Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
20:16 25 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ședință AGOA la Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia. Ce se află pe ordinea de zi

ro

19 Sep, 2021 12:18 1490 Marime text
  • Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia este convocată în ședință pe data de 04.10.2021.
Consiliul de Administraţie al societăţii Șantierul Naval 2 Mai - S.A Mangalia convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 04.10.2021, ora 11.30, la sediul societăţii din Mangalia, următoarea ordine de zi:
  • Declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Adninistraţie al Societăţii Șantierul Naval 2 Mai S.A privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, propune candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administrație, în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie de selecţie constituită la nivelul autorităţii publice tutelare.
  • Alegerea administratorilor provizorii/prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societăţii.
  • Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii.
  • Stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a administratarilor provizorii.
  • Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în A.G.A Societăţii Santierul Naval 2 Mai - S.A Mangalia pentru semnarea contractelor de mandate/actelor adționale la contractele de mandate ce vor fi încheiate cu administratorii provizorii ai Societăţii Șantierul Naval 2 Mai - S.A. Mangalia.
  • Aprobarea datei de 20.10.2021 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 04.10/05.10.2021
  • Împuternicirea Directorului General al Societăţii sau a înlocuitorului acestuia în vederea efectuării procedurilor şi formalităţilor prevăzute de lege, în scopul înregistrării hotărârii AG.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanța.
În cazul în care nu este atins cvorumul necesar pentru întrunirea Adunării Generale Ordinare în data de 04.10.2021, Adunarea Generală Ordinară se va ţine în data de 05.10.2021, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi şi dată de referinţă.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:
  • de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
  • de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la adresa societăţii din Str. Rozelor, Mangalia.
Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală a acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură Adunare Generală şi conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului, cu precizarea clară a opţiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale, împreună cu acte care permit identificarea acţionarului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la sediul Societăţii, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu menţiunea scrisă clar „Pentru adunarea generală ordinară a acţionarilor din data de 04.10/05.10.2021".

Întrebările acţionarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa societăţii din Str. Rozelor, Mangalia.

Acţionarii care nu au capacitate de exerciţiu, precum şi persoanele juridice, pot fi reprezentaţi/reprezentate prin reprezentanţii lor legali, care, la rândul lor, pot să acorde altor persoane împuternicirea pentru Adunarea Generală.

În cazul votului prin corespondentă, buletinul de vot completat şi semnat, împreună cu o copie a actului de identitate al acţionarului (În cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acţionarilor societăţii, emisă de Depozitarul Central - S.A, şi a documentului oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal), va fi transmis prin poştă sau prin e-mail, până la data de 27.09.2021, la adresa societăţii din Str. Rozelor, Mangalia cu menţiunea scrisă clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 04.10/05.10.2021''.

Data-limită până la care se pot face propuneri privind candidaţii pentru calitatea de membri provizorii ai Consiliului de Administraţie este 30.09.2021.

PRECIZĂRI:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii