Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
13:10 17 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Curtea de Conturi Pentru parcul eolian din Chirnogeni nu s-a încasat impozit pe clădiri. Suma este uriaşă! (document)

ro

15 Feb, 2017 00:00 5636 Marime text
Inspectorii Camerei de Conturi Constanţa au efectuat o acţiune de audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale unităţii administrativ-teritoriale a comunei Chirnogeni, în perioada 1.07.2016 - 29.07.2016.

Vă prezentăm în continuare principalele aspecte ale sintezei întocmite de inspectorii Curţii de Conturi. Veniturile suplimentare descoperite de auditul financiar au fost de 584.000 de lei, iar prejudiciile, de 27.000 de lei.

Ce a descoperit Curtea de Conturi la Primăria Chirnogeni

În ceea ce priveşte exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare, a ieşit în evidenţă faptul că, la finalizarea şi recepţia unor lucrări de investiţii efectuate la unele active de natura mijloacelor fixe, entitatea a înregistrat eronat valoarea lucrărilor în contul de cheltuieli prin creditul contului de active fixe, fără a efectua şi înregistrarea contabilă de majorare a valorii de inventar a mijloacelor fixe.

Legat de modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, s-a constatat că, la data de 31.12.2015, dar şi până la data prezentei misiuni, pentru un parc eolian aflat pe raza comunei, ce a fost recepţionat la terminarea lucrărilor prin procesul-verbal de recepţie finală în data de 23.09.2013, nu
s-a stabilit, urmărit şi încasat impozit pe clădiri în sumă estimată de 537.432 de lei.

„Din verificarea concordanţei între sumele înregistrate în lista de rămăşiţe a creanţelor bugetare întocmită pentru debitele datorate de persoanele fizice şi juridice şi rămase de încasat la 31.12.2015 şi datele înscrise în balanţa de verificare, respectiv soldul contului «Creanţe ale bugetului local», s-a constatat că există o diferenţă în sumă de 46.506 lei, reprezentând majorări de întârziere calculate pentru debite reprezentând taxa de urbanism neîncasate sau încasate peste termenul legal datorate de către două persoane juridice. Această sumă, deşi este evidenţiată în lista de rămăşiţe, nu a fost înregistrată în contabilitate ca venit de încasat şi, pe cale de consecinţă, nu au fost întreprinse măsuri de urmărire şi încasare“, se arată în sinteza acţiunii de audit.
 
Şi la capitolul privind calitatea gestiunii economico-financiare au fost găsite nereguli. Din verificarea unor devize de lucrări şi a situaţiilor de plată în baza cărora s-au emis facturile plătite de entitate, s-a constatat că furnizorul a inclus în valoarea lucrărilor o „cotă aprovizionare transport“ care nu mai este prevăzută în structura devizului general de lucrări reglementat de HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. Valoarea estimată a prejudiciului, 15.166 de lei.
 
Totodată, în ce priveşte lucrările de pietruire efectuate pe raza comunei, s-au constatat prejudicii rezultate din diferenţele de
lungime între lucrările decontate şi cele existente faptic în teren: pentru strada Dispensarului au fost decontate lucrări de pietruire pentru o lungime de 415 ml, când, de fapt, din măsurători au rezultat doar 388 ml pietruiţi, reieşind o diferenţă de 27 ml nepietruiţi; pentru strada Prelungirea Cerealelor au fost decontate lucrări de pietruire pentru o lungime de 300 ml, când, de fapt, din măsurători au rezultat doar 280 ml pietruiţi, reieşind o diferenţă de 20 ml nepietruiţi.

Deşi în balanţa de verificare întocmită la data de 31.12.2015 entitatea înregistrează investiţii în curs de execuţie, acestea nu au fost nominalizate pe liste de inventariere distincte; nu au fost inventariate creanţele şi obligaţiile faţă de terţi şi nu au fost confirmate pe baza extraselor soldurile debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii; comisia de inventariere nu a întocmit procesul-verbal privind rezultatele inventarierii şi, pe cale de consecinţă, ordonatorul de credite nu a aprobat în termenul legal propunerile de casare menţionate de către comisie în referate întocmite de către aceştia; bunurile din domeniul public al UATC Chirnogeni date în administrare, concesionate sau închiriate unor persoane fizice sau juridice nu au fost înscrise în liste de inventar distincte şi nu s-a solicitat confirmarea existenţei faptice a acestora.

S-a constatat că, la data de 31.12.2015, şi nici până la data misiunii de audit, Şcoala Gimnazială nr. 1 Chirnogeni nu a transmis către ordonatorul principal de credite, respectiv UATC Chirnogeni, listele cu imobilele (terenuri şi clădiri) ce se află în proprietatea ordonatorului principal de credite, în vederea efectuării la final de an, cu ocazia inventarierii, a punctajului bunurilor date în administrare unităţii de învăţământ.

Măsurile dispuse de Camera de Conturi Constanţa

Pentru abaterile identificate, s-au formulat recomandări ce vizează respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenţei contabile şi a sistemelor de control intern.
Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul adjunct al Camerei de Conturi Constanţa a emis o decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor.
 
În secţiunea „Documente“, puteţi vizualiza sinteza auditului desfăşurat în localitatea Chirnogeni. 
 

Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii

  • Un localnic 16 Feb, 2017 17:52 Verificati si toate contractele de arenda inregistrate la primarie...in cascada cu cele de la asociatiile agticole...