Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
12:47 18 02 2018 Citeste un ziar liber! Unde ne gasiti?

Curtea de Conturi Oltina, primărie mică, nereguli mari! (document)

ro

15 Feb, 2017 00:00 1532 Marime text
Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale unităţii administrativ-teritoriale a comunei Oltina s-a desfăşurat în perioada 3.10.2016 - 10.11.2016. Iată câteva informaţii din sinteza privind indicatorii bugetari ai entităţii verificate de inspectorii Camerei de Conturi Constanţa!

Sinteza rezultatelor acţiunii de audit desfăşurate la Oltina

În ceea ce priveşte elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget pe anul 2015, precum şi autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat, ordonatorul de credite al UATC Oltina nu a fundamentat veniturile proprii pentru anul 2015 cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent şi nu a planificat credite bugetare pentru stingerea plăţilor înregistrate în decembrie 2014, contrar principiilor şi regulilor bugetare stabilite prin Legea Finanţelor publice locale.

Totodată, ordonatorul de credite al UATC Oltina nu a definitivat proiectul de buget local în termen de 15 zile de la publicare legii bugetului de stat pe anul 2015 în Monitorul Oficial (31.12.2014), nu a publicat în presa locală sau la sediul UAT proiectul de buget pentru a fi supus dezbaterii publice, astfel că nu s-a respectat termenul legal de aprobare a proiectului de buget de către Consiliul Local al Comunei Oltina de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat.

De asemenea, ordonatorul de credite al UATC Oltina nu a întocmit şi prezentat spre aprobare autorităţii deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetului local în structura prevăzută de lege. De asemenea, UATC Oltina a supus spre aprobarea autorităţii deliberative numai execuţia de casă, respectiv situaţia încasărilor realizate şi a plăţilor efectuate şi nu a întocmit rapoarte anuale de performanţă în care să prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate şi pe cele obţinute, indicatorii şi costurile asociate.

Din punctul de vedere al exactităţii şi realităţii datelor reflectate în situaţiile financiare, s-au constatat neevidenţierea în contabilitate în perioada decembrie 2014 - august 2016 a cheltuielilor cu amortizarea a trei utilaje şi neînregistrarea sau înregistrarea eronată în contabilitate, în perioada octombrie 2015 - septembrie 2016, a consumului total de carburanţi auto.

Totodată, inspectorii Camerei de Conturi au constatat şi neevidenţierea în contabilitate a imobilizărilor financiare reprezentând aportul UATC Oltina la capitalul social al firmei Top Servicii Oltina SRL şi al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltina - Ion Corvin.

„La Şcoala Gimnazială nr. 1 Oltina s-a constatat neefectuarea regularizării conturilor la închiderea exerciţiului financiar şi menţinerea nejustificată la 31.12.2015 a conturilor «Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate» şi «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent». Neîntocmirea şi nedepunerea în anul 2015 de către ordonatorul principal de credite al UATC Oltina a situaţiei privind monitorizarea lunară a cheltuielilor de personal pentru instituţia din subordine, Şcoala Gimnazială nr. 1 Oltina“, se mai arată în sinteza acţiunii de audit.

În ceea ce priveşte modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor, nu au fost aplicate toate procedurile legale de executare silită a creanţelor bugetului local în cadrul termenului de prescriere, în conformitate cu prevederile Codului de bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege şi procedura fiscală. Totodată, la Şcoala Gimnazială nr. 1 Oltina în anul 2015 nu s-a efectuat operaţiunea de inventariere a patrimoniului şi nici a bunurilor aflate în evidenţa extracontabilă. Inventarierea fondului de carte nu s-a realizat în ultimii patru ani, dar din verificări a reieşit şi neefectuarea inventarierii şi reevaluării tuturor elementelor patrimoniale şi în conformitate cu prevederile legale.

În ceea ce priveşte serviciul public de salubrizare al comunei Oltina, s-a constatat că veniturile din taxa de salubrizare stabilită prin hotărâre de Consiliu Local şi încasată de la populaţie nu acoperă cheltuielile decontate pentru serviciul de salubrizare, diferenţa fiind acoperită din bugetul local ca subvenţie.

De asemenea, în perioada 2013 - 2016 au fost decontate lunar servicii de salubrizare pentru un număr fix de persoane (2.523 - conform ultimului recensământ din anul 2012), iar echipa de audit a identificat 34 de persoane care au decedat în această perioadă şi două persoane care şi-au schimbat domiciliul. Echipa de audit a estimat că s-au plătit nejustificat 70.993 de lei. „Întocmirea necorespunzătoare a programului anual de investiţii, neprezentarea informaţiilor financiare şi nefinanciare cu privire la proiectele de investiţii, duratele de execuţie; acceptarea unor situaţii de lucrări întocmite de SC Top Servicii Publice Oltina SRL care nu conţin liste cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, pe categorii de lucrări. Pentru funcţionarea utilajelor societăţii comerciale la care este unic acţionar, UATC Oltina a efectuat achiziţii de carburanţi, deşi prin contractele de comodat de dare în folosinţă a utilajelor se menţionează: «Combustibilul folosit pentru utilaj va fi suportat de către SC Top Servicii Oltina SRL».
 
De asemenea, UATC Oltina a achiziţionat materiale de construcţii numai pe baza unor referate de necesitate în care nu se precizează scopul pentru care au fost solicitate sau lucrările la care au fost necesare, viceprimarul menţionând în răspunsul la nota de relaţii solicitată de echipa de audit că materialele au fost necesare pentru lucrările de finalizare a noii biserici din Satu Nou“.

Măsurile dispuse de Camera de Conturi Constanţa

Pentru abaterile identificate, s-au formulat recomandări ce vizează respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenţei contabile şi a sistemelor de control intern.
Abaterile constatate se află în stadiu de valorificare.
 
În secţiunea „Documente“, puteţi consulta sinteza acţiunii de audit desfăşurate la Primăria Oltina.
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii