Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
13:53 24 04 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Concurs de ocupare a patru posturi de Asistent medical principal la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa

ro

15 Mar, 2015 10:17 702 Marime text
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, după cum urmează:

1.  2 posturi Asistent medical principal PL/Asistent medical PL/Asistent medical debutant PL la Staţia Centrală Constanţa;
2.  1 post Asistent medical principal PL/Asistent medical PL/Asistent medical debutant PL la Substaţia Eforie Sud;
3.  1 post Asistent medical principal PL/Asistent medical PL/Asistent medical debutant PL la Substaţia Năvodari.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postlicealc prin echivalare conform H.G nr. 797/1997;
- concurs pentru ocuparea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
- 16 martie 2015, ora 15:30: proba data limită pentru depunerea dosarelor;
- 24 martie 2015, ora 09.00: proba scrisă;
- 25 martie 2015, ora 09.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a.  cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b.  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c.   copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d.  carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e.  cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f.     adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g.  curriculum vitae.
 
Relaţii suplimentare la Compartimentul RUNOS, municipiul Constanţa, strada Bravilor numărul 1, judetul Constanţa, telefon 0241/624.711 int. 138 şi pe site-ul instituţiei.

Ti-a placut articolul?

Comentarii