Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
08:52 17 10 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Bursele elevilor, pepinierele şi solarele de legume, printre hibe Ce reproşuri a adus în acest an Curtea de Conturi CJC-ului

ro

03 Sep, 2015 00:00 2503 Marime text
Consiliul Judeţean Constanţa a fost „călcat“ din nou de Curtea de Conturi în luna mai a acestui an. Auditorii au verificat activitatea desfăşurată în anul 2014 la CJC, precum şi „chestiuni restante“ din anii trecuţi, tematica de control fiind una generală. În şedinţa de ieri a Consiliului Judeţean Constanţa, pentru prima dată, raportul de audit a fost făcut public şi discutat în plen. Astfel, pe ordinea de zi a reuniunii aleşilor locali s-a regăsit punctul 50 - prezentarea Deciziei nr. 38/2015 a Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi Constanţa, document emis în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi consemnat în raportul de audit nr. 14861/15.07.2015.
 
Nu mai puţin de 20 de observaţii au avut de făcut auditorii Curţii de Conturi actualei conduceri a CJC, data scadentă pentru remedierea deficienţelor fiind 29 februarie 2016.

Bursele pentru elevii din mediul rural

Unul dintre punctele sesizate de Curtea de Conturi în urma acţiunii de control se referă la „Efectuarea unor plăţi pentru acordarea unor burse lunare elevilor clasaţi pe locurile I, II şi III din clasele V - VIII din unităţile şcolare din mediul rural, precum şi celor care au fost admişi la liceu, cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind regimul operaţiunilor de casă“. Astfel, în urma controlului auditorilor Curţii de Conturi, aceştia au constatat că, prin Hotărârea CJ Constanţa nr. 291/17.12.2007, „s-a aprobat instituirea unui program privind acordarea unor burse lunare elevilor clasaţi pe Iocurile I, III şi III din clasele V - VIII din unităţile şcolare din mediul rural. Au fost efectuate plăţi cu această destinaţie în anul 2014, în sumă totală de 3,120.800 de lei. Din verificarea efectuată cu privire la reflectarea în evidenţa contabila a acestor drepturi - respectarea principiului contabilităţii de angajamente -, a rezultat că, deşi aceste drepturi trebuiau plătite în anii 2012-2013, ele au fost înregistrate şi plătite în anul 2014, în vreme ce unele drepturi care ar fi trebuit plătite în anul 2014 au fost înregistrate şi plătite în anul 2015, iar unele drepturi care ar fi trebuit plătite în anul 2014 nu au fost înregistrate şi nici plătite până la această datăׅ“. „În ceea ce priveşte plata efectivă către elevi a sumelor, s-a constatat că a fost stabilit un număr de 4-5 persoane din instituţie, care s-au deplasat, cu statele de plată şi sumele aferente, în judeţ, la unităţile şcolare. Acolo unde copiii nu au fost prezenţi în şcoală, statele de plată au fost semnate indescifrabil de către o persoană din cadrul unităţii şcolare, fără că ulterior să fie comunicată CJC situaţia privind datele de identificare şi semnăturile de primire ale beneficiarilor“, se mai arată în Decizia nr. 38/2015. „Aici ar putea fi greşeala noastră, în sensul că nu am urmat circuitul firesc şi am preferat ca directorii unităţilor şcolare să semneze pentru primirea sumelor aferente burselor de merit“, a explicat Cristinel Dragomir, în şedinţa de ieri.
 
Pentru acest punct, Camera de Conturi Constanţa  recomandă ordonatorului de credite al UATJ Constanţa să dispună măsurile legale ce se impun pentru: solicitarea de documente justificative pentru sumele plătite în anul 2014 cu titlu de burse pentru care statele de plată nu sunt semnate de către beneficiari, aşa cum se prevede în regulamentul operaţiunilor de casă (date privind Cl - seria şi numărul şi semnătura celor care au încasat banii); verificarea sumelor restituite în casierie în anul 2014 şi identificarea persoanelor care au ridicat drepturile de burse; stabilirea eventualelor prejudicii şi a persoanelor răspunzătoare pentru sumele identificate ca fiind neîncasate de către beneficiarii de drept; stabilirea prin proceduri de lucru a modului de plată a unor sume din casieria instituţiei, cu respectarea legislaţiei privind regulamentul operaţiunilor de casă.

„Pepinierele“ realizate de regia de drumuri

Un alt aspect care i-a nemulţumit pe auditorii Camerei de Conturi Constanţa este faptul că  „au fost angajate, lichidate, ordonanţate şi plătite cheltuieli pentru obiectivul de investiţii «Pepiniere» în lipsa documentaţiei tehnico-economice, elaborată şi aprobată în  conformitate cu prevederile legale“. Astfel, auditorii au stabilit că, în perioada 2010 - 2014, investiţia „Pepiniere“ s-a realizat „în lipsa documentaţiei tehnico-economice, respectiv a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii, pe baza necesităţii şi oportunităţii realizării acestuia şi care să cuprindă soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi economice“. 
 
„De asemenea, nu au fost întocmite un proiect tehnic şi nici detalii de execuţie. Astfel, în lipsa unui deviz general pe capitole de cheltuieli, elaborat pe baza documentaţiei tehnico-economice, nu se cunoaşte valoarea totală a cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiţii sau a cheltuielilor asimilate investiţiei, şi nici nu se cunoaşte structura acestor cheltuieli în bugetele de venituri şi cheltuieli pentru anii 2010 - 2014, sumele, fiind bugetate la capitolul cheltuieli de capital, au fost cuprinse în lucrări din programul cu obiectivele de drumuri şi poduri pe perioada 2010 - 2014 ce se vor executa de către Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa“, se mai arată în situaţia raportată de auditorii Curţii de Conturi. În document se mai arată că „încadrarea la investiţii în curs s-a datorat faptului că, până la această dată, nu a fost întocmit niciun proces-verbal de recepţie a lucrărilor decontate în perioada 2010 - 2014, deşi entitatea a decontat lucrări de împrejmuire, amenajare drumuri, construcţie clădire şi baraj, realizarea de sisteme care constituie mijloace fixe şi puteau fi înregistrate ca atare, cu îndeplinirea condiţiilor de calitate. Prin nerecepţionarea lucrărilor, s-au încălcat prevederile HG 273/1994 şi Legea 5011991. Mai mult decât atât, în valoarea investiţiei se regăseşte şi producţia de puieţi obţinută şi recoltată în perioada 2011 - 2014“, mai spun auditorii.
 
Astfel, Camera de Conturi Constanţa prevede ca, până la 29 februarie 2016, CJC să dispună măsurile legale ce se impun pentru: „analizarea obiectivului de investiţii Pepiniere şi inventarierea acestuia prin identificarea în teren a lucrărilor existente comparativ cu lucrările facturate şi decontate şi reflectarea în mod corespunzător în patrimoniul entităţii a rezultatelor inventarierii; realizarea lucrărilor de investiţi în aceste pepiniere în legătură cu scopul pentru care au fost înfiinţate şi doar în baza proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie“.

Solare şi răsaduri de legume

Râmând în sfera acestui de tip de investiţii ale CJC, tot auditorii Curţii de Conturi au depistat  „angajarea de cheltuieli şi efectuarea de plăţi fără documente justificative întocmite potrivit legii reprezentând răsaduri legume“. Astfel, în urma acţiunii de control, s-a constatat „nelegalitatea angajării de cheltuieli şi efectuării de plăţi pentru răsaduri legume, pe perioada de derulare a programului «Consumăm produse româneşti», în lipsa documentelor justificative care să confirme recepţia cantitativă şi calitativă şi sortimentele contractate şi fumizate, precum şi în lipsa documentelor justificative Iegale de consum. Facturile furnizorului au fost acceptate la plată, operate direct pe cheltuielile instituţiei, în lipsa notelor de intrare recepţie cantitativă şi calitativă care să ateste intrarea lor în gestiunea Consiliului Judeţean Constanţa şi fără documente legale de consum, din care să rezulte utilizatorul şi semnătura acestuia de primire“, se arată în explicaţia auditorilor Curţii de Conturi cu privire la neregula depistată. Astfel, până pe 29 februarie 2016, CJC trebuie să ducă la îndeplinire recomandările Curţii, astfel: „Va dispune măsurile legale ce se impun pentru: stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciului pentru solarele achiziţionate în afara programului, respectiv pentru solarele a căror existenţă nu a fost constatată pe teren, şi dispunerea de măsuri pentru recuperarea acestuia; inventarierea tuturor solarelor achiziţionate prin Programul «Consumăm produse româneşti» prin identificarea lor pe teren şi stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciului în situaţia în care solarele nu pot fi identificate pe teren, conform specificaţiilor tehnice din oferta de livrare a solarelor; stabilirea măsurilor de recuperare a prejudiciului constatat în urma inventarierii faptice a solarelor“.
 
Faptele sesizate de Camera de Conturi au fost, aşa cum precizam, prezentate în plenul şedinţei, pentru prima oară. „Vom face obiecţii la Curtea de Conturi a României, pentru că noi credem că s-a interpretat greşit în unele situaţii, vom aştepta răspunsul Curţii de Conturi a României, după care vom face o contestaţie a acestui raport. În cazul în care răspunsul pe care îl primim de la Curtea de Conturi nu va fi unul favorabil, vom contesta decizia în instanţa de contencios administrativ şi fiscal“, a declarat vicepreşedintele CJC Cristinel Dragomir.
 
Amintim şi faptul că, la controalele efectuate în 2014 şi 2013, auditorii Curţii de Conturi au descoperit mai multe nereguli şi abateri financiare.

Citeşte şi

Ce nereguli a găsit Curtea de Conturi la CJC Constanţa
Plăţi ilegale de milioane de lei, care vor trebui recuperate de la vinovaţi

 
Prejudicii şi abateri financiare de peste 200 de milioane de lei
CJC pierde în instanţă în faţa Curţii de Conturi (document)

Ti-a placut articolul?

Comentarii