Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
11:51 11 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consiliul de Administraţie al Oil Terminal convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Ce cuprinde ordinea de zi

ro

11 Sep, 2017 14:29 883 Marime text
Consiliul de Administraţie al Societăţii Oil Terminal S.A., întrunit în şedinţa din data de 11.09.2017 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 18.10.2017, la ora 11.00, în sala de şedinţe de la sediul societăţii, strada Caraiman, nr. 2, Constanţa.
 
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor este următoarea:
 
1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2017.
2. Aprobarea valorii de 1 million Euro reprezentând poliţa de asigurare pentru răspundere civila a administratorilor societăţii.
3. Aprobarea încheierii unui contract de consultanţă, asistenţă juridică ţi reprezentare legala in vederea majorarii capitalului social al societatii.
4. Aprobarea mentinerii structurii de garantii in vederea prelungirii contractului de credit nr. 1403/27.11.2015 privind facilitatea de emitere scrisoare de garantie bancara in valoare de 47.017.708 lei.
5. Imputernicirea directorului general, directorului economic și a șefului biroului juridic litigii sau înlocuitorii de drept ai acestora să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să
semneze în numele și pentru societate contractele de credit, contractele de garanție reală mobiliară și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea
relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate.
6. Revocarea doamnei Hermina Bectemir din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal S.A.
7. Revocarea domnului Ionut Barbu din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal S.A.
8. Alegerea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Societatatii Oil Terminal SA pe locurile ramase vacante ca urmare a revocarilor administratorilor provizorii de la punctul 6)si 7).
9. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie alesi la pct. 8), pentru o perioada de timp egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatelor
predecesorilor pe care ii inlocuiesc sau pana la finalizarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 111/2016;
10. Stabilirea indemnizaţiei fixe lunare a administratorilor provizorii alesi la pct. 8);
11. Aprobarea formei contractului de administrare ce va fi încheiat cu administratorii provizorii;
12. Imputernicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generală pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii alesi.
13. Aprobarea prelungirii cu 2 luni a duratei mandatului administratorilor al carui mandat expira la data de 11.11.2017.
14. Aprobarea incheierii unui act aditional la contractele de administrare ca urmare a prelungirii duratei mandatului cu urmatorul articol :
- Art. 1. Se prelungeste durata contractelor de administrare cu 2 luni.
15. Imputernicirea doamnei Aura Gabriela Dumitru, in calitate de reprezentant al actionarului majoritar, Ministerul Energiei, sa semneze actele aditionale la contractele de administrare ale
administratorilor societatii.
16.Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
17.Imputernicirea directorului general al societăţii să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Constanţa şi pentru efectuarea formalităţilor privind publicarea acestor hotărâri.
18.Stabilirea datei de 06.11.2017 ca data de inregistrare şi a datei de 03.11.2017 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
 
Sunt îndreptăţiţi să participe la lucrările adunării, toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 06.10.2017 zi stabilită ca dată de referinţă. Numai persoanele care sunt acţionari la această dată au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale.

În cazul în care, la data de 18.10.2017 nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor, se va desfăşura în data de 19.10.2017, ora
11.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
 
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social (denumiţi in continuare Iniţiatori) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Acţionarii Societatii Oil Terminal S.A. înregistraţi la Data de referinţă în registrul acţionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de AGOA, prin
utilizarea formularului de vot prin corespondenţă, pus la dispozitie, atat în limba română, cat si in limba engleza, începând cu data de 15 Septembrie 2017, pe site-ul societatii www.oil-terminal.com sau de la
sediul societăţii, strada Caraiman nr. 2, Constanta, de la Compartimentul Actionariat-Comunicare si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii