Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
08:22 20 09 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Curtea de Conturi, la Comana și Independența Lucrări neidentificate în teren și „spor pentru condiții vătămătoare“, indemnizații de hrană și cheltuieli cu deplasarea plătite nelegal

ro

10 Feb, 2020 00:00 1596 Marime text

Auditorii Curţii de Conturi au constatat o serie de nereguli cu privire la activitatea desfăşurată la nivelul comunelor judeţene Comana şi Independenţa, în anul 2018. Printre cele mai importante abateri prezentate în raportul Curţii de Conturi pentru cele două unităţi administrativ-teritoriale se numără existenţa unor lucrări pe hârtie ce nu au putut fi identificate în teren (la UATC Comana), cheltuieli cu deplasarea personalului achitate nelegale, indemnizaţii de hrană acordate, de asemenea, fără respectarea legii, dar şi achitarea unor sporuri „pentru condiţii vătămătoare“ care, potrivit auditorilor, nu ar fi trebuit acordate.
 

UATC ComanaAstfel, în ce priveşte UATC Comana, sumele estimate ale abaterilor constatate la nivelul acestei comune de către reprezentanţii Curţii de Conturi sunt următoarele, potrivit documentului oficial: venituri suplimentare – 41, prejudicii –196, iar abateri financiar contabile – 1.027 de lei.


Aşa cum menţionam la începutul articolului, un aspect foarte interesant legat de U.A.T.C. Comana este faptul că reprezentanţii Curţii de Conturi ar fi constatat existenţa unor lucrări pe hârtie, ce nu au putut fi identificate în teren. „La U.A.T.C. Comana s-a constatat lichidarea, ordonanţarea şi plata unor cheltuieli de capital în sumă de 23 mii lei pentru lucrări care nu au fost identificate pe teren la inspecţiile fizice efectuate în timpul auditului financiar“, spune raportul.


De asemenea, auditorii au consemnat faptul că au fost efectuate plăţi nelegale pentru drepturi de natură salarială, constând în „spor pentru condiţii vătămătoare în sumă de 88 mii lei, indemnizaţie de hrană acordată pentru luna decembrie 2018 în sumă de 7 mii lei, prime în sumă de 8 mii lei, cheltuielilor cu transportul de la şi până la locul de muncă decontate în anul 2018 în sumă de 6 mii lei“.


În plus, bile negre au fost înregistrate de comuna Comana şi cu privire la neînregistrarea veniturilor provenite din garanţiile de participare la licitaţii. În raport se arată că „la U.A.T.C. Comana s-a constatat neînregistrarea de venituri în sumă de 14 mii lei reprezentând garanţii de participare la licitaţii, încasate în perioada 2013 - 2015, a căror restituire nu a fost solicitată de participanţii la licitaţii în termenul legal de prescripţie“. Totodată, au spus auditorii financiari, „deşi dispune de cadrul legal de stabilire a majorărilor de întârziere pentru neplata la termen a taxei de salubrizare, entitatea nu stabileşte şi nu înregistrează atât în evidenţa fiscală, cât şi în cea contabilă majorări de întârziere pentru debitele restante, în sumă estimată de 27 mii lei“.
 

Nereguli şi la combustibil şi cu inventarierea patrimonialăIar lista neregulilor de la Comana nu se încheie aici: inspectorii Curţii de Conturi au mai stabilit că nu se întocmesc note de intrare recepţie pentru cantitatea de combustibil achiziţionată. Mai mult, consumul „nu este justificat pe bază de situaţii de lucrări, fişe ale activităţii zilnice pentru utilajele din dotare, respectiv foi de parcurs pentru mijloacele de transport ale instituţiei“.


„La U.A.T.C. Comana nu a fost calculată şi înregistrată în evidenţa contabilă amortizare în valoare de 870 mii lei aferentă mijloacelor fixe aflate în patrimoniul entităţii“, se mai arată în raportul Curţii de Conturi.


În plus, s-a mai constatat şi neînregistrarea în evidenţa financiar contabilă a unor bunuri de natura mijloacelor fixe în valoare de 112.000 de lei, primite cu titlu gratuit, dar şi a unor echipamente în valoare de 3.000 de lei, achiziţionate cu plata în rate. De asemenea, auditorii au descoperit şi „înregistrarea eronată a unor obiecte de inventar şi mijloace fixe în valoare totală de 13.000 lei ca fiind de natura cheltuielilor cu bunuri şi servicii“.


Reprezentanţii Curţii de Conturi au spus că la nivelul comunei nu ar fi fost elaborată o politică formalizată de aplicare a prevederilor Legii-cadru nr.153/2017. Totodată, „nu a fost proiectată şi realizată o procedură de supraveghere a aplicării acesteia şi de distribuire a resurselor bugetare alocate cheltuielilor de personal“.


Mai departe, procedurile legale de executare silită a creanţelor bugetului local, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, nu se aplică la nivelul U.A.T.C. Comana, potrivit Curţii.
În raport se mai arată că la U.A.T.C. Comana s-au constatat: „angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata de cheltuieli nelegale în sumă de 53.000 de lei pentru precolectarea, colectarea şi transportul separat al deşeurilor prin includerea în tarif a taxei pentru deşeuri inerte şi nepericuloase încredinţate în vederea eliminării finale prin depozitare, taxă suspendată în perioada iulie 2017 – ianuarie 2019 precum şi pentru un număr mai mare de locuitori decât cel menţionat în contractul de delegare a gestiunii“.


Auditorii Curţii de Conturi au mai vorbit despre nerespectarea prevederilor legale cu privire la concesionarea bunurilor din domeniul public al comunei, dar şi despre constatarea potrivit căreia, în perioada 2017-2018, nu s-a realizat inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute. „Conform documentelor puse la dispoziţie de entitate, a rezultat că ultima inventariere patrimonială s-a realizat în anul 2016“, se arată în raport.


Un ultim aspect reţinut pentru U.A.T.C. Comana este cel legat de „nerespectarea reglementărilor legale privind recuperarea indemnizaţiilor de concedii medicale suportate din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, în sumă de 20.000 de lei.
 

U.A.T.C. IndependenţaNici în ce priveşte U.A.T.C. Independenţa lucrurile nu par să fie prea roz, potrivit raportului Curţii de Conturi. În ce priveşte sumele estimate ale abaterilor constatate la nivelul U.A.T.C. Independenţa, în raport se consemnează următoarele: „venituri suplimentare – 143, prejudicii – 14, abateri financiar contabile – 8.939“.


Și la nivelul acestei comune s-au înregistrat nereguli legate de indemnizaţia de hrană ori deplasările personalului: „la U.A.T.C. Independenţa, în luna decembrie 2018, entitatea a acordat nelegal indemnizaţie de hrană personalului bugetar angajat în cadrul entităţii, în sumă totală de 5.000 de lei“. De asemenea, „au fost plătite nelegal cheltuieli cu deplasarea personalului angajat, în sumă de 9.000 de lei“.


Legat de Independenţa, se mai arată în raportul Curţii de Conturi că şi aici „s-a constatat fundamentarea pentru anul 2018 a veniturilor fără a se ţine cont de gradul de realizare a veniturilor proprii programate prin bugetele ultimilor 2 ani“. Astfel, au spus auditorii financiari, „când gradul de realizare a veniturilor proprii programate în buget în ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamentează veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent“.


În plus, „din verificarea modului de fundamentare a bugetului local pe anul 2018, s-a constatat că, înainte de elaborarea acestuia, nu s-a efectuat o inventariere a masei impozabile aşa cum prevăd normele legale“.
Potrivit documentului oficial, au fost identificate abateri şi cu privire la organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, „unele tranzacţii nefiind înregistrate la momentul apariţiei lor ci la momentul efectuării de plăţi/încasări“.


„Activele din domeniul public al comunei“, se arată în raport, „în valoare de 4.766 mii lei, date în administrare prin hotărâre de consiliu local Liceului Tehnologic Independenţa, au fost scoase din evidenţa comunei şi trecute eronat în evidenţa unităţii de învăţământ; studii de fezabilitate în valoare de 43 mii lei înregistrate eronat direct pe cheltuieli şi nu în contul «Alte imobilizări necorporale»“.
 

Diferenţe între sumeFoarte interesant, „s-a constatat o diferenţă de 4.130 mii lei între sumele înscrise în contul «Creanţe ale bugetului local» şi sumele înscrise în evidenţa analitică pe plătitor la finele anului 2018“.


Potrivit sursei citate, în perioada 2015 – 2018 nu s-ar fi stabilit, evidenţiat şi încasat taxa pe teren similară impozitului, urmare a închirierii păşunii comunale aflata în domeniul public al UATC Independenţa, în sumă totală de 143.000 de lei.


În continuare, „ s-a constatat că la finele anului 2018, exista un volum mare de creanţe neîncasate la termenele de scadenţă, pentru care entitatea nu a întreprins toate măsurile legale de urmărire şi executare a acestora“.
Astfel, spun auditorii, „deşi au fost emise titluri executorii în vederea începerii executării silite a debitelor restante şi au fost transmise somaţii, nu au fost continuate măsurile de executare silită prin poprire asupra conturilor sau prin sechestru asupra bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii“.


Nu în ultimul rând, s-au identificat abateri abateri şi legat de modalitatea de efectuare a cheltuielilor pentru finanţarea asociaţiei sportive şi a unităţilor de cult din comună.


Citeşte şi:


UPDATE - Poziţia conducerii Liceului Tehnologic „Gheorghe Duca”
Curtea de Conturi a constatat, în unităţile de învăţământ constănţene, cheltuieli nelegale sau abateri cu caracter financiar-contabil (documente)

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii