Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
08:49 22 02 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Asociaţia „Demos“ atrage atenţia asupra faptului ca Primăria Constanța intenţionează să închirieze terenurile de pe malul lacului Siutghiol (document)

ro

21 Jan, 2019 00:00 1015 Marime text
 
În luna decembrie 2018, municipalitatea a lansat în dezbatere proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind închirierea prin licitaţie publică a bunurilor imobile care fac parte din domeniul public sau privat al municipiului Constanţa sau din domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Constanţa.

Proiectul de hotărâre, pe care îl puteţi vizualiza în secţiunea „Documente”, a putut fi consultat începând cu data de 21.12.2018, pentru o perioadă de 30 de zile, la sediul Primăriei municipiului Constanţa din b-dul Tomis nr. 51, iar cei interesaţi au putut trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare până la data de 19.01.2019.
 
În contextul acestei dezbateri publice, Asociaţia „Demos”, persoană juridică nonprofit, înregistrată în Registrul Naţional al Asociaţiilor la numărul 15714/A/2010, cu sediul în Constanţa, atrage atenţia asupra faptului ca Primăria Constanta intenţionează să închirieze terenurile de pe malul lacului Siutghiol (zona de protecţie).
 
Reprezentanţii „Demos” susţin că aceste terenuri sunt proprietate publică a statului român şi ar trebui să rămână în folosinţa comună a publicului. „Publicarea proiectului în această formă pe site-ul Primăriei Constanţa reprezintă o îndeplinire pur formală a obligaţiei privind organizarea consultării publice, lipsind o predictibilitate în ceea ce priveşte indicarea în materialelor prezentate a tuturor datelor necesare. Spunem acest lucru întrucât Primăria nu a publicat o listă a bunurilor imobile proprietate publică a statului, pe care le are în administrare şi pe care doreşte să le închirieze prin acest regulament. Această omisiune este una foarte gravă, întrucât se poate urmări inclusiv închirierea terenurilor statului din zona de protecţie a lacului Siutghiol, fără a se comunica în mod explicit această intenţie publicului”, transmit reprezentanţii Asociaţiei „Demos”.
 
Potrivit textului, regulamentul ar urma să se aplice pentru:
- zona de protecţie, ce are o lăţime de 5 ml măsurată de la luciul lacului Siutghiol spre uscat;
- zona care prin Legea nr. 310/2010 a fost scoasă din regimul restrictiv al zonei de protecţie, dar nu şi din domeniul public al statului, ce are o lăţime 10 ml măsurată de la luciul lacului Siutghiol spre uscat.
 
În acest context, Asociaţia Demos solicită Primăriei Constanţa să răspundă public la următoarele întrebări: „La nivelul Consiliului Local al municipiului Constanţa există o inventariere distinctă a bunurilor imobile care fac parte din domeniul public/privat al municipalităţii şi a celor care fac parte din domeniul public al statului al căror drept de administrare să fi fost încredinţat, în baza unor HG-uri adoptate în temeiul art.867 Cod civil, Consiliului Local al municipiului Constanţa?”.
 
Conform expunerii de motive, necesitatea iniţierii acestui proiect a fost justificată de faptul că: „Nu există prevederi legale care să  reglementeze procedurile necesar a fi urmate de către autorităţile administraţiei publice în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice privind închirierea bunurilor proprietate publică şi privată ale unităţii administrativ teritoriale”, aşa cum susţine într-o informare publică Asociaţia „Demos”.
 
„De asemenea, temeiul legal indicat în proiectul de HCL, art.123 alin. (1-2) din Legea nr.215/2001, face trimitere exclusiv la dreptul consiliilor locale de a adopta hotărâri cu privire la bunurile ce aparţin domeniului public sau privat de interes local. În acest context, puteţi preciza motivul pentru care proiectul de HCL vizează şi închirierea bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa? Conform art.14-16 din Legea 213/1998, în cazul în care închirierea bunurilor proprietate publică a statului se face de către titularul dreptului de administrare, valoarea chiriei, clauzele contractului şi cota-parte ce se cuvine titularului dreptului de administrare, între 20-50%, sunt stabilite exclusiv de către stat, prin hotărâre a Guvernului?“, potrivit reprezentanţilor Asociaţiei „Demos”.
 
Aceştia solicită reprezentanţilor municipalităţii să indice hotărârile prin care Guvernul, în numele statului român, a aprobat reţinerea la bugetul local a unei cote-părți de 50%, conform propunerii cuprinse în art. 5 din Regulament.
„În ceea ce priveşte terenul aflat în domeniul public al statului român din zona riverană lacului Siutghiol de pe raza oraşului Constanţa, compus din zona de protecţie, ce are o lăţime 5 ml măsurată de la luciul 
lacului Siutghiol spre uscat şi din zona care prin Legea nr. 310/2010 a fost scoasă din regimul restrictiv al zonei de protecţie, dar nu şi din domeniul public al statului, ce are o lăţime 10 ml măsurată de la luciul lacului Siutghiol spre uscat, vă rog să ne comunicaţi dacă există vreun act normativ prin care Consiliul Local al Municipiului Constanţa să fi dobândit dreptul de administrator al domeniul public al statului din  zona riverană lacului Siutghiol de pe raza oraşului Constanţa. Luciul de apă, cuveta lacului, zona de protecţie, zona care prin Legea nr. 310/2010 a fost scoasă din regimul restrictiv al zonei de protecţie, dar nu şi din domeniul public al statului, precum şi terenurile câştigate din lacul Siutghiol prin construcţiile hidrotehnice edificate pe întreg perimetrul lacului Siutghiol aparţin de plin drept statului român, iar delimitarea acestor zone se realizează, conform Legii nr.107/1996, de către ANAR şi OCPI. În acest context, vă rugăm să precizaţi dacă proiectul de hotărâre indicat în preambul vizează şi aceste bunuri imobile ce aparţin exclusiv domeniului public al statului şi dacă există o delimitare a acestor zone în sensul art.40 din Legea nr.107/1996”, mai arată, în punctul său de vedere asupra regulamentului care s-a aflat în dezbatere publică, Asociaţia „Demos”.
 
De asemenea, Asociaţia solicită Administraţiei Naţionale Apele Române să intervină în această consultare publică, deoarece: „Nu există niciun act normativ, cu valoare de lege organică, prin care 
Consiliul Local al Municipiului Constanţa să fi dobândit dreptul de administrator al domeniului public al statului din zona riverană lacului Siutghiol de pe raza oraşului Constanţa; potrivit dispoziţiilor art.14-16 din Legea nr. 213/1998, în cazul în care închirierea bunurilor proprietate publică a statului se face de către titularul dreptului de administrare, valoarea chiriei, clauzele contractului şi cota-parte ce se cuvine titularului dreptului de administrare, între 20-50%, sunt stabilite exclusiv de către stat, prin hotărâre a Guvernului. Luciul de /apă, cuveta lacului, zona de protecţie, zona care prin Legea nr. 310/2010 a fost scoasă din regimul restrictiv al zonei de protecţie, dar nu şi din domeniul public al statului, precum şi terenurile câştigate din lacul Siutghiol prin construcţiile hidrotehnice edificate pe întreg perimetrul lacului Siutghiol -  bunuri proprietate publică a statului - pot fi închiriate doar în baza unei hotărâri de Guvern, adoptată în conformitate cu dispoziţiile art.14-16 din Legea nr.213/1998.

Cum lacul Siutghiol se regăseşte şi în prezent în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, astfel cum rezultă din poziţia nr.20 din anexa la HG 446/2018, Consiliul Local al Municipiului Constanţa nu are competenţa legală de a aproba nici închirierea domeniul public al statului din zona riverană lacului Siutghiol de pe raza oraşului Constanţa, nici preţul de închiriere şi nici cota-parte din valoarea chiriei ce urmează a fi inclusă în veniturile municipalităţii, întrucât statul român nu i-a conferit, ope legis, calitatea de titular al dreptului de administrare, ci a condiţionat transferul dreptului de administrare, conform art.9 din Legea nr.42/2010, de realizarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară pentru imobilele prevăzute la anexele nr. 1 şi 2 şi de actualizarea, în mod corespunzător, a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
 
Această condiţie suspensivă impusă de Legea nr.42/2010 nu a fost niciodată îndeplinită, intabularea lacului Siutghiol nu a fost precedată de măsurători cadastrale şi nici de modificarea corespunzătoare a HG nr. 1.705/2006, dovadă fiind faptul că şi anul 2018, lacul Siutghiol se află în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral.
 
Relevante în sensul anterior evocat sunt şi dispoziţiile cuprinse în Ordinul 1718/2011, potrivit cărora «Pentru bunurile din domeniul public al statului date în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale, iniţierea actelor normative de modificare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se face de către Ministerul Administraţiei şi Internelor... Aprobarea cererii de actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se face online de către Direcţia generală de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice». Or, astfel cum rezultă din cuprinsul Hotărârii nr. 446/2018, nici intrarea în vigoare a Legii nr.42/2010 şi nici semnarea protocolului de predare predare-preluare pentru suprafeţele date în administrare celor trei consilii locale nu au fost precedate de modificarea HG.1.705/2006 nici în ceea ce priveşte diminuarea suprafeţei cuvetei lacului - aceasta având şi în anul 2016 o suprafaţă de 1.900 ha - şi nici în ceea ce priveşte titularul dreptului de administrare, care este, şi în prezent, ABADL”.

 

Citeşte şi:

 

Regulamentul privind închirierea prin licitaţie publică a bunurilor imobile din municipiul Constanţa, în dezbatere publică (document)

 

 
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii