Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
04:05 20 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Curtea de Conturi Constanța, control efectuat la Primăria Istria. Printre deficiențe, nerespectarea inventarierii anuale a activelor și datoriilor (DOCUMENT)

ro

05 Mar, 2024 15:02 994 Marime text
  • Raportul de audit financiar asupra situațiilor financiare consolidate ale Unității Administrativ Teritoriale Comuna Istria întocmit la data de 31.12.2022 a fost făcut public de Curtea de Conturi Constanța.
  • Angajații Curții de Conturi Constanța au auditat situațiile financiare consolidate ale UATC Istria pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022.
 
Curtea de Conturi Constanța a publicat raportul de audit financiar asupra situațiilor financiare consolidate ale Unității Administrativ Teritoriale Comuna Istria întocmit la data de 31.12.2022.
 
De altfel, în ediția de astăzi, prezentăm detalii din raport cu privire la verificările efectuate la Unitatea Administrativ Teritorială comunei Istria. Misiunea de audit financiar a fost efectuată de către Camera de Conturi Constanța.
 
Misiunea de audit financiar a fost efectuată de către Camera de Conturi Constanța. Situațiile financiare supuse auditului Curții de Conturi au fost încheiate de către UATC Istria cu sediul în localitatea Istria, str. Primăriei nr.10. Acestea au fost aprobate de către primar în calitate de ordonator principal de credite, și au fost depuse la MFP-ANAF-DGRFP Galați-AJFP Constanța sub nr. 411/31.01.2023. Situațiile financiare consolidate ale UATC Istria supuse auditului au inclus, pe lângă informațiile financiare individuale ale ordonatorului principal de credite, și informațiile financiare ale Școlii Gimnaziale nr. 1 Istria, ordonator terțiar de credite aflat în subordinea sa.
 
Angajații Curții de Conturi Constanța au auditat situațiile financiare consolidate ale UATC Istria pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022, care cuprind: bilanțul; contul de rezultat patrimonial; situația fluxurilor de trezorerie; situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii; conturile de execuție
bugetară și anexele care fac parte integrantă din situațiile financiare, inclusiv Raportul privind situațiile financiare care conține un rezumat al principalelor politici contabile și note explicative.
 

„În opinia noastră, cu excepția efectelor aspectelor descrise în secțiunea Baza pentru opinia cu rezerve din Raportul de audit, situațiile financiare ale entității prezintă, sub toate aspectele semnificative, o imagine reală și fidelă, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil în România“, se spune în raport.

 
 

Iată ce a constatat Curtea de Conturi Constanța

 
 
Ca urmare a auditului efectuat asupra situațiilor financiare raportate de către UATC Istria pentru anul 2022, au fost constatate deficiențe cu influențe semnificative asupra situațiilor financiare, dar care nu sunt generalizate, după cum urmează:
 
  • Menținerea nejustificată în contul 231 „Active fixe corporale în curs de execuție” a unor sume care nu se încadrează în categoria imobilizărilor corporale în curs de execuție,
  • Menținerea nejustificată în evidența fiscală și contabilă a UATC Istria, a unor creanțe fiscale restante reprezentând amenzi ale unor persoane fizice decedate,
  • Neînregistrarea în evidența contabilă a Școlii Gimnaziale nr. 1 Istria, a consumului bunurilor de natura materialelor, piese de schimb, combustibil, precum și înregistrarea eronată a unor bunuri de natura obiectelor de inventar și mijloace fixe achiziționate de către unitatea de invațământ,
  • Majorarea nejustificată a creanțelor bugetului UATC Istria cu suma de 369.365 lei, reprezentând majorări de întârziere calculate eronat pentru perioada ulterioară deschiderii procedurii insolvenței în cazul a două societăți comerciale aflate în faliment, precum și riscul nerecuperării creanțelor bugetului local,
  • Neînregistrarea în evidența extracontabilă a Școlii Gimnaziale nr.1 Istria a valorii corecte a activelor de natura terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ, bunuri care fac parte din domeniul public al UATC Istria date în administrare către unitatea de învațământ subordonată,
  • Nerespectarea tuturor prevederilor legale referitoare la organizarea și efectuarea inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.
 
Din analiza documentelor prezentate de entitate și având în vedere abaterile prezentate la punctele C1, C2, C3, C4 și F1 s-a constatat că la nivelul UATC Istria nu s-au respectat în integralitate prevederile legale referitoare la organizarea și efectuarea inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu consecințe asupra realității datelor reflectate în situațiile financiare ale entității.
 
 
 

Două contracte de finanțare prin programul Anghel Saligny și PNNR

 
 
La nivelul UATC Istria sunt încheiate și se află în derulare următoarele contracte de finanțare:
1. Reabilitare, modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa și branșamente în comuna Istria, satele Istria și Nuntași, judetul Constanța, în valoare de 14.848.500 lei, finanțat prin programul Anghel Saligny;
2. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Istria, județul Constanța, în valoare de 1.106.895 lei, finanțat prin PNNR.
 
Având în vedere derularea contractelor menționate anterior, orice abatere de la condițiile de eligibilitate a proiectelor poate conduce la dificultăți în asigurarea finanțării din contribuția proprie, și implicit la o întârziere în implementarea proiectelor. Astfel, entitatea trebuie să urmărească termenele și să respecte duratele de realizare a activităților aprobate prin cererile de finanțare, precum și obligația și responsabilitatea asigurării managementului proiectelor în concordanță cu prevederile contractelor de finanțare încheiate, ale legislației europene și naționale aplicabile fiecărui proiect în parte, pentru a evita corecții financiare sau reduceri procentuale ale finanțării eligibile și pentru a facilita absorbția fondurilor nerambursabilă de la Uniunea Europeană.
 
 

Responsabilitățile Curții de Conturi și ale conducerii entității auditate

 
 
Responsabilitatea echipei de audit este de a efectua auditul financiar în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit (ISSAI). Aceste standarde impun respectarea de către auditorii publici externi a cerințelor de natură etică și profesională. Ca parte aunui audit care se bazează pe ISSAI,  ne-am exercitat raționamentul profesional și ne-am menținut scepticismul profesional pe tot parcursul auditului.
 
Responsabilitățile conducerii entității auditate sunt de întocmire și prezentare a situațiilor financiare în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și de asigurare că operațiunile entității se desfășoară în conformitate cu prevederile legilor și reglementărilor, inclusiv acele reglementări care determină valorile și prezentările din situațiile financiare.
 
În secțiunea Documente puteți consulta Raportul de audit financiar asupra situațiilor financiare consolidate ale Unității Administrativ Teritoriale Comuna Istria întocmit la data de 31.12.2022, făcut public de Curtea de Conturi Constanța.  
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:
 
Ce a constatat Curtea de Conturi a României în urma controlului efectuat la Primăria Corbu (DOCUMENT)
 
Ce a constatat Curtea de Conturi a României în urma controlului efectuat la Primăria Năvodari (DOCUMENT)
 
Raport al Curţii de Conturi. Ce nereguli au fost găsite la Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii