Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
04:20 22 01 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Începe procesul de recrutare şi selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Termoficare Constanța SRL

ro

09 Dec, 2021 00:00 1081 Marime text
⦁ Primăria Constanța asistată de expertul independent Fox Management Consultants SRL a început procesului de recrutare şi selecţie pentru 5 poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Termoficare Constanța SRL
⦁ Selecția se va realiza în două etape
⦁ Dosarul de candidatură se va depune până la data de 06.01.2022, inclusiv, ora  12.00  la  registratura Primăriei Constanța iar o copie a dosarului de candidatura va fi transmisă obligatoriu pe adresa expertului independent


Primăria Constanța asistată de expertul independent Fox Management Consultants SRL a început procesului de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Termoficare Constanța SRL.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

1.  Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
2.  Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt: cel puţin doi membri trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de licenta, cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar; cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie trebuie sa aibă studii superioare  economice  și experiență  în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani; cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii tehnice cu experienţă in domeniul tehnic; în cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin.(1)  al OUG 109/2011, nu  poate  fi mai mult  de 1 membru din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice; în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi; majoritatea membrilor consiliului de  administraţie  este  formată  din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani.

O persoană  fizică poate exercita concomitent cel mult 3  mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o Declaraţie de intenţie realizată conform prevederilor HR 722/2016 și în concordanță cu Scrisoarea de aşteptări.

Condițiile  generale  minime  obligatorii  care  vor  fi  îndeplinite  de  membri Consiliului sunt următoarele:

a)  Să  aiba  cetățenia  română  sau  cetățenie  altor  state  membre  ale  Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România;
b)  Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
c)  Să fie apți din punct de vedere medical;
d)  Să fie absolvent de învățământ superior cu diploma de licenta;
e)  Să aibă cel puțin 5 ani experiență în domeniul economic sau  juridic;  acest criteriu e aplicabil candidaților care aplică pentru cele minim 2 posturi din structura Consiliului de administrație ce trebuie ocupate de candidații cu studii și expertiză în domeniile economic sau juridic;
f)  Conform art. 28 alin. (4) din OUG nr. 109/2011, nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
g)  Să nu fi fost destituit dintr-o funcție din cadrul unor întreprinderi de stat, cu capital majoritar de stat, sa nu ii fi fost revocat contractul de mandat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pe motive disciplinare în ultimii trei ani;
h)  Să nu cunoasca ca se afla în conflict de interese care să-l facă incompatibil cu exercitarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al Termoficare Constanța SRL.
i) Să  nu  fi  fost  condamnat  definitiv  dintr-o  hotărâre  judecătorească  pentru săvârșirea  unei  infracțiuni  contra  umanității,  contra  statului  sau  contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiuni prevăzute  de  Legea  nr.  656/2002  pentru  prevenirea  și  saturarea  spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a înființării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de desăvârșite cu intenție care ar face incompatibil cu exercitarea funcției;
j) Nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
k) Îndeplinesc  criteriile  cerute  prin  OUG  nr.  109/2011  privind  guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;
l) Candidații nu fac parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale, conform art. 33 din OUG 109/2011, aprobată  prin Legea nr. 111/2016;
m) Să  aibă  experiență  în  îmbunătățirea  performanței  societăților  sau  regiilor autonome pe care le-au administrat sau le-au condus;
n)  Să aibă minimul de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
o)  Să cunoască responsabilitățile postului;
p)  Să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;
q)  Să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă  în  echipă,  comunicare,  cultură  financiară,  luarea  de  decizii  și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați în baza matricei Consiliului. Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență  a  consiliului  în  domeniile  care  oglindesc  activitatea  societății  și anticipează provocările în anii următori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de competență.

 Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – interviu:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 06.01.2022, inclusiv, ora  12.00  la  registratura Primăriei Municipiului Constanța,  Bdul. Tomis Nr. 51, Constanța, în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii.
O copie a dosarului de candidatura va fi transmisă obligatoriu pe adresa expertului independent aconsiliu@gmail.com.

PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Citește și:

Ce conține scrisoarea de așteptări a CLM privind selecția membrilor Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanța SRL (documente)

 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii