Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
12:36 04 12 2023 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Se întrunește Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism a municipiului Constanța. Ce proiecte imobiliare se află pe ordinea de zi?

ro

20 Nov, 2023 17:00 823 Marime text
  • Comisia tehnică de estetică urbană și Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism se vor întruni în data de 23.11.2023, începând cu ora 12:00
  • Pe ordinea de zi se află PUD – construire imobil P+2E – cazare turistică și comerț, stațiunea Mamaia, zona Cazino, investor Obreja Ioan – etapa emitere aviz Arhitect șef, PUD – construire imobil P+2E – cazare turistică și comerț, stațiunea Mamaia, zona Cazino, investitor societatea Magic Stil SRL – etapa emitere aviz Arhitect șef, PUZ pentru teritoriul intravilan delimitat de str. Jupiter, str. Constantin Brătescu, str. IG Duca, bd. Mamaia și str. Sarmisegetuza, inițiator societatea Medimar Imagistic Services SRL – etapa emitere aviz Arhitect șef și cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - introducere în intravilan și reglementare teren extravilan - parcela A 1071/15/1, A 1071/15/2/2 – 43 loturi – contruire ansamblu locuințe individuale și dotări de cartier, inițiator societatea Agertrans SRL
 


Comisia tehnică de estetică urbană și Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism se vor întruni în data de 23.11.2023, începând cu ora 12:00.

Pe ordinea de zi se află mai multe documentații urbanistice, după cum urmează:
 
1. PUD – construire imobil P+2E – cazare turistică și comerț, stațiunea Mamaia, zona Cazino, investor Obreja Ioan – etapa emitere aviz Arhitect șef;

PUD-ul are drept scop reglementarea terenului pentru construirea unei structuri turistice cu spațiu comercial la parter, vezi secțiunea „documente" pe terenul aflat în Constanța, stațiunea Mamaia, pe amplasamentul unui spațiu comercial existent, parter, a unui imobil cu funcțiuni principale de turism și comerț, conform PUZ aprobat, cu regimul de înălțime P+2, astfel încât să fie îndeplinite cerințele funcționale și de calitate construcției propuse,în relație cu construcțiile învecinate, și în special cu ansamblul de clădiri ce constituie monumentul de patrimoniu în zona de protecție a căruie se află, și anume ansamblul Cazino-Mamaia, monument istoric cu codul CT-II-a-B-21001.

Terenul este înscris în cartea funciară a UAT Constanța cu numărul cadastral nr. 239373, aflat în intravilan.

Folosirea actuală a terenului este curți, construcții. Pe parcelă se află o construcție parter, cu funcțiunea de spațiu comercial . Suprafața terenului este de 135 mp.
Conform certificatului de urbanism nr. 2237 din 26.07.2021, în care sunt menționate reglementările în vigoare pentru terenul în cauză, referitor la regimul tehnic al terenului, destinația stabilită prin planurile de urbanism este corespunz[toare Zonei A, UTR 8, pct 51– alimentație publică, cazare, comerț, servicii.

Se admit:funcțiuni de turism, servicii, funcțiuni de sănătate sau funcțiuni legate de culte.

Se admit cu condiționări:construcții și instalații demontabile pentru funcțiuni comerciale și de alimentație publică ealizate numai cu ocazia unor evenimente culturale, sportive, târguri, expoziții; corturi cu caracter provizoriu numai cu ocazia unor evenimente, amenajări pentru alimentație publică numai cu ocazia unor evenimente, organizări de evenimente în perioada sezonului estival, extinderea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condițiilor de amplasare,echipare și configurare, precum și a posibilităților maxime de ocupare și utilizare aterenului prevăzute de regulament.

Utilizări interzise: activități de orice tip care sunt poluante, prezintă risc tehnologic sau incomodează printraficul generat, funcțiuni industriale, depozitare, platforme de precolectare a deșeurilor urbane, clădiri sau amenajări care produc agresarea peisajului, prin poluări saudiminuarea vegetației și distrugerea habitatului natural și contravin normelor de protecțiestabilite pe plan național/local.


Pe parcursul derulării procesului de informare şi consultare publică au fost transmise observații, care vizează reglementările propuse.
Prin sesizarea formulată de Ioniță Gabriel, Ioniță Paulina, Furtună Mihaela, petenții, coproprietari ai imobilului învecinat (nr.cadastral 205679), au transmis obiecțiuni privind propunerile PUD, fiind vizate următoarele aspecte:

-existența unei neconcordanțe de poziționare între situația reală din teren și planul cadastral, din documentația PUD, fiind afectată proprietatea peteților;
- se solicită îndreptarea erorii din planuri, în propunerea PUD exitând o suprapunere peste cornișa clădirii învecinate aparținând petenților (nr. cadastral 205679);
- în documentația PUD se specifică în mod eronat că restul terenurilor vecine amplasamentului aparțin municipalității;
- clădirea propusă va umbri proprietatea petenților pe parcursul a trei sferturi din timpul zilei;
-propunerea actuală pentru care nu sunt specificate avizele obținute, se suprapune peste canalizarea, căminul de alimentare cu apă și peste cablul de electricitate ce alimentează proprietatea.

Prin răspusul formulat, elaboratorul PUD, SC All Arhitectura SRL a menționat următoarele:
- PUD a fost elaborat pe baza planului de amplasament avizat de O.C.P.I., elaboratorul neavând competențe de modificare a acestuia;
- Se vor completa și modifica precizările despre retrageri, cu respectarea art. 612, 614 și 615 din Codul civil și poziționarea clădirii astfel încât să nu afecteze cornișa autorizată a clădirii existente pe parcela cu nr. cadastral 205679;
- Se va completa documentația cu menționarea vecinătății cu proprietatea peteților, nr. cadastral 205679;
- Cap. 3.11 se va completa cu echiparea existentă, conform avizelor emise de RAJA SA, E- Distribuție, Distrigaz Sud Rețele, Orange Communications și RCS RDS SA;
- Pentru imobilul cu nr. cadastral 205679-C1, ce are funcțiunea de comerț, obligativitatea însoririi nu este reglementată de norme în vigoare. În prezent imobilul primește însorire numai dinspre vest, iar construcția propusă prin PUD nu modifică acest fapt.
 

2. PUD – construire imobil P+2E – cazare turistică și comerț, stațiunea Mamaia, zona Cazino, investitor societatea Magic Stil SRL – etapa emitere aviz Arhitect șef;

Firma Magic Stil SRL și-a arătat intenția, încă din anul 2022, de a construi un imobil cu spații de cazare în zona Casino din stațiunea Mamaia și a solicitat aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD).
 
Este vorba despre „PUD – construire imobil P+2E – cazare turistică și comerț, stațiunea Mamaia, zona Cazino“.
 
Publicul a putut să transmită observații și propuneri în perioada 18.10.2023 – 1.11.2023 în vederea stabilirii cerințelor de elaborare.
 
Obiectul PUD-ului este stabilirea configurării pe terenul aflat în stațiunea Mamaia, pe amplasamentul unui spațiu comercial existent, parter, a unui viitor imobil cu funcțiuni principale de turism și comerț, conform Planului Urbanistic Zonal existent, cu regimul de înălțime P+2, astfel încât să fie îndeplinite cerințele funcționale și de calitate a construcției propuse, în relație cu cele învecinate și, în special, cu ansamblul de clădiri ce constituie monumentul istoric în zona de protecție a cărui se află terenul, și anume ansamblul Cazino Mamaia.
 
Folosirea actuală a terenului este curți – construcții. Suprafața acestuia este de 113 mp. Conform Certificatului de urbanism 2623 din 8.09.2021, în care sunt menționate reglementările în vigoare pentru terenul în cauză, referitor la regimul tehnic al terenului, destinația stabilită prin planurile de urbanism este corespunzătoare Zonei A – alimentație publică, cazare, comerț, servicii.
 
Zona se află în centrul stațiunii Mamaia, între Casino și Castel (fostul Palat Regal). Clădirile de pe teren fac parte din zona Piațeta Casino, conform certificatului de urbanism. În vecinătate se află, spre sud și est, o serie de localuri de alimentație publică și spații comerciale, și un hotel, iar spre nord, fostul complex Albatros. Arhitectura zonei este variată, parțial rustică și parțial modernă, cu caracter neunitar și greu de asociat monumentului istoric.
 
În data de 18.10.2023 beneficiarul a demarat procedura informării și consultării publicului privind Planul Urbanistic de Detaliu - "construire imobil P+2E - cazare turistică și comert, Stațiunea Mamaia, Zona Cazino, nr. cadastral 244154", depunând planul de situație cu numere poștale și declarația de vecinătăți în vederea notificării proprietarilor limitrofi.
 
Conform anunțului de consultare, cetățenii interesați au fost invitați să consulte documentația de urbanism disponibilă pe site-ul Primăriei Municipiului Constanţa (secțiunea Despre instituție – Urbanism - rubrica Lista cu dezbateri publice pe teme de urbanism).
 
Pe parcursul derulării procesului de informare şi consultare publică au fost transmise observații, care vizează reglementările propuse.
Observațiile formulate prin adresa 209465/30.10.2023 de către Ioniță Gabriel, Ioniță Paulina, Furtună Mihaela, în calitate de coproprietari ai imobilului învecinat (nr. cadastral 205679), vizează obiecțiuni privind propunerile PUD, după cum urmează:

-existența unei neconcordanțe între situația reală din teren și documentația PUD, referitoare la aleea pietonală adiacentă pe latura de nord (cu lățime de 3.5 metri);
-se solicită menținerea căii de acces către proprietatea petenților;
-față de limitele proprietății la vest și nord, clădirea propusă prin PUD pe parcela cu nr. cadastral 244154, nu va trebui să depășească aliniamentul limitei de proprietate, atât în lungime cât și pe toată înălțimea acestuia;
- în documentația PUD se specifică în mod eronat că restul terenurilor vecine amplasamentului aparțin municipalității;
- clădirea propusă va umbri proprietatea petenților pe parcursul a trei sferturi din timpul zilei.

Au fost atașate fotografii pentru susținerea obiecțiunilor.

Prin răspusul formulat, elaboratorul PUD, SC All Arhitectura SRL a menționat următoarele:
- Porțiunea din aleea pietonală care reprezintă aleea de acces către clădirea cu IE 205679 nu
este propusă a fi demolată, întrucât nu este propreitatea inițiatorului PUD;
- Se va completa și rectifica documentația cu privire la vecinătăți;
- Se va rectifica documentația prin menționarea caracterului privat al proprietății de la vest și parțial nord;
- Se vor completa și modifica precizările despre retrageri, cu respectarea art. 612, 614 și 615 din Codul civil și neafectarea proprietatilor invecinate;
- PUD a fost elaborat pe parcela cu nr. cadastral 244154, conform extrasului de plan cadastral din 24.08.2023;
- Pentru imobilul cu nr. cadastral 205679-C1, ce are funcțiunea de comerț, obligativitatea însoririi nu este reglementată de norme în vigoare. In prezent imobilul primește însorire numai dinspre vest, iar construcția propusă prin PUD nu modifică acest fapt.
b) Probleme, observaţii şi rezerve pe care iniţiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivaţia acestui lucru.
 
Magic Stil SRL
 
Societatea Magic Stil a fost înființată în data de 12 ianuarie 1994, având sediul pe strada Delfinariului, numărul 6, din municipiul Constanța. Administratori sunt Cherața Carapali, care este și asociat, cu 25% din capitalul social, împreună cu Dumitru Carapali (75%). Cifra de afaceri raportată pentru anul 2022 a fost de 5.566.103 lei, profitul net de 512.161 de lei, iar datoriile, de 941.624 de lei.
 
3. PUZ pentru teritoriul intravilan delimitat de str. Jupiter, str. Constantin Brătescu, str. IG Duca, bd. Mamaia și str. Sarmisegetuza, inițiator societatea Medimar Imagistic Services SRL – etapa emitere aviz Arhitect șef;

Inițiatorul PUZ-ului este Medimar Imagistic Services SRL iar elaborator arhitect Tutun Alina Mihaela, SC Mia Architecture&Design Studio SRL, vezi secțiunea „documente”.
 
Terenul are categoria de folosință „curți construcții“.
Prezenta documentație are ca obiect obținerea avizului de oportunitate conform Certificatului de urbanism nr. 1.370/04.05.2021, eliberat de Primăria Constanța, în vederea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, generat de imobilul cu nr. cadastral 211795 și cu o suprafață totală de 246mp.

Prin PUZ se vor stabili reglementări noi cu privire la: regimul de construire, funcţiunea amplasamentului, înălţimea maximă admisă. Amplasamentul care generează studiul prezentului PUZ, cu o suprafață totală de 246mp, are edificat pe acesta un imobil C1 – construcție cu regim de înălțime S+P+3E+terasă și funcțiunea de construcții de locuit -, cu o suprafață construită la sol de 231mp și o suprafață desfășurată de 1.481mp, ce funcționează ca un condominiu: un apartament pe etaj.

Beneficiarul, Medimar Imagistic Services SRL, deține spațiul de la parterul și subsolul imobilului C1 și cotă parte din terenul aflat pe strada Jupiter nr. 19 în proprietate indiviză.
 
Despre Medimar Imagistic Services SRL
 
Înfiinţată în anul 2007, Medimar Imagistic Services SRL are sediul social în municipiul Constanţa.

Asociat unic și administrator este Mariana Bărdaş.

Societatea se ocupă de „activităţi de asistenţă medicală specializată“.

Potrivit www.termene.ro, Mariana Bărdaş mai este asociată în Albani Management & Mentenance SRL,  Save Working SRLși Quality Promotions Services SRL.

Pentru 2022, compania a raportat o cifră de afaceri de 18.069.229 lei, 38 de angajați și un profit de 5.581.229 lei.

Medimar Imagistic Services SRL este beneficiarul unui  proiect finalizat derulat prin Program Operațional Regional (POR) prin care s-a dorit realizarea de investiții pentru diversificarea capacităților avansate de dezvoltare a serviciilor inovatoare în domeniul Sănătate; Diversificarea activitătii societătii, creșterea calității proceselor și serviciilor și stimularea cererii de inovare din domeniul investigațiilor de înalta performanță prin achiziția unui RMN și CT, utile în diagnosticul și screeningul afecțiunilor din toate specialitățile medicale. Valoarea proiectului a fost de 7.241.731,36 lei.
 
 
4. Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - introducere în intravilan și reglementare teren extravilan - parcela A 1071/15/1, A 1071/15/2/2 – 43 loturi – contruire ansamblu locuințe individuale și dotări de cartier, inițiator societatea Agertrans SRL.
 
Agertrans SRL, prin Nelu Voicilă, a obținut pe 30 martie 2023, autorizația de construire pentru un bloc pe strada Labirint nr. 2 din Constanța.
 
Prin AC 313 din data de 30.03.2023, compania Agertrans SRL va construi un bloc S+P+5-6E cu funcțiunea de locuințe colective, împrejmuire teren și organizare de șantier. Documentul are o valabilitate de 24 de luni.
 
Amintim că recent Primăria Constanța a emis autorizația de construire necesară ca firma Agertrans SRL, controlată de Virgil Lixandru, să amenajeze alee de acces și parcare pe strada Oborului din Constanța. Prin Autorizația de Construire nr. 180 din data de 28 februarie 2023, compania Agertrans SRL prin Nelu Voicilă a obținut documentația pentru „Amenajare alee acces și parcare aferentă investiției Construire imobil S+P+5-6E cu funcțiunea de locuințe colective, împrejmuire teren și organizare de șantier” conform CU 3246/19.10.2020 (strada Labirint nr. 2). Documentul este valabil 24 de luni.
 
Alte investiții
 
Prin CU 2809 din data de 15 septembrie 2021, Agertrans SRL, prin Nelu Voicilă, dorește elaborarea unui PUZ pentru introducere în intravilan a terenului parcela A1080/3 și construire ansamblu rezidențial de locuințe colective P+4E, P+6E ȘI P+8E, echipamente publice și comerciale specific zonei rezidențiale, serivcii, comerț, scuaruri publice, spații de loisir și agreement (parc urban). Valabilitatea documentului este de 24 de luni.
Pe 28 octombrie 2020, Euro Vial Residence SRL a obținut de la primăria Constanța și autorizația de construire pentru ansamblul turistic pe care îl ridică pe în stațiunea Mamaia. Autorizație de construcție pentru modificarea proiectului imobiliar, prin supraetajare cu încă un nivel, o singură dată, în suprafață de maximum 20%.

SC Euro Vial Residence SRL, controlată de fostul consilier local PNL Ion Virgil Lixandru, a modificat în 2019 imobilul pe care îl ridică în municipiul Constanţa, bulevardul Mamaia nr. 341.

Firma a obţinut de la Primăria Constanţa certificatul de urbanism nr. 276, pentru modificare proiect autorizat cu A.C. nr. 901/07.06.2019 - construire ansamblu turistic corp A-2 s+P+5e şi corp B-2s+P+5e prin supraetajare.

Prin CU 2692 din data de 9 noiembrie 2022, prin care dorește să efectueze demersurile din stațiunea Mamaia, aproape de granița dintre Constanța și Năvodari, pentru edificarea a trei imobile 2S+P+5-8E cu funcțiuni de turism, piscină, amenajări activități nautice, locuri de joacă pentru copii, apartamente de vacanță, locuințe permanente, amenajări ale spațiilor publice, semipublice, private. Documentul este valabil 24 de luni.

 Agertrans SRL, în datele Registrului Comerțului 

Firma a fost înființată în anul 1998, cu sediul social în Agigea, pe strada Ecluzei. Asociați sunt Ion Virgil Lixandru, cu 99,99% și Paula Anca Lixandru, cu 0,01%. Administrator este Nelu Voicilă.

Conform confidas.ro, Paula Anca Lixandru mai apare în Elmedo Automatizări SRL, Euro Vial Property SRL; DVR Laundry SRL, Euro Vial Servicii SRL și Euro Vial Consulting SRL. Lixandru Ion Virgil apare în Casy Prod SRL, Euro Vial Residence SRL, Euro Vial Holding SRL; Euro Vial Lighting SRL, iar Nelu Voicilă apare în Euro Vial Holding SRL, Euro Vial Project SRL, Neptun Grand Hotel SRL, Euro Consumer SRL, Euro Vial Live SRL, Euro Vial Residence SRL, Euro Vial Lighting SRL, Euro Vial Development SRL, Le Pigeonnier SRL și Euro Vial Private SRL.
 
Pentru documentarea acestui articol s-au folosit informații și de pe platforma termene.ro.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
 
Citește și:

O nouă structură turistică și comerț în stațiunea Mamaia. Planul Urbanistic de Detaliu se află în consultare publică (DOCUMENTE)
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii