Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
23:12 21 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Printre deficiențele constatate, modul de urmărire și încasare a creanțelor fiscale Curtea de Conturi Constanța, control efectuat la Primăria Cherchezu (DOCUMENT)

ro

07 Mar, 2024 12:47 806 Marime text
  • Misiunea de audit financiar la Primăria Chercezu a fost efectuată de către Camera de Conturi Constanța.
  • Inspectorii au constatat deficiențe cu influențe semnificative asupra situațiilor financiare.
 
Raportul de audit financiar, efectuat de Camera de Conturi Constanța asupra situațiilor financiare consolidate ale Comunei Cerchezu la data de 31.12.2022 a fost făcut public.
 
Misiunea de audit financiar la Primăria Chercezu a fost efectuată de către Camera de Conturi Constanța. Situațiile financiare consolidate ale UATC Cerchezu supuse auditului, au inclus pe lângă informațiile financiare individuale ale ordonatorului principal de credite și informațiile financiare ale Școlii Gimnaziale „Marin Voinea” Cerchezu, ordonator terțiar de credite aflat în subordinea sa.
 

„Am auditat situațiile financiare consolidate ale UATC Cerchezu pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022, care cuprind: bilanțul; contul de rezultat patrimonial; situația fluxurilor de trezorerie; situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii; conturile de execuție bugetară, și anexele care fac parte integrantă din situațiile financiare, inclusiv Raportul privind situațiile financiare care conține un rezumat al principalelor politici contabile și note explicative.

În opinia noastră, cu excepția efectelor aspectelor descrise în secțiunea Baza pentru opinia cu rezerve din Raportul de audit, situațiile financiare ale entității prezintă, sub toate aspectele semnificative, o imagine reală și fidelă, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil în România. Auditul Curții de Conturi a fost efectuat pe baza Standardelor internaționale ale instituțiilor supreme de audit (ISSAI). Suntem independenți în raport cu entitatea auditată din punct de vedere al cerințelor etice relevante pentru auditarea situațiilor financiare, așa cum sunt prevăzute în Codul Etic al Curții de Conturi și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice în conformitate cu aceste cerințe. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza pentru opinia noastră“, au transmis inspectorii Camerei de Conturi Constanța.

 

 
Iată ce deficiențe au fost constatate

 
 
Ca urmare a auditului efectuat asupra situațiilor financiare raportate de către UATC Cerchezu pentru anul 2022, au fost constatate deficiențe cu influențe semnificative asupra situațiilor financiare, dar care nu sunt generalizate, după cum urmează:
 
  • Nemajorarea valorii a trei mijloace fixe de natura construcțiilor (străzi), cu valoarea de 509.955,73 lei reprezentând lucrări de reparații (pietruire) efectuate pentru aceste mijloace fixe.
  • Nerespectarea tuturor prevederilor legale referitor la modul de evidentiere, urmarire și încasare a creanțelor fiscale.
  • Raportarea eronată în situațiile financiare întocmite de către Școala Gimnazială Marin Voinea Cerchezu a cheltuielilor și plăților provenite din înregistrarea fără document justificativ a unor cheltuieli cu utilitățile (valoarea consumului de energie electrică, apă și servicii de telefonie), precum și neînregistrarea în contul de evidență corespunzător a plăților în avans efectuate pentru aceste cheltuieli. Din verificarea modului de înregistrare în evidența financiar contabilă a cheltuielilor cu utilitățile (valoarea consumului de energie electrică, apă și servicii de telefonie) de către Școala Gimnazială Marin Voinea Cerchezu, entitate subordonata UATC Cerchezu, s-a constatat majorarea nejustificată a acestor cheltuieli cu valoarea totală de 16.187,86 lei și efectuarea plăților la valorile înregistrate pe cheltuială și nu la valorile facturate de către cei trei furnizori, rezultând astfel plăț mai mari cu suma de 16.187,86 lei.
  • Nemajorarea valorii a trei mijloace fixe de natura construcțiilor (străzi), cu valoarea de 509.955,73 lei reprezentând lucrări de reparații (pietruire) efectuate pentru aceste mijloace fixe.
  • Referitor la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la finalul exercițiului financiar auditata, s-a constatat ca nu au fost respectate toate prevederile OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, act normativ care reglementeaza aceasta operatiune.
  • Neefectuarea inventarierii cu respectarea prevederilor legale poate conduce la apariția riscului de denaturare a valorii  patrimoniului entității și în consecință la raportarea eronată în situațiile financiare a valorii bunurilor care alcătuiesc patrimoniul.
  • Nerespectarea tuturor prevederilor legale referitor la modul de evidențiere, urmarire și încasare a creanțelor fiscale.
  • Raportarea eronată în situațiile financiare întocmite de către Școala Gimnazială Marin Voinea Cerchezu a cheltuielilor și plăților provenite din înregistrarea fără document justificativ a unor cheltuieli cu utilitățle (valoarea consumului de energie electrică, apă și servicii de telefonie), precum și neînregistrarea în contul de evidență corespunzător a plăților în avans efectuate pentru aceste cheltuieli.
 
Din verificarea modului de înregistrare în evidența financiar contabilă a cheltuielilor cu utilitățile (valoarea consumului de energie electrică, apă și servicii de telefonie) de către Școala Gimnazială Marin Voinea Cerchezu, entitate subordonată UATC Cerchezu, s-a constatat

majorarea nejustificată a acestor cheltuieli cu valoarea totală de 16.187,86 lei si efectuarea plăților la valorile înregistrate pe cheltuială și nu la valorile facturate de către cei trei furnizori, rezultând astfel plati mai mari cu suma de 16.187,86 lei.
 
În consecință, majorarea nejustificată a cheltuielilor cu utilitățile (valoarea consumului de energie electrică, apă și servicii de telefonie) și neevidențierea plățlor în avans de către Școala Gimnazială Marin Voinea Cerchezu, entitate subordonata UATC Cerchezu, a influențat negativ rezultatul patrimonial al unității de învățământ, precum și situațiile finaciare atăt proprii, cât și cele ale autorității locale.
 
În secțiunea Documente puteți consulta Raportul de audit financiar asupra situațiilor financiare consolidate ale Unității Administrativ Teritoriale Comuna Gârliciu întocmit la data de 31.12.2022, făcut public de Curtea de Conturi Constanța.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:
 
Curtea de Conturi Constanța, control efectuat la Primăria Istria. Printre deficiențe, nerespectarea inventarierii anuale a activelor și datoriilor (DOCUMENT)
 
 
Erori cu influențe semnificative asupra situațiilor financiare: Curtea de Conturi Constanța, control efectuat, anul trecut, la Primăria Gârliciu (DOCUMENT)
 
 
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii