Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
21:10 31 10 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Nereguli găsite la Spitalul Municipal Medgidia de către Curtea de Conturi. Ce datorii avea unitatea sanitară (document)

ro

17 Feb, 2020 00:00 954 Marime text

Curtea de Conturi a României, prin Camera de Conturi Constanţa, a realizat un audit la Spitalul Municipal Medgidia, context în care au fost găsite mai multe nereguli. Auditul s-a desfăşurat în perioada 11 martie 2019 - 19 aprilie 2019, fiind vorba de un audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale instituţiilor publice de interes local finanţate integral sau parţial din bugetele locale.
 
În anul 2018, Spitalul Municipal Medgidia nu a constituit fondul de dezvoltare şi nu a întocmit bugetul fondului de dezvoltare, cu toate că, potrivit situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2017, dispunea de surse legale ce trebuiau avute în vedere la constituirea acestui fond: sume rezultate din închirieri, cotă-parte din amortizarea calculată lunar pentru activele fixe.
 
Situaţiile financiare întocmite la 31.12.2017 şi 31.12.2018 nu au respectat în totalitate cadrul legal de raportare: datorii în valoare de 1.593.813 lei neevidenţiate în conturile corespunzătoare în anul 2017 şi creanţe în valoare de 786.326 lei neprezentate în contul de execuţie bugetară - partea de venituri încheiat la 31.12.2018.
 
În mod eronat, entitatea a evidenţiat sumele ce urmează a fi încasate de la persoanele din culpa cărora s-a produs vătămarea corporală ca fiind un venit propriu al unităţii spitaliceşti, în condiţiile în care acestea trebuie restituite CJAS Constanţa şi evidenţiate ca o datorie pe care entitatea o are faţă de un terţ.
 
S-a constatat că două echipamente de screening auditiv în valoare totală de 19.313 lei, deşi au fost predate în gestiunea spitalului în noiembrie 2018, nu au fost puse în funcţiune până data auditului (martie 2019). În mod eronat, începând din luna noiembrie 2018, a fost calculată şi înregistrată în contabilitate amortizarea aferentă în valoare de 812 lei.
 
Valoarea imobilelor clădiri aparţinând domeniului public al UATM Medgidia, administrate de Spitalul Municipal Medgidia şi înregistrate în evidenţa extrabilanţieră a acestora, nu a mai fost actualizată din anul 2012. De asemenea, imobilele terenuri nu au fost evaluate.
 
La nivelul Spitalului Municipal Medgidia s-au constatat următoarele: nu funcţionează auditul intern; viza de control financiar preventiv propriu şi cea de „bun de plată” nu s-au exercitat permanent şi asupra tuturor operaţiunilor financiar-contabile efectuate în cadrul entităţii; nu au fost încheiate contracte de administrare cu şefii de secţie; Consiliul Medical constituit la nivelul spitalului în anul 2018 nu a avut activitate în scopul îndeplinirii atribuţiilor.
Entitatea nu a procedat, în toate cazurile, la analizarea şi recuperarea contravalorii prestaţiilor medicale nevalidate de CJAS Constanţa ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute în contractul cadrul care reglementează acordarea asistenţei medicale.
 

Veniturile neîncasate de către unitatea spitalicească au fost estimate la 363.125 lei. În perioada ianuarie 2018 - august 2018, entitatea nu a stabilit şi nu a virat la bugetul statului impozitul pe venit şi contribuţiile aferente indemnizaţiei de hrană acordată personalului în sumă de 311.952 lei.
 
Spitalul Municipal Medgidia realizează venituri din chirii în baza închirierii unora dintre spaţiile puse la dispoziţie de către UATM Medgidia, dar fără ca aceste contracte să aibă la bază o hotărâre a autorităţii deliberative a Municipiului Medgidia şi fără a vira la bugetul local o cotă procentuală din veniturile încasate.
 
Valoarea înscrisă în contractele de închiriere încheiate de Spitalul Municipal Medgidia cu diverse persoane juridice nu a fost actualizată cu indicele de inflaţie, aşa cum era prevăzut în contracte. În timpul auditului s-au estimat venituri suplimentare din chirii în sumă de 5.424 lei.
 
Au fost constatate abateri cu privire la modul de utilizare a spaţiilor administrate de Spitalul Municipal Medgidia în perioada 2017-2018. S-a constatat că entitatea, contrar prevederilor legale, a pus la dispoziţia unui agent economic, cu titlu gratuit, un spaţiu în suprafaţă de 426 mp. Veniturile care ar fi putut fi realizate de entitate, în anul 2018, au fost calculate la 76.680 lei.
 
Analize medicale în valoare de 2.651 lei decontate prestatorului de servicii, pentru pacienţi care nu au beneficiat de servicii medicale pentru spitalizare continuă, spitalizare de zi şi tarif pe zi de spitalizare. Entitatea a efectuat în anul 2018, plăţi pentru servicii juridice în sumă de 10.000 lei,  fără a avea aprobarea ordonatorului principal de credite, reprezentat de autoritatea deliberativă a UATM Medgidia. Entitatea nu a procedat la inventarierea anuală a tuturor elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
 
Au fost constatate abateri cu privire la eficienţa şi eficacitatea utilizării fondurilor publice în contractele de prestări servicii de întreţinere şi reparare staţie de producere fluide medicale.
S-a constatat nerespectarea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice în ceea ce priveşte iniţierea, lansarea şi derularea procedurilor de achiziţii publice pentru servicii de analize medicale, servicii de preparare a mâncării şi servicii de întreţinere şi reparare staţie de producere fluide medicale.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii