Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
01:07 20 06 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

CNSC și-a motivat decizia. De ce a pierdut Hidro Salt B 92 SRL licitația pentru reabilitarea străzii Ștefan cel Mare din Constanța?

ro

14 May, 2021 00:00 1080 Marime text
  • Primăria Municipiului Constanța a eliberat în octombrie 2020, autorizația de construire numărul 1372 privind proiectul privind mobilitatea pietonală din centrul Constanței
  • · Proiectul „Acces şi mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanţa” este finanţat din fonduri ale Uniunii Europene, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020
  • · Între timp, municipalitatea a scos la licitație lucrările din proiect iar achiziția a fost contestată la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor, de către Hidro Salt B 92 SRL
  • · Contestatarii au solicitat admiterea plângerii, anularea raportului procedurii și a tuturor actelor subsecvente în ceea ce privește declararea ca neconforma a ofertei sale și obligarea autorității contractante la reluarea procedurii din faza de evaluare a ofertelor
  • · CNSC a decis să respingă contestația formulată de către Asocierea Hidro Salt -B-92 SRL– Trace Group Hold SA în contradictoriu cu primăria municipiului Constanța
  • · Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și-a motivat decizia de respingere a contestației


Primăria Municipiului Constanța a eliberat în octombrie 2020, autorizația de construire numărul 1372 privind proiectul privind mobilitatea pietonală din centrul Constanței. Proiectul „Acces şi mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanţa” este finanţat din fonduri ale Uniunii Europene, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investiţii, Obiectivul Specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ.

Între timp, municipalitatea a scos la licitație lucrările din proiect iar achiziția a fost contestată la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor, prin adresa nr. 711/02.04,2021, înregistrată de către Hidro Salt B 92 SRL , în calitate de lider al asocierii împotriva adresei nr. 56320/23.03.2021 de comunicare a rezultatului procedurii şi a raportului procedurii nr. 56313/23.03.2021, emise de către primăria municipiului Constanța, reprezentată convenţional prin SCPA Ceparu şi Irimia, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă, organizată în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Achiziţia şi Contractarea Execuţiei Lucrărilor de Construcţil în cadrul Proiectului «Acces şi mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanţa» - cod SMIS 129226".

Contestatarii au solicitat admiterea plângerii, anularea adresei nr. 56320/23.03.2021, a raportului procedurii nr. 56313/23.03.2021 și a tuturor actelor subsecvente în ceea ce privește declararea ca neconforma a ofertei sale și obligarea autorității contractante la reluarea procedurii din faza de evaluare a ofertelor și reevaluarea ofertei sale, cu luarea în considerare a motivelor ce determină acceptarea acestei oferte, respectiv constatarea caracterului conform și admisibil și stabilirea ofertei câștigătoare dintre ofertele declarate admisibile, cu respectarea cerințelor legale și aplicarea criteriilor de atribuire.
Procedura de soluționare în fața Consiliului s-a desfășurat în scris. CNSC a decis să respingă contestația formulată de către Asocierea Hidro Salt -B-92 SRL– Trace Group Hold SA în contradictoriu cu primăria municipiului Constanța.
 

CNSC și-a motivat decizia de respingere a contestației (vezi secțiunea "documente")

"Din înscrisurile aflate Ia dosarul cauzei, Consiliul constată următoarea situatie de fapt: în calitate de autoritate contractantă, Primăria Constanța a iniţiat o procedură de licitaţie deschisă, organizată în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Achiziţia şi Contractarea Execuţiei Lucrărilor de Construcţii in cadrul Proiectului «Acces şi mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanţa» - cod SMIS 129226", cod CPV 4523314-2 - Lucrări de drumuri (Rev.2), prin publicarea în S.E.A.P. a anunţului de participare nr. CN1019883/19.03.2021. Conform anunţului de participare şi a documentaţiei de atribuire, criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preţ", iar valoarea estimată a contractului de lucrări este de 71.374.333,05 lei, fără TVA, în cuprinsul procesului-verbal nr. 92502/15.06,2020 al şedinţei de vizualizare a ofertelor, de verificare a garanţiilor de participare şi de constatare a ofertelor depuse în termen, s-a consemnat faptul că 2 operatori economici au depus oferte, printre aceştia fiind şi contestatarul din prezenta cauză. Potrivit raportului procedurii nr. 56313/23.03.2021, o altă ofertă a fost declarată câştigătoare, cu o propunere financiară în sumă de 68.888.580,61 lei fără TVA. Comunicarea privind rezultatul procedurii a fost transmisă de autoritatea contractantă către , în asociere, prin adresa nr. 56320/23.03,2021, împotriva deciziei de respingere, ca neconformă, a ofertei sale fiind formulată prezenta contestaţie.Procedând la analizarea aspectelor formulate de către contestatar pe fondul cauzei, Consiliul are în vedere faptul că acestea vizează, în mod exclusiv, maniera în care achizitoarea a evaluat oferta de față, de către criticile aduse fiind referitoare la faptul că ofertantul, în asociere, a cărei ofertă a fost respinsă, ca neconformă, nu a ofertat decât un tip de bancă smart solicitată de achizitoare, respectiv doar banca smart dimensiunea 2.47x0,85m, nu şi dimensiunea 2.0x0,565m, conform proiectului tehnic, ce a constituit anexă la documentaţiei de atribuire, aşadar parte integrantă a documentaţiei, context în care oferta a fost respinsă ca neconformă în temeiul art. 137 alin. (3) din H.G. 395/2016 şi al art. 215 alin. (5) din Legea nr. 98/2016.

Aşadar, procedând la soluţionarea aspectelor criticate, Consiliul apreciază că se impune punctarea obiectului prezentei achiziții, acesta constând în „Achiziția şi Contractarea Execuţiei Lucrăfilor de Construcţii în cadrul Proiectului «Acces şi mobilitate pietonală 7n zona centrală a municipiului Constanţa» - cod SMIS 129226", tipul contractului fiind de execuție.
Mai mult, este relevant a se sublinia şi faptul că potrivit punctului 1.2 din caietul de sarcini, obiectul contractului constă în achiziţia şi contractarea executiei lucrărilor de construcţii, conform proiectului tehnic, în cuprinsul caietului de sarcini, la pct. 3 — Descrierea Lucrărilor", fiind precizat în mod expres faptul că: „Lucrăfrle ce fac obiectul contractului sunt cele prevăzute în proiectul tehnic(...)".

Din cele redate anterior, contrar susţinerilor contestatorului legate de ambiguitatea informaţiilor conţinute de documentaţia de atribuire, Consiliul constată contrariul, şi anume faptul că informaţiile din proiectul tehnic erau parte integrantă din documentaţia de atribuire, astfel încât nerespectarea vreunei prevederi din proiectul tehnic conducea la constatarea neconformitătii ofertei, cum corect a procedat achizitoarea în cazul de fată, fiind vorba despre nerespectarea unei prevederi a documentaţiei de atribuire referitoare la dimensiuni diferite pentru băncile smart.
Mai mult, Consiliul constată că în etapa de evaluare a ofertelor, comisia-de evaluare a solicitat clarificări asocierii contestatoare, prin adresa nr. 17413/28.01.2021, legate de îndeplinirea cerinţelor, prevăzute în Documentaţia de atribuire respectiv Proiect tehnic de execuţie pentru produsul bănci „smart", prin răspunsul transmis prin adresa nr. 2239/27.10.2020, asocierea contestatoare depunând o fişă tehnică pentru banca smart, cu dimensiuni diferite decât cea depusă iniţial.
Prin urmare, Consiliul apreciază că, în mod corect, autoritatea contractantă a constatat neconformitatea ofertei depusă de către Hidro Salt B 92 SRL, astfel că decizia comisiei de evaluare, de res in ere a ofertei rezentate de se dovedeşte a fi întemeiată.PRECIZĂRI:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.


Citește și:

Bucureștenii care vor moderniza bulevardele 1 Decembrie și Lăpușneanu au vrut să pună mâna și pe contractul străzii Ștefan cel Mare din Constanța. CNSC le-a respins contestația

Firma care a abandonat lucrările la Liceul cu Program Sportiv Nicolae Rotaru va executa modernizarea bulevardelor 1 Decembrie 1918 și Alexandru Lăpușneanu din Constanța

Ti-a placut articolul?

Comentarii