Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
08:13 19 09 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

„Plăţi nelegale“ Un fost primar din Constanţa, obligat să achite instituţiei pe care a condus-o peste 100.000 de lei

ro

08 Feb, 2019 00:00 3427 Marime text
Dumitru Chiru, fostul primar al localităţii Lumina, a fost obligat de Tribunalul Constanţa, în primă instanţă, să achite fostei primării pe care a păstorit-o suma de 100.440 de lei, reprezentând, conform portalului instanţelor de judecată, prejudiciu material. Mai mult decât atât, Dumitru Chiru a mai fost obligat să achite dobânzile legale, de la data introducerii cererii de chemare în judecată (29.03.2017) şi până la achitarea efectivă a prejudiciului.
 
Decizia Tribunalului Constanţa a fost contestată de Dumitru Chiru, fostul primar al localităţii Lumina, la Curtea de Apel Constanţa. Primul termen al apelului a fost stabilit pentru data de 5 martie.
 
Prin cererea înregistrată, reclamanta Unitatea Administrativ Teritorială - Comuna Lumina prin Primar l-a chemat în judecată pe Dumitru Chiru, fostul primar al localităţii Lumina, pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună obligarea acestuia la plata sumei de 100.440 de lei, aferentă măsurilor nr.1, 2 şi 7 din Decizia Curţii de Conturi nr.100/28.10.2014, plata dobânzii legale de la data întocmirii procesului verbal de constatare nr.(…)/10.10.2014 şi a deciziei menţionate, până la data achitării efective a prejudiciului, precum şi a cheltuielilor de judecată efectuate cu prezentul litigiu.
 
În motivarea în fapt a cererii se arată că între Unitatea Administrativ Teritorială - Comuna Lumina prin Primar (ordonator principal de credite), Dumitru Chiru, în calitate de achizitor şi (…), transformată în (…) (conform actului adiţional nr. l la contractul de servicii nr. 8845/14.05.2012) în calitate de prestator, a fost încheiat contractul de „servicii de consultanţă pentru derularea procedurilor de achiziţii publice“ nr. 8845/14.05.2012.
 
„Valoarea acestui contract a fost în cuantum de 60.000 lei + TVA în valoare de 14.400 lei, suma ce a fost asumată şi parţial achitată de reclamantă, prin semnătura numitului Dumitru Chiru în calitate de primar - ordonator principal de credite. Sumele astfel achitate au fost: 24.800 lei în data de 27.05.2013 conform Facturii nr. 0003/18.04.2013 şi OP nr. 518/27.05.2013 şi 24.800 lei în data de 28.05.2013 conform Facturii nr. 0004/18.04.2013 si OP nr. 530/28.05.2013“, se mai arată în motivarea în fapt a cererii.
 
Potrivit aceluiaşi document, în urma efectuării controlului de către Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Constanta, control finalizat prin Procesul verbal de constatare nr. (…)/10.10.2014 şi Decizia nr. 100/28.10.2014, auditorii publici externi au constatat că plata efectuata pentru contractul de „servicii de consultanţă pentru derularea procedurilor de achiziţii publice“ nr. 8845/14.05.2012 este nelegală. Şi asta pentru că, se mai arată în motivarea în fapt a cererii, „entitatea a angajat o cheltuială suplimentară în condiţiile în care dispune de logistică şi personal specializat cu atribuţii în domeniul derulării procedurilor de achiziţii publice şi astfel a procedat în mod nejustificat la angajarea şi decontarea cheltuielilor de consultanţă în derularea procedurilor de achiziţii publice“.
 
„În cuprinsul Procesului verbal de constatare nr. (…)/10.10.2014, auditorii externi au identificat că «persoana cu atribuţii in domeniul în care s-a constatat abaterea este ordonatorul de credite, dl Dumitru Chiru, în calitate de persoana cu atribuţii de angajare a cheltuielilor». Atât Procesul verbal de constatare nr. (…)/10.10.2014, cât şi Decizia nr. 00/28.10.2014, au rămas definitive ca urmare a Deciziei Civile nr. 117/CA/17.02.2016 pronunţata de Curtea de Apel Constanta“, potrivit motivării în fapt a cererii.
 

Servicii de inventariere a masei impozabile

 
Mai mult decât atât, Unitatea Administrativ-Teritorială - Comuna Lumina prin Primar (ordonator principal de credite), Dumitru Chiru, în calitate de achizitor şi cabinet expert contabil (…), în calitate de prestator, a fost încheiat contractul de „servicii de inventariere a masei impozabile“ nr. 26/11.11.2013.
 
Valoarea acestui contract a fost în cuantum de 42.000 lei + TVA, suma ce a fost asumată şi parţial achitată de reclamantă, prin semnătura numitului Dumitru Chiru, în calitate de primar - ordonator principal de credite. Sumele achitate au fost: 10.000 lei în data de 20.12.2013, conform Facturii nr. 208/13.12.2013 şi OP nr. 1353/20.12.2013, 16.040 lei în data de 23.12.2013, conform Facturii nr. 208/13.12.2013 si OP nr. 1373/23.12.2013.
 
În urma efectuării controlului de către Curtea de Conturi, control finalizat prin Procesul verbal de constatare nr. (…)/10.10.2014 şi Decizia nr. 100/28.10.2014, auditorii publici externi au constatat ca plata efectuata pentru contractul de „servicii de inventariere a masei impozabile“ nr. 26/11.11.2013 ar fi nelegală, întrucât „entitatea a angajat, lichidat, ordonanţat şi plătit o cheltuială de natura serviciilor de inventariere a masei impozabile, în condiţiile în care această operaţiune este atributul autorităţii publice locale şi de rezultatul ei depinde modul în care este fundamentat şi elaborat proiectul de buget pe anul următor.
 
Pe cale de consecinţă, conform Legii nr.273/2006, ordonatorul principal de credite este direct răspunzător de elaborarea si fundamentarea proiectului de buget. Totodată, angajarea şi decontarea acestei cheltuieli s-a realizat în condiţiile în care entitatea are organizate compartimente de specialitate în care sunt angajate persoane cu atribuţii pe linia stabilirii materiei impozabile, dispune de programe informatice atât pentru stabilirea, urmărirea şi încasarea impozitelor si taxelor, cât şi pentru evidenţierea datelor din registrul agricol“. În cuprinsul Procesului verbal constatare nr. (…)/10.10.2014, auditorii externi au identificat că „persoanele cu atribuţii în domeniul în care s-au constatat abaterile este ordonatorul de credite, dl C.D. în calitate de persoană cu atribuţii de angajare a cheltuielilor şi (…) sef serviciu buget finanţe“.
 
În final, Unitatea Administrativ-Teritorială - Comuna Lumina prin Primar (ordonator principal de credite), Dumitru Chiru, în calitate de achizitor şi (…) în calitate de prestator, a fost încheiat contractul de „servicii de consultanţă pentru implementarea sistemului de control intern/managerial beneficiarului“ nr. (…)/15.11.2011.
 
Valoarea acestui contract a fost în cuantum de 20.000 lei + TVA, sumă ce a fost asumată şi integral achitată de reclamantă, sub semnătura numitului Dumitru Chiru, în calitate de primar - ordonator principal de credite, astfel: 4.340 lei în data de 23.12.2011 conform Facturii n r. 683/22.12.2011 şi OP nr. 1752/23.12.2011, 4.960 lei în data de 27.03.2012 conform Facturii nr. 696/23.03.2012 şi OP prin care aceasta s-a achitat 15.500 lei în data de 21.12.2012 conform Facturii nr. 735/11.12.2012 şi OP nr. 1991/ 21.12.2012.
 
In urma efectuării controlului finalizat prin Procesul verbal de constatare nr. (…)/10.10.2014 şi Decizia nr. 100/28.10.2014, auditorii publici externi au constatat că plata efectuată pentru contractul de «servicii de consultanţă pentru implementarea sistemului de control intern/managerial beneficiarului» nr.(…)/15.11.2011 ar fi nelegală.
 
Şi asta pentru că, potrivit datelor oficiale aflate la dosar, „întocmirea standardelor (…) nu era necesară deoarece standardele de control intern managerial sunt definite în actul normativ de reglementare a SCIM, ca reguli de management, ce trebuiesc urmate, respectiv un model de control intern / managerial care reprezintă un sistem de referinţă, în raport cu care se evaluează sistemele de control“.
 
„Aceste standarde sunt elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi sunt prezentate în anexa 1 din OMFP 946/2005, document care este publicat în M.Of. În concluzie, toate standardele pe care le-a achiziţionat entitatea sunt o compilare de acte normative. În aceste condiţii, comisia de implementare a SCIM din cadrul entităţii dispunea de toate mijloacele necesare pentru a se raporta la legislaţia din domeniu. Ba mai mult, aceste «documente / fişe» listate sunt în proporţie de 99% neutilizate de Primăria (n.r. Lumina) din anul 2012 (…), astfel că entitatea a angajat cheltuieli pe care le-a plătit din fondurile publice fara nicio utilitate. Se poate concluziona faptul că entitatea nu a evaluat necesitatea şi oportunitatea unor astfel de servicii cu consecinţe în efectuarea unor plaţi nelegale şi prejudicierea bugetului instituţiei“.
 
Rezultă, astfel, prejudiciul cauzat reclamantei în cuantum de 100.440 de lei, urmare a plaţilor aparent nelegale efectuate de către primarul comunei Lumina.
 
Sursa text: rolii.ro
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii