Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
00:04 16 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Erori cu influențe semnificative asupra situațiilor financiare Curtea de Conturi Constanța, control efectuat, anul trecut, la Primăria Gârliciu (DOCUMENT)

ro

06 Mar, 2024 11:25 822 Marime text
  •  Raportul de audit financiar efectuat de Camera de Conturi Constanța asupra situațiilor financiare consolidate ale UATC Gârliciu, la data de 31.12.2022 a fost făcut public.
  • Au fost auditate situațiile financiare consolidate ale UATC Gârliciu pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022. Urmare a auditului efectuat, au fost constatate erori cu influențe semnificative asupra situațiilor financiare.
 
Curtea de Conturi a României prin Camera de Conturi Constanța a efectuat un audit financiar la Primăria Gârlciu. Ulterior raportul de audit financiar asupra situațiilor financiare consolidate ale UATC Gârliciu, la data de 31.12.2022 a fost făcut public.
 
Situațiile financiare supuse auditului Curții de Conturi au fost încheiate de către UATC Gârliciu din județul Constanța. Acestea
au fost aprobate de către ordonatorul de credite prin administratorul public și depuse la AJFP Constanța sub nr. 705/07.02.2023, contul de execuție bugetară pe anul 2022 fiind aprobat prin HCL nr. 17/30.03.2023.
 
Situațiile financiare consolidate ale entității au inclus pe lângă informațiile financiare individuale ale ordonatorului principal de credite și informațiile financiare ale unității de învățământ gimnazial aflată în coordonarea acesteia, Școala Gimnazială "Dumitru Gavrilescu" și de asemenea, bilanțul consolidat mai cuprinde și informațiile financiar-contabile ale Serviciului
Public de Alimentare cu Apă, (cu personalitate juridică), din subordinea UATC Gârliciu.
 
Astfel au fost auditate situațiile financiare consolidate ale UATC Gârliciu pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022, care cuprind: bilanțul; contul de rezultat patrimonial; situația  fluxurilor de trezorerie; situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii; conturile de execuție bugetară, și anexele care fac parte integrantă din situațiile financiare, inclusiv Raportul privind situațiile financiare care conține un rezumat al principalelor politici contabile și note explicative.
 
„În opinia noastră, cu excepția efectelor aspectelor descrise în secțiunea Baza pentru opinia cu rezerve din Raportul de audit, situațiile financiare ale entității prezintă, sub toate aspectele semnificative, o imagine reală și fidelă, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil în România. Auditul nostru a fost efectuat pe baza Standardelor internaționale ale instituțiilor supreme de audit (ISSAI). Suntem independenți în raport cu entitatea auditată din punct de vedere al cerințelor etice relevante pentru auditarea situațiilor financiare, așa cum sunt prevăzute în Codul Etic al Curții de Conturi și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice în conformitate cu aceste cerințe. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza pentru opinia noastră“, au tranmis inspectorii de la Camera de Conturi Constanța.
 
 

Iată ce erori au fost constatate

 
 
Ca urmare a auditului efectuat asupra situațiilor financiare raportate de către UATC Gârliciu pentru anul 2022, au fost constatate erori cu influențe semnificative asupra situațiilor financiare după cum urmează:
 
  • Neactualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al UATC Gârliciu;
  • Neefectuarea reevaluării activelor fixe în conformitate cu prevederile OG nr. 81/2003 și ale OMFP nr. 3471/2008;
  • Nu s-au stabilit corect salariile personalului contractual și al funcționarilor publici, în anul 2019 și în continuare. Valoarea prejudiciului este de 284.717 lei, reprezentând valoarea salariilor și a impozitelor aferente acestora, plătite nelegal, prin stabilirea incorectă a acestora. Din valoarea de 284.717 lei, suma de 244.042 lei reprezintă suma brută exonerată la plată, care intră sub incidența Legii nr. 329/ din 29 noiembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice. Art. 2 și 3. Valoarea rămasă de recuperat este de 40.675 lei (284.717 lei – 244.042 lei din ianuarie 2019 - noviembrie 2022 = 40.675 lei). Prin plata nelegală a sumelor stabilite și achitate peste prevederile legale,s-a produs prejudicierea bugetului local;
  • Acordarea nelegală a unui împrumut, Serviciului Public de Alimentare cu Apă al comunei Gârliciu, care nu a fost rambursat integral. Astfel, s-a constatat că autoritatea locală a aprobat acordarea Serviciului Public de Apă, în anul 2020, în mod nejustificat, a unui împrumut fără dobândă pe termen de 1 an, în suma de 76.515 lei, împrumut acordat în baza HCL nr. 9/28.02.2020 și care nu a fost rambursat integral;
  • S-a constatat că autoritatea locală a aprobat acordarea Serviciului Public de Apă, în anul 2020, în mod nejustificat, a unui împrumut fără dobândă pe termen de 1 an, în suma de 76.515 lei, împrumut acordat în baza HCL nr. /28.02.2020 și care nu a fost rambursat integral.
  • Nestabilirea gestiunilor, a gestionarilor și a garanțiilor gestionare ale UATC Gârliciu și ale entităților aflate în subordonare/coordonare;
  • Nerespectarea de către entitatea auditată a principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public şi privat al UATC Gârliciu.
 
 
În cadrul aparatului de specialitate al Primarului nu există organizat un compartiment de audit public intern. Echipa de audit concluzionează că există un risc de control generat de lipsa unui compartiment de audit. În anul 2022, în perioada10.10.2022- 28.10.2022 a fost organizată o misiune de audit public intern privind achizițiile publice pe anul 2021, de către Asociația
Comunelor din România (ACOR).

A fost întocmit Raportul de Audit public nr. 819/28.10.2022. Au fost stabilite un număr de 5 recomandări. Măsurile au caracter permanent, fapt pentru care nu a fost emis un program de implementare lși nici termene de realizare.
 
În secțiunea Documente puteți consulta Raportul de audit financiar asupra situațiilor financiare consolidate ale Unității Administrativ Teritoriale Comuna Gârlciu întocmit la data de 31.12.2022, făcut public de Curtea de Conturi Constanța. 
 
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:

 
Curtea de Conturi Constanța, control efectuat la Primăria Istria. Printre deficiențe, nerespectarea inventarierii anuale a activelor și datoriilor (DOCUMENT)
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii