Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
14:18 20 04 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Raport ACROPO Ce firme vor efectua operațiuni petroliere offshore la Marea Neagră în 2019

ro

23 Mar, 2019 00:00 3347 Marime text
Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră (ACROPO) a publicat un raport de activitate în care a prezentat activitățile desfășurate în perioada 2017-2018, dar și ce urmează să facă în 2019.
 

Ce este ACROPO

 
În vederea asigurării siguranței operațiunilor petroliere offshore desfășurate în zona Mării Negre din responsabilitatea României, prin Legea nr. 165/2016 a fost înființată Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră - ACROPO - care este organizată și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale cu personalitate juridică. Instituția se află în subordinea Guvernului și exercită atribuțiile prevăzute de actul normativ menționat privind siguranța operațiunilor petroliere offshore. Organizarea și funcționarea se realizează conform HG nr. 688/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră.
 
Scopul ACROPO constă în promovarea unei activități sigure, competitive și durabile din punctul de vedere al siguranței operațiunilor petroliere offshore la Marea Neagră și unei deschideri efective către Uniunea Europeană. Obiectivul general al ACROPO îl reprezintă prevenirea accidentelor ca urmare a derulării operațiunilor petroliere în zone ale Mării Negre aflate sub jurisdicția României, precum și protecția sănătății și integrității oamenilor, a populației și a mediului.
 
ACROPO acționează obiectiv și independent de alte autorități care exercită oricare dintre funcțiile de reglementare legate de dezvoltarea economică a resurselor naturale în domeniul offshore, autorizarea operațiunilor petroliere offshore, colectarea și gestionarea veniturilor din operațiuni petroliere, cu evitarea conflictului de interese între funcțiile autorității competente, pe de o parte și funcțiile celorlalte autorități, pe de altă parte.
 

Activitatea de anul trecut

 
În perioada de referință, cele două direcții tehnice din cadrul Autorității au elaborat procedurile operaționale și ghidurile de întocmire a documentației, finalizându-se astfel legislația secundară în domeniul de responsabilitate al ACROPO. Ulterior, documentele respective au fost postate pe pagina web a instituției în vederea aducerii la cunoștință părților interesate (operatori, proprietari, reprezentanți ai societății civile, etc.). Documentele au fost publicate atât în limba română, cât și în limba engleză, pentru a facilita înțelegerea acestora de către personalul străin, angajat în cadrul companiilor care dețin concesiunile offshore (operatorii).
 
S-au întocmit și s-au transmis spre aprobare protocoalele de colaborare instituțională între ACROPO și instituțiile publice cu responsabilități în zona offshore, așa cum sunt acestea stipulate în Legea nr. 165/2016: Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Mediului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor și ANRM.
 
S-au elaborat documentele justificative privind nominalizarea de către Instituția Prefectului - Județul Constanța a Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore, în lista membrilor Comitetului de Analiză Tehnică (CAT) din cadrul APM Constanța, listă în care am fost incluși. Ca membri ai CAT, reprezentanții ACROPO au analizat următoarele memorii de prezentare și rapoarte la studiile de impact asupra mediului documente depuse de către operatori la Agenția de Protecția a Mediului Constanța: executare foraj sondă de explorare/deschidere 1 Marina Nord, beneficiar SC OMV Petrom SA.; raport la studiul de impact asupra mediului pentru proiectul „Execuție foraj de explorare-deschidere pentru gaze naturale, în perimetrul ex-25 Luceafărul, sonda Mădălina-1”, beneficiar: Black Sea Oil & Gas SRL; raport la studiul de impact asupra mediului pentru proiectul: „Executarea unor lucrări de abandonare a intervalului 1835-2566 m în sonda L2 Lebăda Est și săparea sondei L2A Lebăda Est pe intervalul 1835-3485 m din sonda L2 Lebăda Est în perimetrul de explorare, exploatare, dezvoltare XVIII Istria, în perimetrul XVIII Istria al Platformei Continentale a Mării Negre”-beneficiar SC OMV Petrom SA; Raport la studiul de impact asupra mediului, pentru proiectul de dezvoltare gaze naturale Midia (MGD), componenta offshore, construire platformă de producție gaze naturale pe descoperirea Ana, sistem submarin de producție gaze naturale pe descoperirea Doina, conductă de transport de gaze naturale Ana-Doina, conductă de transport de gaze naturale Ana-țărm, anexe și 5 sonde de producție gaze naturale, Beneficiar: Black Sea Oil & Gas SRL.
 
De asemenea, s-au încheiat Procesul de evaluare a notificării privind proiectarea și Raportul Privind Pericolele Majore pentru Proiectul Dezvoltare Gaze Naturale Midia, proiect derulat de către operatorul Black Sea Oil & Gas SRL.
 

Preconizări pentru anul 2019

 

Actualmente, ACROPO este în plin proces de evaluare a Instalației Productive PFS-4, proces de evaluare care va continua pentru toate instalațiile productive ce aparțin operatorului OMV Petrom SA, proces pe care doresc să îl încheie în cursul acestui an. Având în vedere necesitatea alinierii la cerințele Directivei 2013/30/EU și exprimarea intenției de către alți operatori de a efectua operațiuni petroliere offshore la Marea Neagră, în urma analizei interne efectuate de ACROPO, s-a întocmit o planificare privind documentația ce urmează a fi transmisă autorității competente în decursul anului 2019 de către operatorii și contractorii cu activități în zona economică exclusivă a României la Marea Neagră. În această planificare au fost incluse și activitățile începute în 2018 și rămase de finalizat în prima parte a anului 2019.
 
În perioada 1.01.2019-20.02.2019 se va finaliza evaluarea documentației transmisă pentru platforma de producție PFSS4 + grup social atașat PGSU, depusă pe data de 13.07.2018, după cum urmează:
• Raport privind pericolele majore pentru instalația de producție;
• Raport IVB (desemnare și selectare verificator independent), parte din RoMH. Etapele procesului de evaluare au cuprins: Evaluarea inițială RoMH, remedierea observațiilor RoMH referitoare la raport IVB și a neconformităților și emitere a deciziei finale privind acceptul RoMH.
 
 
În trimestrul I al anului 2019 se evaluează documentația ce se va transmite platformelor PFCP + PFSS1 + Uranus pentru realizarea proiectelor sondelor L4 si L8, după cum urmează:
• Raport privind pericolele majore pentru instalație de producție;
• Raport privind pericolele majore pentru instalație neproductivă;
• Notificare privind operațiuni la sondă (pentru fiecare sondă în parte);
• Notificare privind operațiuni combinate.
 
Datele exacte de transmitere a documentației nu au fost încă stabilite la nivelul conducerii OMV-Petrom. Etapele procesului de evaluare cuprind: inspecția de confirmare a remedierii observațiilor RoMH și a neconformităților și emiterea deciziei finale privind acceptul RoMH.
 
În perioada 1.01.2019 - 14.01.2019 s-a lucrat în paralel la evaluarea documentației transmise de către BSOG pentru faza de proiectare aferentă MGD (Dezvoltare Grup Midia) și s-a emis acceptul necesar fazei de proiectare, urmând ca operatorul să revină cu restul documentației pentru faza de design și producție după cum urmează:
• Raportul privind pericolele majore pentru instalația de producție;
• Raportul privind pericolele majore pentru instalațiile neproductive (URANUS, BIGFOOT, NEPTUN)
• Notificarea privind operațiuni la sonda (pentru 5 sonde);
• Notificarea privind operațiuni combinate.
 
Etapele procesului de evaluare au cuprins: evaluarea inițială RoMH, emitere decizie inițială, remedierea observațiilor RoMH și emiterea deciziei finale către operator în vederea depunerii documentației la Ministerul Energiei pentru obținerea avizului de construire.
 
Alți operatori care și-au exprimat intenția de a efectua operațiuni petroliere în zona economică exclusivă a României la Marea Neagră, dar care nu au depus încă documentația necesară, însă preconizează să o transmită în cursul anului 2019 sunt Lukoil, Exxon și OMV.
 
 
 
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii