Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
01:01 19 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ce spune raportul Curţii de Conturi despre Constanţa

ro

11 Jan, 2012 00:00 1918 Marime text
DESCHIDERE_Curtea_de_conturi_.jpgITM a încheiat un contract de închiriere pentru suprafaţa de 1.200 mp, iar suprafaţa utilizată efectiv a fost de 588 mp, efectuându-se astfel plăţi neeconomicoase estimate la nivelul sumei de 145 mii lei, pentru suprafaţa neutilizată de 612 mp

Curtea de Conturi a României a publicat raportul pentru anul 2010. În document sunt menţionate mai multe instituţii constănţene.

Spre exemplu, sucursala de Transport a Transelectrica a procedat la recuperarea plăţilor suplimentare în sumă de 32 mii lei şi a despăgubirilor civile calculate în sumă de 3 mii lei. La CRRP Constanţa, Curtea de Conturi a constatat înregistrarea eronată a amortizării în sumă de 12 mii lei aferentă unor imobile aparţinând domeniului public al statului, nerespectarea prevederilor legale referitoare la inventarierea patrimoniului companiei prin neprezentarea pe liste de inventariere distincte a unor imobile în valoare de 440 mii lei aparţinând domeniului public al statului şi nerespectarea prevederilor legale referitoare la achiziţiile publice, prin atribuirea directă, fără aplicarea procedurii cerere de ofertă, a unor lucrări de tâmplărie termopan în valoare de 199 mii lei. Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate la nivelul entităţii însumează 89.861 mii lei. În ceea ce priveşte AVAS, s-au constatat abateri la contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni a SC Amonil SA Slobozia, SC Comvex SA Constanţa şi SC DMAI Unirea SA Bucureşti. De precizat că, pentru nerespectarea acestei clauze, nu au fost prevăzute sancţiuni în contractele de privatizare.

Poliţia, la control


Curtea de Conturi a vizitat şi IPJ Constanţa, unde a descoperit decontarea nelegală a unor cheltuieli mai mari decât cele legal acceptate prin devizele ofertă (manoperă mai mare, cantităţi de lucrări neexecutate sau lucrări supradimensionate, transport nejustificat etc.), dar şi abateri privind efectuarea inventarierii şi valorificarea rezultatelor acesteia, astfel: în listele de inventariere au fost identificate repere în dreptul cărora exista menţiunea „inventariat doar scriptic", nu au fost respectate termenele stabilite pentru valorificarea rezultatelor inventarierii, inventarierea parţială a creanţelor şi datoriilor. La Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii" al Municipiului Bucureşti, la Direcţia Generală Logistică a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi la IPJ Constanţa s-a observat nerespectarea prevederilor art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 şi a pct. 1 „Angajarea cheltuielilor" din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002. „Pentru remedierea acestui aspect au fost făcute recomandări prin care s-au dispus entităţilor verificate măsuri privind organizarea şi exercitarea controlului
financiar preventiv propriu în conformitate cu prevederile actelor normative în domeniu", se arată în raportul CCR.
Nici DGFP Constanţa n-a scăpat. S-a descoperit neefectuarea controlului fiscal pentru stabilirea diferenţelor de TVA generate de diferenţele de accize constate de Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale. Valoarea estimativă a abaterilor este de 5.849 mii lei.
La Centrul Naţional al Cinematografiei, unele active nu au fost reflectate corespunzător în patrimoniul CNC, astfel că datele prezentate prin situaţiile financiare nu reflectă realitatea, întrucât în contabilitate şi în evidenţele tehnic-operative nu au fost înregistrare nici terenul aferent sediului social al CNC, şi nici imobilul situat în localitatea 2 Mai, amplasat pe un teren în suprafaţă totală de 44.590 mp cu o suprafaţă construită de 4.200 mp.

Terenurile Academiei


În ceea ce priveşte Academia Română, în evidenţa contabilă şi în consecinţă în situaţiile financiare nu au fost înregistrate drepturi de creanţă în sumă totală de 5.656 mii lei (cca 1.600 mii euro) provenite din trei contracte de cesiune de drepturi, încheiate în anul 2008, (din care două au fost rezoluţionate în anul 2011), prin care au fost transmise drepturi referitoare la unele imobile, respectiv terenuri în suprafaţă de 4 ha şi 22 ha (la marginea comunei Ovidiu), respectiv 38 ha situate în Constanţa, la preţul de numai 2,5 euro/mp. Mai mult, s-au sesizat nereguli privind administrarea bunurilor din patrimoniu constând în menţinerea unor situaţii juridice neclare a terenurilor şi construcţiilor deţinute. S-a exemplificat cu terenul în suprafaţă de 1,4 ha situat în judeţul Constanţa, care figurează atât în inventarul centralizat al bunurilor
din domeniul public al statului, cât şi în proprietatea privată a Academiei Române.
Şi Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa apare în raport. Curtea de Conturi spune că s-a încheiat un contract de închiriere pentru suprafaţa de 1.200 mp, iar suprafaţa utilizată efectiv a fost de 588 mp, efectuându-se astfel plăţi neeconomicoase estimate la nivelul sumei de 145 mii lei, pentru suprafaţa neutilizată de 612 mp. CCR a ajuns şi la
CERONAV, unde spune că s-a evidenţiat nerespectarea reglementărilor legale în efectuarea cheltuielilor, nediminuarea diurnei de deplasare în străinătate cu 25% potrivit dispoziţiilor legale, nestabilirea, neevidenţierea şi neîncasarea penalităţilor prevăzute în contractele de prestări servicii şi de închiriere - venituri proprii ale instituţiei publice.

Încălcări la CJC


Autoritatea Navală Română a menţinut în evidenţa contabilă, în conturile „Clienţi cu termen peste un an" şi „Clienţi incerţi sau în litigiu" a unor sume reprezentând creanţe neîncasate în termenul legal, pentru o parte din acestea nemaiputându-se exercita dreptul de acţiune, încălcându-se astfel prevederile legale privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2010. ANR a mai efectuat cheltuieli nelegale reprezentând taxa pe clădiri aferentă spaţiilor închiriate unor operatori economici, încălcându-se astfel prevederile Codului fiscal şi nu a urmărit respectarea prevederilor contractuale referitoare la constituirea garanţiei de bună execuţie, încălcându-se astfel prevederile legale privind achiziţiile publice. Deficienţa a fost înlăturată în timpul misiunii de audit financiar.
La Consiliul Judeţean Constanţa s-a constatat încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu privire la obligaţia entităţilor auditate de a transmite actele, documentele şi informaţiile solicitate la termenele şi în structura stabilită de Curtea de Conturi, context în care entitatea a fost penalizată potrivit art. 63 din acelaşi act normativ cu 50 de lei pentru fiecare zi de întârziere. În baza prevederilor art. 43 lit. a) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, s-a dispus suspendarea aplicării măsurilor ce contravin reglementărilor legale din domeniul financiar, contabil şi fiscal.

Ti-a placut articolul?

Comentarii