Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:12 16 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Cine se încadrează în prevederile legii privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate?

ro

24 Aug, 2015 12:27 924 Marime text
 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.562/28.07.2015, a fost publicată Legea nr.225/2015 care prevede anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată în perioada 1 ianuarie.2012 şi până la data intrării în vigoare a prevederilor art.I, pct.17 şi 18 din O.G. nr.4/2015 (31.ianuarie.2015) pentru mai multe categorii de persoane fizice:
 
a)         copiii până la vîrsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 ani, dacă au fost elevi, inclusiv absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi.Dacă au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru aceste venituri nu se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate;
b)         b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care au provenit din sistemul de protecţie a copilului. Pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură şi pentru cele acordate în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, nu se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate;
c)         soţul, soţia şi părinţii care nu au avut venituri proprii şi care se aflau în întreţinerea unei persoane asigurate, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul minim brut pe ţară stabilit în baza art.296^32 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
d)         anumite categorii de persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin legi speciale, cum ar fi: persoanele persecutate din motive politice, precum şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, veteranii de război, invalizii şi văduvele de război, luptătorii răniţi în luptele pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul de bază minim brut pe ţară stabilit în baza art.296^32 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu au realizat alte categorii de venituri pentru care s-a datorat contribuţia;
e)         persoanele cu handicap, pentru veniturile acordate în baza Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul de bază minim brut pe ţară stabilit în baza art.296^32 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu au realizat alte categorii de venituri pentru care s-a datorat contribuţia;
f)         bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul de bază minim brut pe ţară stabilit în baza art.296^32 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu au realizat alte categorii de venituri pentru care s-a datorat contribuţia;
g)         femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu au realizat venituri asupra cărora s-a datorat contribuţia sau au avut venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul de bază minim brut pe ţară stabilit în baza art.296 ^32 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 
Procedura prevăzută de lege pentru anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
 
Anularea din oficiu: Transmiterea de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate  a listei persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă a asiguraţilor.
În vederea încadrării în condiţiile privind realizarea de venituri, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă a asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, potrivit prevederilor art.213 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii acestora se stabilesc prin ordin comun al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al preşedintelui  Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
 
 
Anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în urma cererii depuse de contribuabili
 
Persoanele fizice care se încadrează în prevederile prezentei legi şi nu beneficiază de anularea din oficiu, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, vor prezenta organului fiscal competent documentul justificativ care atestă calitatea de asigurat fără plata contribuţiei, eliberat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin casele de asigurări de sănătate teritoriale potrivit prevederilor art.213 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. În această situaţie anularea contribuţiei se efectuează prin depunerea unei cereri, de către persoana fizică, la organul fiscal competent, la care se anexează documentul eliberat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin casele de asigurări de sănătate teritoriale.
 
 
Precizări privind organul fiscal
 
În cazul în care anterior intrării în vigoare a prezentei legi organul fiscal competent a emis şi comunicat decizia de impunere prin care a fost stabilit cuantumul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, acesta emite şi comunică, din oficiu, decizia de anulare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, chiar dacă împotriva deciziei de impunere s-au exercitat sau nu căi de atac.
În cazul în care anterior intrării în vigoare a prezentei legi organul fiscal competent a emis, dar nu a  comunicat decizia de impunere prin care a fost stabilit cuantumul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, acesta nu mai  comunică, decizia de impunere, iar contribuţia de asigurări sociale de sănătate se scade din evidenţa analitică pe plătitor pe bază de borderou de scădere.
Dacă, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, organul fiscal competent nu a emis decizia de impunere prin care să se stabilească cuantumul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, acesta nu mai emite nicio decizie.
 
Restituirea sumelor achitate
 
Persoanele fizice prevăzute de această lege care au efectuat plata contribuţiilor pentru care se prevede anularea acestora, au dreptul la restituirea sumelor achitate, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art.117 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Precizăm că, începând cu data intrării în vigoare a prevederilor art I pct.17 şi 18 din O.G. 4/2015, categoriile de persoane fizice menţionate mai sus sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.    sursa foto: edil.ro

Ti-a placut articolul?

Comentarii