarea tratamentului medical acordat inclusiv contribuţia personală a victimei stabilită în conformitate cu legislaţia națională a statelor în care se acordă tratament medical, după caz, numele victimei şi elementele de identificare ale acesteia, contul bancar al unității sanitare şi perioada de tratament medical;
d) document justificativ emis de unitățile sanitare din străinătate din care să rezulte că valoarea din documentul de plată/factura nu a fost şi nu va fi decontată din alte surse;
e) fotocopii ale documentelor emise de către unităţile sanitare privind transferul în alte unități sanitare, după caz;
f) declaraţia pe propria răspundere a victimei/însoțitorului prin care îşi asumă faptul că nu beneficiază de acoperirea integrală sau parțială a cheltuielitor solicitate din alte surse. În situaţia în care aceste cheltuieti au fost suportate parțial din alte surse, în declarația pe propria răspundere se menţioneeză cuantumul sumei de care a beneficiat şi suma care urmează a fi suportată de la bugetul de stat;
g) certificat/document constatator al decesului, după caz;
h) traducerea legalizată în limba română a documentelor prevăzute la lit. c), d) şi e).
Art. 4. - (1) Solicitările se aprobă ca urmare a analizării acestora de către o comisie constituită prin ordin al ministrului sănătăţii, condusă de către un secretar de stat şi al cărei secretariat tehnic este asigurat de Serviciul medicină de urgenţă din cadrul Mintsterului Sănătății.
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) are obligaţia să se întrunească ori de căte ori este nevoie, în vederea analizării solicitărilor transmise în condițiile prezentului ordin.
 (3) Comisia va solicita Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate documente privind suma care a fost sau va fi decontată din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în baza documentului portabil S2 “Document de deschidere de drepturi la tratament planificat".
(4) Comisia poate solicita clarificări din partea clinicii din străinatele pentru sumele prevăzute în factura, în cazul în care acestea nu sunt legate direct de serviciile de îngrijire a sănătaţii.
(5) La finalul fiecărei întâlniri, ca urmare a analizării solicitărilor depuse, comisia prevăzută la alin. (1) are obligația să întocmească un proces-verbal, conforrn modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin, care este semnat de membrii pnazenți ei acesteia.
(6) Comisia aprobă solicitările care îndeplinesc toate condițiile de legalitate prevăzute în prezentul ordin, în ordine cronologică a cererilor înregistrate la Ministerul Sănătății.
(7) Plata tratamentului se face de către Ministerul Sănătății în contul clinicii din străinatate, la cursul Băncii Naționale a României din data plăţii, pe baza documentelor justificative elaborate de comisia prevazută la alin. (1).
(8) În situaţia în care clinica din străinătate solicită achitarea parțiala a costului tratamentului, Ministerul Sănătăţii va transmite suma stabilită, solicitând totodată ca la sfârșitul tratamentului să se transmită documentele justificative pentru costul total al tratamentului.
 Ordinul, care are numărul 4 din 4 ianuarie 2016, este semnat de ministrul sănătăţii, Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii