Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
09:08 23 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Statul Român prin Ministerul Energiei a aprobat mutarea sediului social al societăţii Electrocentrale Constanța SA!

ro

19 Jan, 2024 12:32 676 Marime text

 
Adunarea generală extraordinară a acţionarilor debitoarei Electrocentrale Constanța SA, aflată în procedură de insolvență a fost convocată de către administratorul judiciar CITR Filiala Bucureşti SPRL, pe 28.11.2023 în temeiul prevederilor art. 58 alin. (1), lit. g) din Legea nr. 85/2014, la sediul Ministerului Energiei din Bucureşti, str. Academiei nr. 39-41, sectorul 1, cu următoarea ordine de zi:
 
1.Aprobarea mutării sediului social al societăţii Electrocentrale Constanța SA din municipiul Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 123, jud. Constanţa, în municipiul Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 123, etaj II, cam 3, jud. Constanţa.

2.Aprobarea modificării art. 3 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societăţii Electrocentrale Constanţa - S.A., după cum urmează: Sediul social al Electrocentrale Constanța SA este în România, municipiul Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 123, etaj II, camera 3.

3.Aprobarea actualizării actului constitutiv în forma actualizată conform dispoziţiilor art. 204 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 31/1990, care stabileşte cadrul de organizare şi funcţionare a societăţii Electrocentrale Constanța SA.

4.Împuternicirea administratorului special Iacob Lorena să semneze Actul Constitutiv actualizat.

5.Împuternicirea administratorului special Iacob Lorena să efectueze toate formalităţile necesare în vederea înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerţului şi la orice altă instituţie publică.
 
Conform extrasului din Registrul Comerţului, Statul Român prin Ministerul Energiei este acţionar unic (deţinând un număr de. 3.200.000 acţiuni şi o cotă de participare la beneficiu şi pierderi de 100%) al Electrocentrale Constanța SA.
 
În conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990, la prezenta şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor s-a prezentat statul român prin Ministerul Energiei, persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Str. Academiei nr. 39-41, sectorul 1, cod unic de înregistrare 43507695, deţinând 100% acţiuni, reprezentată de Crăiţa Ana Bucheru (mandatat conferit conform Ordinului nr. 1554/23.11.2023).

CITR Filiala București SFRL, cu sediul Bucureşti, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court, et. 3, sectorul 2, înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0401/2009, având cod de identificare fiscală RO26171764, desemnat prin încheierea nr. 283/24.05.2019 pronunţată în Dosarul nr. 2760/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanţa, Secţia a II-a Civilă, în calitate de administrator judiciar.

În conformitate cu dispoziţiile art. 58 alin. (1) lit. g din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, convocarea, prezidarea şi asigurarea secretariatului şedinţelor adunării acţionarilor debitorului persoană juridică este efectuată de administratorul judiciar, reprezentat de Practician în insolvenţă Andreea Găișteanu, drept pentru care este deschisă şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor debitoarei Electrocentrale Constanța SA.

Cu privire la modul de convocare şi prezenţă în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru prima convocare, menţionăm ca înştiinţarea s-a realizat ai acordul acţionarului unic, prin comunicarea convocării către acţionari prin intermediul poştei electronice.

Consemnarea voturilor exprimate cu privire la ordinea de zi:
1.Aprobarea mutării sediului social al societăţii Electrocentrale Constanța SA din mun. Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 123, jud. Constanţa, în mun. Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 123, etaj II, cam. 3, jud. Constanţa.

Ministerul Energiei prin reprezentant arată: faptul că imobilul clădire situat în Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 123 în care societatea îşi desfăşura activitatea nu mai este în prezent în proprietatea acestuia, în urma încheierii Procesului-verbal de predare-preluare încheiat între Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor şi Agenţia Naţională de Administrarea fiscală, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (7)din OUG nr. 60/19, înregistrat sub nr. 13626/VDP/30.05.2023 (Ministerul Energiei) nr. 10238/30.05.2023 (Ministerul Finanţelor) şi nr. 3988/30.05.2023 (Electrocentrale Constanţa - S.A.); faptul că prin HG nr. 560/22.06.2023 s-a statuat trecerea bunurilor ce compun activul funcţional Centrala Electrică de Termoficare CET Palas din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Energiei în domeniul public al municipiului Constanţa, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 566/22.06.2023; faptul că prin Protocolul de predare-preluare a bunurilor ce compun activul funcţional Centrala Electrică de Termoficare "CET Palas", înregistrat sub nr. 14805/31.07.2023 (UAT Mun. Constanţa nr. 315/31.07.2023 (Termocentrale Constanţa - S.R.L.) şi nr. 5413/31.07.2023 (Electrocentrale Constanţa) imobilul situat în Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 123, în care societatea Electrocentrale Constanța SA îşi desfăşoară activitatea, a trecut în administrarea directă a Termocentrale Constanța SRL; contractul de închiriere nr. 1516 din data de 27.09.203 încheiat între Termocentrale Constanța SRL Societatea şi Electrocentrale Constanţa SA, având ca obiect închirierea unui spaţiu birou şi a unui spaţiu cu destinaţia exclusivă de depozit; în temeiul prevederilor art. 113 lit. b) din Legea nr. 31/1990, art. 3 alin. (1), art. 15 alin. (5) lit. b). din Actul Constitutiv al Societăţii Electrocentrale Constanţa - S.A., reprezentantul ME "votează pentru aprobarea mutării sediului social al societăţii Electrocentrale Constanţa din mun. Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 123, jud. Constanţa, în mun. Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 123, etaj II, cam. 3, jud. Constanţa".

Cu votul acţionarului unic, s-a aprobă mutarea sediului social al societăţii Electrocentrale Constanţa din mun. Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 123, jud. Constanţa, în mun. Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 123, etaj 11, cam 3, jud. Constanţa. Cu votul acţionarului unic, s-a aprobat modificarea art. 3 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societăţii Electrocentrale Constanţa - S.A., după cum urmează: Sediul social al Electrocentrale Constanţa este în România, municipiul Constanţa, Bd. Aurel Vlaicu nr. 123, etaj 11, camera 3. Cu votul acţionarului unic se aprobă actualizarea actului Constitutiv în forma actualizată conform dispoziţiilor art. 204 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 31/1990, care stabileşte cadrul de organizare şi funcţionare a societăţii Electrocentrale Constanţa.

Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 219 din data de 16 ianuarie 2024.
 
 
PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:

Electrocentrale Constanța versus Ministerul Energiei. Dosare pe masa magistraților

Falimentul RADET Constanța, amânat pentru anul 2024! În ce stadiu este dosarul în care se cere tragerea la răspundere pentru situației regiei

Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii