Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
09:31 17 10 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ședință la Guvernul României. Ce acte normative au fost adoptate

ro

29 Sep, 2021 17:11 593 Marime text
  • Actele normative adoptate în ședința Guvernului României din data de 29 septembrie 2021. 
PROIECTE ÎN ANALIZĂ

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România (PRIMĂ LECTURĂ)

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PRIMĂ LECTURĂ)

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situații limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența față în față în unitățile de învățământ și în unitățile de educație antepreșcolară ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (PRIMĂ LECTURĂ) 

PROIECTE DE LEGI

PROIECT DE LEGE privind participarea studenților și a elevilor din instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activități din străinătate

PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare 

ORDONANȚE DE URGENȚĂ

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru organizarea şi funcționarea Societății Române de Radiodifuziune şi Societății Române de Televiziune

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea articolului unic din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct.9 și art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind echivalarea funcțiilor publice specifice cu funcțiile publice generale, la nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului 

HOTĂRÂRI

HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes"

HOTĂRÂRE privind aprobarea plății contribuției financiare voluntare a României pentru anul 2021 către Forumul privind Administrarea Fiscală, inițiat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

HOTĂRÂRE privind stabilirea atribuțiilor generale în efectuarea inspecțiilor la instituții publice de către Ministerul Finanțelor, precum și a atribuțiilor structurii de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor pentru soluționarea plângerii prealabile formulate împotriva actului administrativ emis de organele de inspecție economico-financiară ca urmare a inspecțiilor efectuate la instituții publice

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 603/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Corpului de control al prim-ministrului

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 812/2019 privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operațiunilor de urgență și de recuperare întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de dezastre naturale în România

HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecția populației afectate de inundațiile și alunecările de teren produse în județele Alba și Vâlcea

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale și trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Brașov, Maramureș, Sibiu, Ialomița, Constanța, Argeș, Prahova și municipiul București din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acceptarea de către statul român a donaţiei unui bun mobil, ca operațiune compensatorie, din partea Harris Global Communications Inc şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a acestui bun

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Aranjamentului Administrativ, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017, pentru aplicarea Acordului de securitate social între România și Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar și transmiterea dreptului de administrare a unui imobil de la Casa Judeţeană de Pensii Botoșani la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Botoșani

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secret de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Casa Națională de Asigurări de Sănătate precum și de către instituţiile aflate în subordinea acesteia și termenele de clasificare aferente acestora

HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Secţiunea 3B Mihăieşti-Suplacu de Barcău din cadrul obiectivului de investiţii de interes national „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea", pe raza localităţilor Sânpaul din judeţul Cluj şi Zimbor, Sânmihaiu Almaşului, Românaşi, Treznea şi Zalău din judeţul Sălaj, precum și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 282/2021

HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Lărgire la patru benzi a centurii rutiere a Municipiului București Sud între A2 km 23+600 și A1 km 55+520 și amenajare punct de întoarcere în soluție giratorie pe CB în zona autostrăzii A1 - Amenajare Bretea de legătură DN 6 – DN CB la Pasaj pe DN 6 km 10+678”

HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România și EUROCONTROL privind accesul la datele şi informaţiile conţinute în Instrumentul de sprijin pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS - SF), semnat la Bruxelles în data de 11 februarie 2021 și la București în data de 30 martie 2021

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a reevaluării

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1404 / 2009 privind reorganizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească

HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației “Grupul de Acțiune Locală din Zona Văilor Ampoiului și Mureșului” (GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului), județul Alba, ca fiind de utilitate publică

HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociației Grupul de Acțiune Locală “Valea Ialomiței”, județul Dâmbovița, ca fiind de utilitate publică

HOTĂRÂRE privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorilor de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor instituții publice din subordinea Ministerului Culturii

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Caraș – Severin (UM 0435 Reșița

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj (U.M. 0654 Craiova), ca urmare a finalizării unor obiective de investiții și a reevaluării

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date

HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureș din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire cămin studenţesc Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, str. Staţiunii nr. 130, satul Bulai, comuna Moara, judeţul Suceava”

HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Ozun, județul Covasna

HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Glogova, judeţul Gorj

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Compania Națională Romarm S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor  aferente proiectului ”Dezvoltarea facilităților de pregătire și a capabilităților de intervenție necesare gestionării situațiilor de urgență în domeniul CBRNe și pirotehnic asociat, generate de acte de rea-voință”

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni

HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului și Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării și desfășurării în România a Reuniunii miniștrilor apărării în format B9, în perioada 7-8 octombrie 2021

HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății

HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes național ”Autostrada Sibiu Pitești” – Secțiunea 3 Cornetu-Tigveni 

MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării de către România a „Acordului privind transportul aerian între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Statul Qatar, pe de altă parte” și a aplicării provizorii a Acordului, de la data semnării

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării de către România a „Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte” și a aplicării provizorii a Acordului, de la data semnării

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării de către România a „Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre și Ucraina” și a aplicării provizorii a Acordului, de la data semnării

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării de către România a „Acordului euromediteraneean privind serviciile aeriene dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Tunisiană, pe de altă parte 

NOTE

NOTĂ cu privire la Lista priorităților legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2021

NOTĂ privind demararea proceselor referitoare la implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență - PNRR 
 
PUNCTE DE VEDERE

PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 25 inițiative legislative
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii