Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
04:15 19 04 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Buna Vestire

ro

25 Mar, 2019 18:34 777 Marime text
„Cu adevărat, mare este taina creştinătăţii“ (I Tim. 3, 16)
După atâtea fărădelegi lumea lăudându-se cu înţelepciunea ei, a dat Slava Dumnezeului Nemuritor pe idolatrie, deşi Moise îngrădise Poporul ales cu poruncile Decalogului.
Protoevanghelia de la Facerea III,15 făgăduia la ,,Plinirea Vremii” praznicul de  Buna Vestire, care dezleagă misterele şi păstrează Taina cea din veac ascunsă: Dumnezeu se face Om.
Cartea Sfântă arată Calea şi cum a fost drumul pregătit, iar Evanghelia înseamnă Veste Bună şi descoperă Tainele.


Putem afirma că suntem privilegiaţi pentru că din aceste universuri  Creatorul alege Pământul din care ne-a zidit şi Însufleţit. Buna Vestire este Sărbătoare care cade în asprimea şi penitenţa Postului Mare şi dă dezlegare la Bucurie, căci arhanghelul Gavriil este trimis într-o locaţie precisă numită Nazaret, la o Fecioară al cărui nume este Maria. Pare de neimaginat şi de necrezut pentru sceptici, că o fiinţă angelică coboară din Cer în Valea plângerii să ne spună că Dumnezeu se face Om! Dar cea aleasă este  profeţită de proroci şi rodul rugăciunii părinţilor bătrâni Ioachim şi Ana, fiind făgăduită Templului; unde deprinde virtutea smereniei, curăţiei şi vredniciei faţă de Domnul. Se bucără Cerul că omul doreşte Raiul, iar  răul va fi azvârlit în adânc. Crescută la Templul din Ierusalim, Fecioara Maria era obişnuită cu atmosfera slujbelor religioase și citirea Scripturilor fiind hrănită de înger şi aştepta şi ea Ziua minunată când Domnul va zdrobi capul vicleanului șarpe veliar. Maria nu se mândreşte precum Eva şi  nu se descumpăneşte ,ci pune întrebări fireşti la care îngerul răspunde cu mesaj. Recomandăm duhovniceşte credincioşilor şi tututuror să citească Evanghelia zilei şi vor primi răspunsuri existenţiale. 
,,Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei.Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta?
Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit. Şi a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? Şi răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema (Luca I,26-35).
Toate născocirile şi teoriile filozofale care au perturbat umanitatea se destramă la acest dialog între Ceruri şi pământ. Raţional, logic şi pe limba omenească încât nu lasă loc de interpretări, pentru că fiinţa umană trebuia salvată. Acceptă Taina cea mai mai presus de fire, unindu-se firea dumnezeiască cu cea omenească în Persoana Fiului, pentru Veşnicie; iar  Mântuirea este un dar la care participă omul. Buna Vestire aparţine omenirii căci Dumnezeu se zămisleşte şi;,,Cel purtat în pântece a fost desăvărşit cu trupul” (Sf.Vasile cel Mare), dându-se de atunci fiecărui muritor posibilitatea Veşniciei şi la Parusie întreaga nemurire.
Este o zi de bucurie așteptată de cei care cred că nu sunt singuri în această lume cu Ceruri deasupra şi pe care Creatorul le-a zidit ca un Meşter iscusit. Şi astfel Treimea Sfântă și-a permis ca proprietar să-și păstreze o Împărație pe care ne-a dăruit-o ca  Rai. În Atotştiinţa Sa a  găsit Dumnezeu Calea cea mai potrivită ca să intre in Universul nostru spre uimirea tuturor și să se facă Om.
,,Care, Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o ştirbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, Ci S-a deşertat pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor, şi la înfăţişare aflându-Se ca un om, Pentru aceea, şi Dumnezeu L-a preaînălţat şi I-a dăruit Lui nume, care este mai presus de orice nume; Ca întru numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de dedesubt. Şi să mărturisească toată limba că Domn este Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu-Tatăl” (Filipeni II,6-10).
Când noi creştinii spunem că la Bunavestire s-a petrecut Minunea unii  glumesc, dar raţionaliştii cu ştiinţa explorării sunt surprinşi de Taină. Încă nu cred că poate fi posibil așa ceva și întind Parabole aşteptând semnale,  sau trimit echipe spațiale pentru a afla dacă Sfintele Scipturi au dreptate. Creștinii sunt socotiți creduli, mistici și dogmatici, deși istoria religiilor popoarelor are ca numitor comun divinitatea! Evanghelia şi Predania lăsată de  înaintașii în Biserica întemeiată de Hristos vorbește întruna despre acest Adevăr, şi lumea se convinge că Dumnezeu nu minte. Totul se împlinește chiar dacă suntem contemporani doar cu ,,timpul” care nu ne așteaptă. Fiindcă ne iubeşte şi Îi pasă de noi, Sfânta Treimea  ne ridică la demnitatea cea dintâi ,,pe care am pierdut-o prin slăbiciunea minţii şi sfatul vrăjmaşului”.
Ce s-a întâmplat știm, iar  urmările le simțim. 
,,Astăzi este începutul mântuirii noastre şi arătarea Tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiu Fecioarei Se face şi Gavriil Harul Îl binevesteşte. Pentru aceasta şi noi, împreună cu Dânsul, Născătoarei de Dumnezeu să-i strigăm: Bucură-te, cea Plină de har, Domnul este cu tine!” (tropar).
Curioșii sunt surpriși de Buna Vestire  şi ştiinţei îi zboară gândul spre Universurile ,,Lumilor paralele”.
De fapt astăzi se întălnește Civilizația dumnezeiască care trimite mesagerul Cerului în lumea terestră. Creștinismul Noului Testament vorbește mereu despre Evenimentul sfânt. Avem credință și Atotştiinţa lui Dumnezeu;Chenoza sau Întruparea. Singurul inconvenient pentru cei necredincioşi la această Bunăvestire este doar Iisus, care va cere tuturor socoteală într-o zi bună zi! Sărbătoarea Sfântă  aminteşte lumii ce s-a petrecut  în luna a şasea a calendarului evreiesc care începea la 1 septembrie.
25 Martie Buna Vestire; ,,Ziua în care s-au copleşit cerurile şi pământul Creatorul acceptă trup pentru a descătuşa din robie făptura înghiţită şi stăpânită de moarte” (Sf. Ioan Damaschin).
Astăzi începe restaurarea Chipului şi Răscumpărararea, iar noi devenim teofori (care poartă în inima lui pe Dumnezeu). Între cer şi pământ s-a scurtat distanţa prin bunăvoinţa lui Dumnezeu, iar Hristos nu este idee ci ipostas al Treimii şi se face văzut şi iubirea dumnezeiască ne-a schimbat viaţa. Buna Vestire leagă cele două Testamente, iar mesianismul Împărăţiei este Veşnic. Acesta este începutul mântuiri nostre şi Vestea Bună că Dumnezeu sălăşluieşte în fiecare din noi. O Veste venită din cer cu un mesaj plin de iubire spre care au privit toate veacurile; spre Hristos, iar planul a fost gândit mai înainte de începutul lucrurilor, spune Sf. Maxim Mărturisitorul.
,,Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel” (Isaia VII,14).
Buna Vestire păstrează mărturia iubirii de oameni a Lui Dumnezeu, şi chipul duhovnicesc al Maicii Domnului. Nu prezintă doar un eveniment istoric local, în Nazaret, ci Veşnicia Treimii Sfinte. Cu Bunavestirea, începe rolul Maicii Domnului ca rugătoare şi ajutătoarea celor care-i cheamă numele. Rugăciunile ei deschid Cerul şi ajung la Prestolul sfinţeniei şi prin ea noi ne-am îmbrăcat cu slavă. Este Chivot sfânt şi Năstrapă de aur, iar Fiul lui Dumnezeu este Fiul Omului. Acel Noul Adam pe care ,,întâmplător” Pilat batjocoritor îl arată lumii; ,,Iată, Omul!” Doamne, Taina Ta care biruieşte rânduiala firii, numai Tu faci minuni! Maică şi totuşi pururea Fecioară, aşa cum o închipuia Iezechil în viziunea sa, cu poarta prin care Domnul a intrat şi a rămas închisă. 
Biserica Ortodoxă o Preacinsteşte pe Maica Domnului şi este mai presus decât toţi sfinţii şi îngerii, aşa cum au hotărât Sinoadele ecumenice, iar imnografii i-au închinat cântări de laudă. Imnologia Sfinţilor Părinţi arată Preacinstirea, care i se cuvine: ,,Spăimântatu -s-au toate de dumnezeiască Slava Ta, că Tu, Fecioară neispitită de nuntă, ai născut Fiu, pe Cel fără de ani.” 
Evlavia creştină preamăreşte rolul Născătoarei de Dumnezeu, având modelul închinării îngerului, şi zice acum, în Acatist, aşa: ,,Bucură - te, prin care răsare bucuria/ Bucură - te, prin care piere blestemul/ Bucură - te, chemarea lui Adam, celui căzut/ Bucură - te, izbăvirea lacrimilor Evei/ Bucură-te, prin care se deschide Raiul”.
Dragostea lui Dumnezeu peste timp şi spaţiu, ca să ne bucurăm  de Înviere. Sărbătoare Împărătească a Întrupării sau zămislirii lui Iisus ca Om din Fecioara Maria: Buna Vestire.
Iată Crezul dreptei credinţe: ,,Şi s-a întrupat de la Duhul Sfânt, şi din Fecioara Maria şi s-a făcut om.”  
Suntem iubiţi cu iubire veşnică!
,,Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. Şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Şi a zis Maria: Măreşte sufletul meu pe Domnul. Şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile (Luca I,42-43, 45-47).
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii