Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
18:20 22 05 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Primăria Constanţa aşteaptă cereri Cine beneficiază de tichete sociale pentru preşcolari

ro

15 Apr, 2016 00:00 1593 Marime text


Primăria municipiului Constanţa, prin Serviciul de Asistenţă şi Protecţie Socială, primeşte cereri-declaraţii privind acordarea stimulentului educaţional. Pentru anul şcolar 2015-2016, cererile, însoţite de documentele justificative, se pot depune până pe 30 aprilie.
 
Potrivit prevederilor legale în vigoare, pentru a stimula participarea şi accesul la educaţie al preşcolarilor, se acordă tichete sociale. Beneficiari sunt copiii cu vârste cuprinse între trei şi şase ani care frecventează grădiniţele şi provin din familii defavorizate. Aceste tichete se acordă familiilor cu venituri sub 284 de lei lunar pe membru de familie şi sunt condiţionate de prezenţa zilnică a micuţilor la programul educaţional derulat în grădiniţe. Un tichet social are valoarea de 50 de lei/lună şi se acordă pentru perioada septembrie - iunie a anului şcolar.
 
Potrivit reprezentanţilor Primăriei Constanţa, pentru a intra în posesia acestor tichete sociale, potenţialii beneficiari trebuie să depună o serie de acte doveditoare. Primul pas este depunerea la Serviciul de Asistenţă şi Protecţie Socială a unei cereri-declaraţie pe proprie răspundere, care va fi însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, precum şi veniturile realizate de către membrii săi. De asemenea, se va depune şi o dovadă privind înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de grădiniţa unde merge copilul.

Alte documente necesare

Dosarul va cuprinde şi alte acte care vizează componenţa familiei şi veniturile obţinute de aceasta, prin care solicitantul demonstrează că este îndreptăţit să primească acest tichet social. Documentele prin care se stabileşte componenţa familiei ataşate la dosar sunt  livretul de familie, precum şi copie certificată sau, după caz, autentificată pentru conformitate cu originalul, a următoarelor acte: certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate; certificatul de căsătorie; hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii; hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii; dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii; hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută; hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor şi, după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.
 
Pentru a demonstra care este venitul familiei preşcolarului care ar putea primi tichet social, la dosar se vor ataşa următoarele acte:  adeverinţe privind salariul net, cu menţiunea dacă sunt primite tichete de masă, precum şi valoarea lor; cuponul de pensie; cuponul de ajutor de şomaj, precum şi mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a dreptului etc.

Cum se calculează venitul familiei 

Potrivit unui anunţ postat pe site-ul oficial al Primăriei Constanţa, la stabilirea venitului net lunar pe membru de familie (284 de lei, la acest moment), se iau în considerare toate veniturile impozabile şi neimpozabile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligaţiile legale de întreţinere faţă de copii şi/sau faţă de părinţi, pe care membrii familiei le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educaţional.
 
„Veniturile realizate de membrii familiei, inclusiv cele exceptate, se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor“, se precizează în anunţ. Totodată, se face menţiunea că, „în cazul familiei sau persoanei singure care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu alte familii ori persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea venitului pe membru de familie se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete realizate în comun de persoanele din gospodărie. În cazul în care nu se poate determina partea ce revine de drept, solicitantul completează o declaraţie pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună“.

Ce sume nu se iau în calcul 

La calcularea venitului obţinut de familia care solicită acordarea de tichete sociale pentru preşcolar nu se vor lua în calcul: sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993, republicată, cu modificările ulterioare; ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
 
De asemenea, nu se vor lua în calcul: ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile; sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susţinerii educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale; sumele primite din activitatea de zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată; sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale; sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenţă.
 
„Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activităţile organizate în cadrul unităţilor din învăţământul preşcolar, în perioada septembrie-iunie, sub rezerva îndeplinirii condiţiei de prezenţă, iar titularul tichetului social pentru grădiniţă are obligaţia să anunţe orice modificare în componenţa familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia“, se menţionează în anunţul Primăriei Constanţa.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii