Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:12 20 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Servicii de mentenanta preventiva si corectiva, de asigurare a stocului de piese de schimb si materiale necesare monitoarelor de scule, echipamente si obiecte personale SAM - 16.04.2013

ro

16 Apr, 2013 12:07 762 Marime text
CONTRACT NR: 476 / 16.04.2013
OBIECT: Servicii de mentenanta preventiva si corectiva, de asigurare a stocului de piese de schimb si materiale necesare monitoarelor de scule, echipamente si obiecte personale SAM
VALOARE: 195.877,00 Moneda: EUR Fara TVA / 889.046,53 Moneda: RON
ATRIBUIT: MECRO SYSTEM S.R.L.
Adresa postala: BD. TIMISOARA, NR. 100P , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 061334 , Romania , Tel. +40 4447002 , Email: office@mecrosystem.ro , Fax: +40 4447005 , Adresa internet (URL): www.mecrosystem.ro

Anunt de atribuire (utilitati) numarul 136468/17.05.2013

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Polona, Nr. 65, Sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010494 , Romania , Punct(e) de contact: Departament Achizitii , Tel. +40 212038269 , In atentia: Marius Marcuta - mmarcuta@nuclearelectrica.ro , Email: eilie@nuclearelectrica.ro , Fax: +4 0212031315 , Adresa internet (URL): http://www.nuclearelectrica.ro/ , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitate.ro

I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Electricitate

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de mentenanta preventiva si corectiva, de asigurare a stocului de piese de schimb si materiale necesare monitoarelor de scule, echipamente si obiecte personale SAM
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: CNE Cernavoda
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti


II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de mentenanta preventiva si corectiva, de asigurare a stocului de piese de schimb si materiale necesare monitoarelor de scule, echipamente si obiecte personale SAM
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50421200-4 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
195.877 EUR

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut


IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
TD#25632
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 476
Denumirea: Servicii de mentenanta preventiva si corectiva, de asigurare a stocului de piese de schimb
V.1) Data atribuirii contractului 16.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MECRO SYSTEM S.R.L.
Adresa postala: BD. TIMISOARA, NR. 100P , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 061334 , Romania , Tel. +40 4447002 , Email: office@mecrosystem.ro , Fax: +40 4447005 , Adresa internet (URL): www.mecrosystem.ro

V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 214.900,00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 195.877,00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 889.046,53 Moneda: RON

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Sectia a-IX-a Contencios Administrativ si Fiscal a Tribunalului Bucuresti
Adresa postala: Bulevardul Unirii nr. 37, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030823 , Romania , Tel. +40 214083600 , Email: tribunalul-bucuresti@just.ro , Fax: +40 214083781

Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.Nuclearelectrica SA - Departament Achizitii
Adresa postala: Str. Polona nr. 65, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010494 , Romania , Tel. +40 212031304 , Email: office@nuclearelectrica.ro , Fax: +40 212031315 , Adresa internet (URL): www.nuclearelectrica.ro

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.05.2013 14:45

Ti-a placut articolul?

Comentarii