Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:50 26 01 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Astăzi are loc şedinţa Consiliului Local Municipal Constanţa. Iată ce se discută

ro

27 Jul, 2012 03:18 1926 Marime text

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în sedinţă ordinară,

vineri, 27 iulie 2012, ora 12:00,

la Complex hotelier Malibu, staţiunea Mamaia, cu următoarea ordine de zi :

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Boiagian Harry-Michelle;

iniţiator: primar Radu Stefan Mazăre

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Rosu Vasile;

iniţiator: primar Radu Stefan Mazăre

3. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.199/25.06.2012 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Radu Stefan Mazăre

4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii si a organigramei aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa, aprobate prin H.C.L. nr.80/27.02.2011;

iniţiator: primar Radu Stefan Mazăre

5. Proiect de hotărâre privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

iniţiator: primar Radu Stefan Mazăre

6. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi la transportul urban de călători în municipiul Constanţa beneficiarilor legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, ca măsură de protecţie socială;

iniţiator: primar Radu Stefan Mazăre

7. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada ianuarie-iunie 2012;

iniţiator: primar Radu Stefan Mazăre

8. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din H.C.L. nr.319/2008; modificat prin HCL nr.542/22.10.2008 si HCL nr. 14/29.01.2009;

iniţiator: primar Radu Stefan Mazăre

9. Proiect de hotărâre privind modificarea alin. 1 al art.6 din H.C.L. nr.65/2011 privind aprobarea ‘'Programului de construire unităţi locative modulare în municipiul Constanţa si lucrări tehnico-edilitare aferente''- Campusul Social Henri Coandă-str. Stefăniţă Vodă;

iniţiator: primar Radu Stefan Mazăre

10.Proiect de hotărâre privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Radu Stefan Mazăre

11.Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

12.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor imobile situate în municipiul Constanţa, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;

iniţiator: primar Radu Stefan Mazăre

13.Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanţa în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanţa;

iniţiator: primar Radu Stefan Mazăre

14.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.230/2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe perioada existenţei construcţiei Arhiepiscopiei Tomisului a terenului în suprafaţă de 612 mp, situat în Constanţa, str.Soveja bl.O1,O2,O6. ;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

15.Proiect de hotărâre privind trecerea terenului în suprafaţă de 2033 mp., situat în str.Nicolae Iorga- zona Spital Clinic Judeţean de Urgenţă, din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

16.Proiect de hotărâre privind completarea anexei la H.C.L.nr.211/2011 privind însusirea si aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

17.Proiect de hotărâre privind atribuirea dreptului de folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei asupra terenului în suprafaţă de 330 mp. situat pe aleea Zmeurei nr.3- Campusul Social Henri Coandă către Parohia Sfântul Apostol si Evanghelist Ioan;

iniţiator: primar Radu Stefan Mazăre

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr.471/2007 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile(terenuri sau clădiri) aparţinând domeniului privat al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Radu Stefan Mazăre

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea Contractelor de Concesiune încheiate în baza H.C.L.436/2000 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a 35 de loturi în suprafaţă totală de 6971,10mp, situate în municipiul Constanţa, zona Palas C.F.R. str.Moţilor, în vederea realizării obiectivului « Parcelare loturi locuinţe individuale pentru familii foarte defavorizate, precum si a caietului de sarcini, cu modificările si completările ulterioare »;

iniţiator: primar Radu Stefan Mazăre

20.Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Reconfigurare loturi si modificare accese în vederea construirii unui imobil D+P+2E - agrement, alimentaţie publică si cazare turistică, zona Campus Universitar, baza nautică CERONAV, teren în suprafaţă de 2500 mp potrivit actelor si 2520,76 mp potrivit măsurătorilor,
proprietate Hagi Gheorghe si Marilena.

iniţiator: primar Radu Stefan Mazăre

21.Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil locuinţe D+P+2E, str. Vasile Alecsandri nr. 5-5bis, teren în suprafaţă de 529 mp potrivit actelor si 539 mp potrivit măsurătorilor, proprietate Pană Stelian si Maria.

iniţiator: primar Radu Stefan Mazăre

22.Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Împrejmuire teren, str. Ion Ursu nr. 70B, teren în suprafaţă de 243 mp, proprietate Pitu Rodica si Apostol Silvy Zoiţa.

iniţiator: primar Radu Stefan Mazăre

23.Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Împrejmuire teren, str. Ion Ursu nr. 76F, teren în suprafaţă de 267 mp, proprietate Pitu Rodica si Apostol Silvy Zoiţa.

iniţiator: primar Radu Stefan Mazăre

24.Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil Dp+P+1E - casă prăznuire, str. Nicolae Iorga nr. 12, teren în suprafaţă de 2135 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Constanţa, atribuit în folosinţă gratuită Arhiepiscopiei Tomisului - Parohia Sf. Gheorghe.

iniţiator: primar Radu Stefan Mazăre

25.Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Introducere teren în intravilan si construire imobil P+2E - service, reparaţii utilaje agricole, birouri, spaţii anexă si împrejmuire teren, parcelele A 71/7/1 si A/71/7/2 în suprafaţă totală de 19350 mp, proprietate Iamandii Cătălin si Mihaela.

iniţiator: primar Radu Stefan Mazăre

26.Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Introducere teren în intravilan si construire complex de producţie si servicii si împrejmuire teren, parcela A 898/40 în suprafaţă de 10000 mp, proprietate Pivodă Bogdan si Carmen.

iniţiator: primar Radu Stefan Mazăre

27.Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil P+4E - birouri si spaţii comerciale, str. Libertăţii nr. 1, teren în suprafaţă de 167,60 mp, potrivit actelor si 168 mp potrivit măsurătorilor, proprietate SC BOGSAR INVEST SRL;

iniţiator: primar Radu Stefan Mazăre

28.Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L.nr.178/08.07.2011.

iniţiator: primar Radu Stefan Mazăre

29.Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale către S.C.TIMONA S.R.L.

iniţiator: primar Radu Stefan Mazăre

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Construire parcare multietajată P+7E+T, în staţiunea Mamaia, zona Cazino-Albatros " si a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013.

iniţiator: primar Radu Stefan Mazăre

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din HCL nr.14/2011 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Parcul Seniorilor ".

iniţiator: primar Radu Stefan Mazăre

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.3 din HCL nr.529/13.12.2006 privind participarea municipiului Constanţa, în calitate de membru fondator, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa".

iniţiator: primar Radu Stefan Mazăre

33.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării si completării HCL nr.464/2009 pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferent obiectivului de investiţii „Reţea de agrement cu biciclete".

iniţiator: primar Radu Stefan Mazăre

34.Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale Ministerului Administraţiei si Internelor-Direcţia generală - logistică cu privire la plata obligaţiilor fiscale.

iniţiator: primar Radu Stefan Mazăre

35.Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 din HCL nr. 370/2007 privind
aprobarea cumpărării acţiunilor cesionate de la S.C. RAJA S.A. către Consiliul local
Constanţa.

iniţiator: primar Radu Stefan Mazăre
PRIMAR,
RADU STEFAN MAZĂRE

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii