Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
19:55 25 05 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Motivarea deciziei CNSC în cazul proiectului de restaurare a Cazinoului Constanţa (document)

ro

20 Feb, 2017 00:00 1574 Marime text
Compania Naţională de Investiţii (CNI) se vede obligată să reanalizeze oferta Euromateria SRL în cadrul licitaţiei pentru reabilitarea Cazinoului, în urma deciziei din 18 ianuarie a Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC), care a admis contestaţia formulată de Euromateria SRL, în calitate de lider al Asocierii Euromateria SRL - Imera SRL - Aduro Impex SRL, în contradictoriu cu CNI SA, în cadrul licitaţiei pentru lucrările de reabilitare şi restaurare a Cazinoului din Constanţa.

Din adresa CNSC, aflăm că CNI declarase drept câştigător al acestei licitaţii, ce a fost lansată încă din luna mai a anului trecut, Asocierea Euras - Polarh Design.
 
Vă reamintim că, în primăvara anului trecut, Compania Naţională de Investiţii a reluat pentru a treia oră licitaţia privind restaurarea Cazinoului din Constanţa. Euromateria SRL este firma care a contestat mai multe lucrări de anvergură din municipiul Constanţa, printre care şi Parcul Arheologic, un proiect de reabilitare pe fonduri europene care a pierdut finanţarea din cauza numeroaselor contestaţii.

Iată cum sună motivarea CNSC!

Motivarea deciziei CNSC cu privire la soluţionarea contestaţiilor împotriva rezultatului procedurii de achiziţie publică pentru „Servicii de proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţii inclus în Programul naţional de construcţii de interes public sau social - Consolidare şi restaurare Cazino Constanţa“.
 
Contractul presupune elaborarea proiectului tehnic (PT), a documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC), a detaliilor de execuţie, asistenţă tehnică pe durata executării lucrărilor din partea proiectantului şi execuţia lucrărilor aferente consolidării şi restaurării.
 
Contestaţia nr. 1212 din 20.12.2016, transmisă prin mijloace electronice (e-mail) Ia data de 20.12.2016, înregistrată Ia Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 39173 din 21.12.2016, formulată de firma Corint SRL, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Alba cu nr. 301/126/1993, având CUI 3500299, atribut fiscal RO, reprezentată de împuternicit, lider al asocierii, a fost formulată împotriva rezultatului procedurii de achiziţie publică comunicat prin adresa nr. 18270 din 28.11.2016, emisă de Compania Naţională de Investiţii, autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă, desfăşurată în conformitate cu cap. III, secţiunea a 2-a din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, având ca obiect „Servicii de proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţii inclus în programul naţional de construcţii de interes public sau social Consolidare şi restaurare Cazino Constanţa“.
 
Contractul presupune elaborarea proiectului tehnic (PT), a documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC), a detaliilor de execuţie, asistenţă tehnică pe durata executării lucrărilor din partea proiectantului şi execuţia lucrărilor aferente consolidării şi restaurării.
 
Corint SRL a solicitat Consiliului să dispună anularea comunicării rezultatului procedurii nr. 18270 din 28.11.2016, precum şi a actelor subsecvente, şi în subsidiar obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii de atribuire prin includerea ofertei sale în categoria celor acceptabile şi conforme.
 
Prin contestaţia nr. 1625 din 20.12.2016, depusă în data de 20.12.2016 la CNSC cu nr. 39373 din 22.12.2016, formulată de o altă societate comercială înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împotriva rezultatului procedurii de achiziţie publică comunicat prin adresa nr. 18271 din 28.11.2016, în calitate de lider al unei asocieri, în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică, s-a solicitat CNSC să dispună anularea comunicării rezultatului procedurii nr. 18271 din 28.11.2016, prin care oferta sa a fost respinsă ca inacceptabilă şi neconformă; obligarea autorităţii contractante Ia reevaluarea ofertei sale de la etapa verificării admisibilităţii acesteia; anularea raportului procedurii.
 
Printr-o altă cerere de intervenţie, nr. 1/103, din 3.01.2017, transmisă atât prin mijloace electronice (e-mail), Ia data de 5.01.2017, înregistrată la CNSC cu nr. 528 din 6.01.2017, respectiv nr. 1198, din 11.01.2017, formulată de un agent economic, în calitate de lider al asocierii, a solicitat CNSC să dispună admiterea în principiu a cererii de intervenţie formulate de Euras SRL; în temeiul art. 26, alin. (6) din Legea nr. 101/2016, respingerea pe cale de consecinţă şi continuarea procedurii de achiziţie publică în conformitate cu raportul procedurii ce stă la baza adreselor de comunicare a rezultatului procedurii; în temeiul art. 26, alin. (9) din Legea nr. 101/2016, obligarea contestatoarelor la plata cheltuielilor efectuate pentru soluţionarea contestaţiei, constând în onorariu avocaţial. Pentru a se asigura pronunţarea unei soluţii unitare, CNSC a procedat la conexarea contestaţiilor formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile art. 17, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 101/2016.
 
Consiliul a fost legal sesizat şi este competent, potrivit dispoziţiilor art. 266, alin. (1) din OUG nr. 34/2006, să soluţioneze contestaţiile de faţă. Prin contestaţia depusă, asocierea, în calitate de ofertant în procedura de licitaţie deschisă desfăşurată în conformitate cu cap. III, secţiunea a 2-a din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, modalitatea de derulare a procedurilor de atribuire fiind offline cu etapa finală de licitaţie electronică, organizată de autoritatea contractantă - CNI SA în vederea atribuirii contractului de execuţie lucrări având ca obiect „Servicii de proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţii inclus în Programul naţional de construcţii de interes public sau social - Consolidare şi restaurare Cazino Constanţa“.
 
De asemenea, în cuprinsul contestaţiei, contestatoarea face un istoric al procedurii, arătând că oferta sa a fost respinsă ca inacceptabilă şi neconformă, în baza prevederilor art. 36, alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 79, alin. (1) din HG nr. 925/2006, respectiv nedepunerea certificatului ISO 9001 pentru asociatul afiliat, element corespunzător motivului de respingere privitor la aparenta neîndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe de calificare stabilite în documentaţia de atribuire şi necorelarea cantităţii ofertate în formularul F4.
 
Referitor la primul motiv, respectiv acela că oferta sa nu ar îndeplini una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite în documentaţia de atribuire, deoarece nu a fost prezentat certificatul ISO 9001, contestatoarea precizează următoarele: acest aspect a fost vizat şi de cererile de clarificare formulate de autoritatea contractantă, respectiv prin adresa nr. 1144/31.08.2016, referitoare la cererea de clarificări nr. 3416L din data de 26.08.2016, a învederat autorităţii contractante faptul că „asociatul nu va desfăşura efectiv nicio activitate legată de executarea contractului de achiziţie publică şi nici nu vor fi incluse în personalul de execuţie şi/sau de proiectare reprezentanţi din partea acestui operator economic, fiind incluşi în categoria reprezentanţilor salariaţi, colaboratori şi/sau reprezentanţi legali, ori împuterniciţi ai acestei societăţi comerciale“.
 
Faţă de această împrejurare şi în raport de prevederile documentaţiei de atribuire, a considerat că pentru respectivul asociat nu operează obligaţia de a depune certificatul ISO 9001. În ceea ce priveşte cel de-al doilea motiv de respingere, respectiv că oferta sa nu ar satisface integral cerinţele caietului de sarcini, contestatoarea menţionează următoarele: oferta sa corespunde şi urmăreşte la nivel de detaliu cerinţele autorităţii contractante, aşa cum acestea au fost public asumate de aceasta prin publicarea în SEAP.
 
Motivarea completă a CNSC în speţa Cazinoului Constanţa - lucrări de proiectare şi execuţie lucrări este disponibilă în secţiunea „Documente“. 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii